Comenius projekts

Sākam darboties Comenius projektā ar vizīti Spānijā

 

Kopā ar spāņu skolēniem

Kopā ar spāņu skolēniem

13.-18.oktobrī Ropažu vidusskolas skolotājas Baiba Lukaševiča un Jeļena Suveizda devās uz Spānijas pilsētu Dos Hermanas, kas atrodas netālu no Seviļas. Karstā atmosfērā (gaisa temperatūra 360 ), izbaudot spāņu viesmīlību, sešu valstu skolu pārstāvji iepazina cits citu, lai divu gadu laikā realizētu plānoto projekta tēmu – Fiziskās aktivitātes un spēles kā izglītojošs līdzeklis dažādu spēju, sociālā stāvokļa un dzimuma skolēnu integrācijā.  Daudz redzējām, kā Colegio Antonio Gala skolotāji darbojas, realizējot adaptētās spēles, kā veidojas skolotāju un skolēnu sadarbība, ar kādu nepacietību ārzemju viesus gaidīja gan trīsgadnieki, gan vidusskolēni.

Atgriežoties savās skolās, būs jāveic dažādi uzdevumi gan dažādu vecumu skolēniem, gan lielu atbalstu gaidīšu no kolēģiem, jo nākošā tikšanās būs mūsu skolā, gan vēlēšos aktīvu vecāku un Ropažu sabiedrisko organizāciju līdzdalību. Līdz janvāra beigām jāizveido video, jārealizē dažas ieceres no redzētā Spānijā, jāsagatavo dažas adaptētās spēles, jāsāk veidot nacionālo spēļu un rotaļu prezentācijas un vēl daudz dažādu uzdevumu.

Esmu izveidojusi tīmekļa žurnālu jeb blogu  „RopaziComenius” , kur jau varat redzēt dažus paveiktus uzdevumus. Laiku pa laikam ieskatieties http://ropazicomenius.blogspot.com . Jebkuru materiālu foto vai video veidā vai ieceri, kas atbilst projekta tēmai, labprāt publicēšu šajā žurnālā. Jebkurš interesents var publicēt komentārus. Vēlāk būs iespējams atrast saites uz pārējo skolu tīmekļa žurnāliem. Vislielāko atsaucību gaidīšu no skolēnu puses. Esiet gatavi veikt arī dažādus uzdevumus.

Sporta spēles Spānijā

Sporta spēles Spānijā

Skolotāja Baiba Lukaševiča

 

 

 

 

 

 

Pages: 1 2 3 4 5 6 7