Par biedrību “Ropažu vidusskolai”

KĀDS IR BIEDRĪBAS MĒRĶIS?

Sniegt atbalstu Ropažu vidusskolas skolēniem un pedagogiem daudzpusīgai attīstībai, izvirzīto mērķu sasniegšanai, jaunu zināšanu un kompetenču ieguvei.

Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas gūšanas statuss (reģistrācijas numurs 40008218445)

 

GALVENIE ATBALSTA VIRZIENI:

  • Balvu fonds: skolēniem par īpašiem sasniegumiem mācībās, par aktīvu darbību skolas pasākumu organizēšanā, par nesavtīgu rīcību, sniedzot atbalstu līdzcilvekiem, par panākumiem konkursos utt.

Iepriekšējā mācību gadā jau tika apbalvoti 9 skolēni un 1 pedagogs. Šāda prakse tiks turpināta arī šogad.

  • Dalība projektos.

Aktuāli – loku šaušanas ekipējuma iegāde u.c.

Šogad plānots piedalīties ar atbalstu skolas organizētajā projektā „Enerģija”.

  • Praktisks atbalsts klašu ekskursiju transporta apmaksai, teātra biļešu iegādei utt. (skolotājiem vai vecākiem nav jānodarbojas ar skaidras naudas vākšanu). Kārtība, kādā tiek veikti maksājumi, izmantojot biedrības “Ropažu vidusskolai” kontu šeit.
  • Iespēja organizēt kursus, lekcijas, radošās vai sporta nodarbības, izmantojot biedrību kā finanšu uzkrāšanas līdzekli.

 Lasīt tālāk >>(Sadaļā – Vecākiem un skolēniem / Biedrība “Ropažu vidusskolai”)