ESF projekts

Ropažu vidusskola īsteno

ESF projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Par pasākumiem, kas saistīti ar šo projektu var lasīt sadaļā VECĀKIEM UN SKOLĒNIEM / KARJERAS IZGLĪTĪBA