EKO skola

2013./2014.māc g. 

Uzsāksies kampaņa par atbildīgu dzīvesveidu

Šogad, 2014. gadā, Vides izglītības fonds īstenos Ekoskolu Atbildīgā dzīvesveida kampaņu, kuras ietvaros norisināsies virkne uz sabiedrību vērsti izglītojoši pasākumi, aktivitātes un iedvesmojoši rīcības piemēri – kampaņas skolu tūre un reģionālo pasākumu cikls ( aprīlis- maijs), Ekoskolu forums ( augusts), Globālās Rīcības dienas ( novembris),u.c.

Lasīt šeit: Uzsāksies_kampaņa_par_atbildīgu_dzīvesveidu

 

Ropažu vidusskolas Ekopadomes sastāvs

2013./2014.m.g.

 • Ekoskolas darba koordinatore – Silvija Kantāne (skolotāja)

• Priekšsēdētāja – Endrija Krūze (10.kl.)

• Pr.vietniece – Zane Dalbiņa (11. kl.), Sintija Mulere (12.kl.)

• Informatīvais departaments:

Klāvs Šķerbergs ( 8. kl.)

Evija Pitkēviča ( 7.kl.)

Rita Freimane(dir. v.)

 • Svešvalodu departaments – Baiba Lukaševiča, Iveta Lapiņa (skolotājas)

• Sadarbības personas ar pagasta dienestiem:

B/b „Aktīvi vecāki Ropažiem” – Eva Haberkorne-Vimba

Ropažu nov. deputāts – Mārtiņš Vimba

• Vecāku pārstāvis – Mārtiņš Velmeris

• Skolēnu aktīvs:

Madara Ūdre – 10.kl.

Suzanna Vorobjova – 12. kl.

Ariana Kutovska – 9.kl.

Laura Lapiņa – 10.kl.

Anna Rūna- Umbraško -7.kl.

Solvita Kapitanska -9.kl.

Niks Velmeris – 9.kl.

Sonora Cakule – 7.kl.

Sigita Kļava – 12.kl.

Ieva Lapiņa – 10.kl.

Justīne Maskale – 5. kl.

Henrijs Krūmiņš – 4. kl.

Asnāte Gulbe- 4.kl.

Nikola Klišāne – 4.kl.

Markuss Ilgažs – 4.kl.

Ekoskolas darbi 2013./2014. m.g. 2. pusgadā

 Janvāris

1. Tikšanās ar novada atkritumu apsaimniekotājiem- ekopad. loc.

2. Izveidoto bukletu tālākas izplatīšanas akcijas turpinājums- ekoaktīvs

3. Uzaicināt uz tikšanos skolas ēdināšanas firmas tehnologu – ekopadomes loc

4. Video, foto un aprakstu konkurss ”Eko dzīve”- 6. -31. 01.2014.

5. Gatavošanās starpskolu karnevālam februārī

Februāris

1. Starpskolu karnevāls – „No veca radi jaunu!” – 6.- 12. kl.

2. Savas ekoloģiskās pēdas veidošana no 10.02.-10.03.

• Klasei

• Katrs sev

• Skolas kolektīvam

3. Karnevāls 1.- 5. kl. un b/d

4. Plakātu konkurss ”Veselīgs uzturs” – no 03.02. – 24. 02.

5. Aptauja, izpēte par skolas autobusu maršrutiem un laikiem – ekopadome kopā ar vecākiem un sk. administrāciju

Marts

1. Konkurs –darbnīca „Vide, veselība, klimata pārmaiņas”- 4.-6. kl.

2. Putnu vērošana kopā ar speciālistiem – interesenti

3. 25. martā – Starptautiskā ūdens diena – eksperimenti skolā

4. 31. martā – viktorīna par sadzīves ķīmiju- 8. -12. kl.

5. Skolas apkārtnes labiekārtošanas plāna veidošana kopā ar novada dārznieci

 Aprīlis

1. 29. 04. – Brīvdabas pasākums- uzskates materiāli pie āra klases”Atkritumu mūžs dabā”- kopā ar b/d „Annele”

2. Meža dienas- meža stādīšana

3. Lielā talka

4. Pārgājiens ekoaktīvistiem- putnu vērošana

5. Apkārtnes labiekārtošana- autobusa apļa apzaļumošana

Maijs

1. Projekta dienas

2. 29.05. – Ekoskolas gada noslēguma pasākums

 

Vides novērtējums 2013./2014.m .g. sākumā

ATKRITUMI

• Skolā saražotais atkritumu daudzums līdz šim apm.8 konteineri (1k-400l). Pamatā sastāv no visāda veida papīra – tualetes, roku dvieļi, iepakojums, rakstāmpapīrs. Šā gada uzdevums – izpētīt skolas atkritumu apriti, rast dažādus ierosinājumus, lai tos efektīvāk pārstrādātu un varbūt arī mazinātu. Šāds darbības plāns ir apstiprināts skolas darba un mācību plānā.

• Novadā tika ieviestas atkritumu šķirošanas tvertnes (papīrs, plastmasa, stikls, dažādi).Tāpēc šā gada uzdevums- izpētīt atkritumu daudzumu skolā pēc šķirošanas un otrreizējās izmantošanas- pielietošanas.

• Atkritumu tvertņu skaits skolā un teritorijā ir pietiekams, bet tās ir pielāgotas šķirotajiem atkritumiem, vajadzētu estētiski skaistākas, īpaši šķirošanai domātās atkritumu tvertnes( tieši skolas telpās).

• „Samazināt- lietot atkārtoti – pārstrādāt” – šo principu šogad liekam par savas skolas pamatprincipu( piem., pārdomāta papīra pilnīga izmantošana- abpusēja; nododam 1×2 mēn. makulatūru un saņemam pretī pārstrādāto papīru, kuru arī izmantojam mācību procesā. Makulatūru nodod arī novada pašvaldība un savu otrreizējo papīru atdod skolai. Noformēšanas un pušķošanas darbos izmantojam materiālus, kas jau ir kādreiz lietoti- avīzes, plastikāta iepirkuma maisiņus, plastmasas pudeles u.c. )

• Rīcības dienas ietvaros ieplānota akcija- izglītot novada iedzīvotājus un iestādes atkritumu šķirošanā un dabas aizsardzībā, veidojot plakātus un informatīvus bukletus . Šo izglītojošo darbu veikt visa mācību gada garumā ar dažādiem pasākumiem , sadarbībā ar P/I „Annele” un sociālajiem centriem.

TRANSPORTS

• Skolai ir 3 skolas autobusi, kuri vadā skolēnus, skolotājus, bērnudārza audzēkņus un viņu vecākus. Divi autobusi, jo katrs brauc uz citu pusi. Ar autobusiem brauc 2/3 skolēnu. Trešais autobuss kursē vakarā pēc treniņiem un mūzikas un mākslas skolas.

• Autobusi ir labā tehniskā stāvoklī.

• Kājām uz skolu nāk 1/3 skolēnu un skolotāju.

• Ar privātajām mašīnām uz skolu brauc tie skolēnu, kuru vecāki dodas uz darbu ar savu transportu, paņemot līdz arī kaimiņu bērnus un skolotājus.

• Pie skolas ir stacionāras velosipēdu stāvvietas.

• Lai būtu drošība pie skolas, ir izveidots transporta aplis, kas ir šogad jāpabeidz labiekārtot. Ir vienošanās ar pašvaldību un novada daiļdārznieci.

 VESELĪGS DZĪVESVEIDS

• Sporta stundas siltajā laikā notiek laukā. Ziemā ir savs ledus laukums un iespēja arī slēpot.

• Ēdināšana skolā ir apmierinoša. Ir ēdnīca un kafejnīca. Esam mēģinājuši ieviest arī veģetāro dienu, bet tā neguva īpašu atsaucību. Tomēr ēdienkarte ir bagāta, katrs var izvēlēties sev vēlamo. Šogad centīsimies ietekmēt vietējās pārtikas izmantošanu skolas kopgaldā.

• Apmēram 50% remonta materiālu ir ekoloģiski.

• Mazgāšanas līdzekļi tiek lietoti tādi, kas ir atļauti skolās, bet tie nav eko, kas maskā dārgi.

• Mācību stundās un dažādos audzinošos pasākumos, mācību ekskursijā tik veidota izpratne par dzīvesveida un patēriņa ietekmi uz vidi. Skolas apkārtējā vide ir ļoti labvēlīga skolēnu veselībai. Skola veicina skolēnu veselību.

 SKOLAS VIDE UN APKĀRTE

• Skola atrodas skaistā vietā – stadions, estrāde, parks, zaļā zona, pašu izveidotais rotaļu laukums – svaigā gaisa pietiek, jo ir iespēja starpbrīžus pavadīt laukā. Skolotāji izmanto iespēju atsevišķas stundas novadīt ārā, jo tiek būvēta āra zaļā klase.

• Skolēni paši veido skolas apstādījumus (stāda kokus, veido puķu dobes, uzkopj teritoriju).

• Skolas apkārtne ir piemērota āra nodarbībām un pašlaik tiek būvēta arī zaļā āra klase.

• Skolas apkārtnē ir mežs un to izmanto orientēšana nodarbībām, jaunsargi un Ekoskola.

• Skolai nav vēl izstrādāts skolas apkārtnes labiekārtošanas plāns, bet , topot zaļajai klasei un vērojot iedzīvotāju atbalstu apstādījumu veidošanā, saprotam, ka tas šogad jāsāk veidot. Tāds ir arī skolas jaunā direktora uzstādījums.

 ENERĢIJA

• Skolā lielāko enerģijas patēriņu rada datori.

• Izmanto skolā gāzes spuldzes. Katrā kabinetā ir nepieciešamais apgaismojuma daudzums.

• Lielākais siltuma zudums skolā ir apkures laikā, kad slikti aizver ieejas durvis un vēdina pārāk siltās klases., lai gan šogad ir iespēja regulēt siltuma padevi.

• Enerģijas audits notika pirms 2 gadiem un esam iecerējuši šogad projekta nedēļas laikā atkal to veikt.

ŪDENS

• Skolā izmanto ”Zaķumuižas„ dzeramo ūdeni

• Ūdeni visvairāk patērē tualetēs un tīrīšanai.

• Skolā ūdens zudumu nav, jo viss ir labā tehniskā stāvoklī.

• Skolas apstādījumus laista ar ūdeni no krāna, bet šovasar tas nebija nepieciešams.

MĀCĪBU SATURS

Skolas mācību stundu tematiskajos un audzināšanas darba plānos ir iekļautas visas Ekoskolas tēmas, bet īpaši tēma „atkritumi”

• Skolēni piedalās un paši organizē konkursus, sacensības par vides jautājumiem- ekoskolas konferencē, Veselīgās ēšanas pasākumā Rīgā, rīko tirdziņus u.c. – skat . plānā.

• Skolotāji iesaistās inovatīvajā vides izglītības semināros ( piem., Dabas muzeja piedāvātajos,; starptautiskais projekts „Sense Europe – Projekt agenda „-tulk.- Redzu, dzirdu, sajūtu, smaržo un jūti”)- kur iegūst informāciju, ko varēs aprobēt mācību procesā.

LĪDZDALĪBA

• Skolēni izstrādā dažādus priekšlikumus vietējai pašvaldībai, dodas uz pārrunām ar deputātiem.

• Skolēni izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus.

• Pašvaldība atbalsta Ekoskolas aktivitātes.

• Skola izmanto iespējas masu saziņas līdzekļos (novada mājas lapā, novada laikrakstā) vēstīt par savām aktualitātēm.

• Esam sadraudzējušies ar Preiļu vidusskolu, Rīgas Bolderājas vidusskolu, Ulbrokas vidusskolu. Cieši sadarbojamies un veidojam kopīgus pasākumus un saskaņojam darba plānu ar P/I iestādi „ Annele.”

IZMAIŅAS

• Skolēni un vecāki ir kļuvuši atsaucīgi un darbīgi.

• Vietējā pašvaldība ir ieinteresēta skolas aktivitātēs un redz ,un novērtē darbības- tēviem, kas brīvprātīgi ceļ ar saviem līdzekļiem āra klasi, piešķirta nominācija „Ropažu lepnums 2013,”Uzklausa skolēnu priekšlikumus, piedalās ZPD aizstāvēšanā, labprāt sadarbojas ar skolu.

• Ir izveidots skolēniem rotaļu un atpūtas laukums skolas pagalmā – talku rezultāts.

• Mācību stundu plānos un audzināšanā tiek pievērsta liela uzmanība eko jautājumiem, tie ir kļuvuši par audzināšanas pasākumu pamattēmu.

• Tā kā skolēnu kontingents mainās, tad ir atkal jāsāk darbs ar spēcīgas ekopadomes veidošanu, kas ir aktīvi un ar pašiniciatīvu.

• Vides novērtējumu veica katra klase un skolotāji.

• Jāveic vides novērtējums ne tikai aptauju, anketēšanas metodes izmantojot, bet arī veicot auditu, SVID metodi un atkal izmantojot CO2 kalkulatoru.

 

 

Vides kodekss

• Vērosim, pētīsim, saudzēsim dabu

• Darīsim zaļus darbus

• Rūpēsimies par apkārtnes tīrību

• Veidosim ap sevi un sevī labvēlīgu vidi

• Izmantosim vārda brīvību, kas neierobežo apkārtējos

• Ēdīsim veselīgu pārtiku

• Dzīvosim sportiski

• Būsim aktīvi un atsaucīgi

 

Ekskursija uz Getliņu atkritumu poligonu

     24. oktobrī Ropažu vidusskolas Ekoaktīvs un vidusskolas skolēni devās mācību ekskursijā uz Getliņu atkritumu poligonu, kur uzzināja par šī apsaimniekošanas uzņēmuma darbību. Skolēni ar interesi klausījās stāstījumu un apbrīnoja mūsdienu zinātnes un tehnikas sasniegumus. Daudziem vidusskolēniem tas lika aizdomāties par izglītības nepieciešamību mūsdienu darba tirgū.

Foto par ekskursiju var apskatīt:

https://www.youtube.com/watch?v=_gT1d5eAYT0

Ropažu vidusskolai EKO skolas plāksne

      eko plāksneRopažu vidusskola Eko skolas statusā ir jau kopš 2010./2011. mācību gada. Jau kādu laiku pie skolas plīvo zaļais karogs, apliecinot, ka te mācās un strādā cilvēki, kuriem ir svarīgi, kas notiek ar dabu ne vien Ropažos un Latvijā, bet arī visā pasaulē. Šīs nedēļas iesākumā, 30. septembrī, mēs dāvinājām savai skolai zīmi, kas to atšķir no parastas skolas – plāksni, kura tagad oficiāli katram apliecina – Ropažu vidusskola ir EKO skola.
Lai mums visiem kopā izdodas turpināt darbos apliecināt, ka esam šī nosaukuma un zaļā karoga cienīgi! Mīlēsim un saudzēsim visu dzīvo un arī nedzīvo ap sevi!

Elita Strazdiņa, skolotāja

eko2

Tiek piestiprināta EKO skolas plāksne

eko4

EKO skolas vadītāja kopā ar skolas dierektoru un skolēnu pārstāvi

eko3

Ekoskolas ielūdz politiķus uz zaļu un veselīgu pusdienu gatavošanu

 Trešdien, 2. oktobrī, 15:30 Zemkopības ministrijas ēkā norisināsies Vides izglītības fonda un Ekoskolu organizēta akcija Veseli ēduši! Zaļas un veselīgas pusdienas Latvijas nākotne. Akcijas mērķis – pievērst uzmanību vietējās un ekoloģiskās pārtikas nozīmei skolu ēdienkartēs un mudināt mainīt esošo likumdošanu, kas  rada ierobežojumus šādas pārtikas iegādei.  Arī mūsu skola piedalīsies šajā akcijā. Sīkā informāsija par šo pasākumuveseli_edusi_relize_26_09

 

EKOSKOLA – NĀKOTNES  SKOLA

    Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arī populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē.Tā ir ANO Vides programmas sadarbības partnere vides izglītībā un ir ietvars vides izglītības procesa organizēšanai skolās.

    Tomēr ekoskola ir kas daudz vairāk par vides pārvaldību skolā. Tā ir programma, kas veicina izpratniparilgtspējīgu attīstību gan mācību priekšmetos, gan arī ar konkrētu rīcību skolā un tās apkārtnē. Programma stimulē bērnus un jauniešus uz aktīvu līdzdalību skolas dzīvē, lai nodrošinātu vides aizsardzības pasākumu ieviešanu. Programma pamatojas uz tādām vides apsaimniekošanas sistēmām kā EMAS un ISO 14001. Sekmīgs darbs vienmēr vainagojas ar ievērojamiem rezultātiem skolas ekoloģiskās pēdas samazināšanā .

    Ekoskolu programmas atpazīstamākais elements un arī viens no tās veiksmes pamatcēloņiem ir stimula sistēma skolām par sekmīgu līdzdalību programmas aktivitātēs un to prasību pilnīgu ieviešanu – Zaļā karoga balva. Tas ir starptautisks apbalvojums, kas paaugstina skolas prestižu plašākā sabiedrībā un palīdz kļūt tai atpazīstamai, kā arī iesaistīties dažādos vides projektos,  bet tas jāizcīna katru gadu no jauna.

 PROGRAMMA DARBOJAS 

    Skolas līdzdalība Ekoskolu programmā norisinās caur pārvaldes sistēmas izveidošanu un darbību, kā arī skolas regulāru darbu ar apkārtējās vides jautājumiem.
Pārvaldes sistēma tiek veidota, sekojot vadlīnijām par nepieciešamajiem 7 elementiem Ekoskolu programmā. Šie elementi ir:

 • Eko-padome
 • Skolas Vides pārskats
 • Skolas Vides rīcības plāns
 • Pārraudzība un izvērtēšana
 • Sasaiste ar mācību procesu
 • Skolas un sabiedrības iesaistīšana
 • Vides kodekss

    Otrs Ekoskolu programmas būtisks pamats ir koncentrēts darbs ar aktuālu vides tematiku jeb darbs Ekoskolu tematiskajās grupās. Katru gadu Ekoskolu programmā iesaistītajai skolai ir jāizvēlas kāds no tematiem, ar kuru visa gada garumā tiek strādāts pastiprināti, mēģinot attiecīgās vides problemātikas apzināšanā un problēmu risinājumu meklējumos iesaistīt iespējami plašāku skolas un sabiedrības daļu. Latvijā skolas katru gadu var izvēlēties savu galveno tēmu. Šobrīd Latvijā ekoskolas var izvēlēties šādas tēmas:

 • Atkritumi ***
 • Enerģija
 • Ūdens *
 • Transports
 • Veselīgs dzīvesveids *
 • Skolas apkārtne *
 • Klimata izmaiņas
 • Meži *

 Ropažu vidusskola savu darbību ekoskolu kustībā sāka

 2009./2010. m.g.- tēma “Veselīgs dzīvesveids” –un augustā saņēmām sava darba rezultātu – ekoskolas diploms un ekoskolas nosaukums.

2010./2011. m. g. – tēma  – “Skolas vide un apkārtne “ – vērtējums – Ekoskolu zaļais karogs

2011./2012.m.g. – tēma “Mežs”- vērtējums – Ekoskolu zaļais karogs.

2012./2013. m. g. –  tēma “Ūdens”- vērtējums – Ekoskolu zaļais karogs.

Ekoskolas priekšsēdētāji ( skolēni) :

 2009./2010. m.g.- Ilze Pāvele

2010./2011. m. g. – Ilze Pāvele

2011./2012.m.g. – Suzanna Vorobjova

2012./2013. m. g. – Endrija Krūze

 Ekoskolas koordinatore – skolotāja  Silvija Kantāne

Pages: 1 2 3 4