Comenius projekts

Comenius projekta dalībnieku vizīte Ropažu vidusskolā

 

Projekta virskoordinatori

Projekta virskoordinatori

Janvāra pēdējā nedēļa bija ļoti saspringta. Ciemiņi no piecām Eiropas valstīm – Kipras, Bulgārijas, Norvēģijas, Portugāles un Spānijas – ieradās mūsu skolā darba vizītē. Sagatavot programmu tā, lai viesi iegūtu priekšstatu par mūsu novadu, izglītības sistēmu, par mūsu iespējām pavadīt brīvo laiku un bez tam izpildīt visus projekta uzdevumus, bija grūts un atbildīgs uzdevums.

Lasot viesu atsauksmes „Facebook” , mani iepriecina fakts, ka, neskatoties uz aukstumu, viesu sirdis sasildīja mūsu laipnība, skolēnu atsaucība un spēja komunicēt ar viņiem, novada pašvaldības un iestāžu vadītāju interesantie stāstījumi.

Vizītes programmas ietvaros mēs iepazīstinājām ciemiņus ar novada izglītības darba organizāciju, ar novada uzņēmumiem. Ciemojāmies pie A.Oleksāna, kur bijām liecinieki, ka kalēja amats ir joprojām dzīvs Latvijā. Apmeklējām 333 trasi, kur Haralds pārsteidza ciemiņus ar brīnišķīgo stāstījumu angļu valodā. Tikāmies ar bērnudārza „Annele” darbiniekiem. Bērnudārza darbība ļoti ieinteresēja viesus, direktorei Vēsmai vajadzēja atbildēt uz daudziem jautājumiem.

Liels paldies mūsu vēstures rekonstrukcijas kluba puišiem. Viņu „uznāciens” pa Pilskalnu ceļu senatnīgajos tērpos uz baltā sniega fona bija iespaidīgs, stāstījums aizrautīgs, izdomātie jautājumi ne tik viegli, bet ciemiņi bija sekojuši līdzi stāstījumam. Andreja entuziasms neatstāja vienaldzīgu nevienu klausītāju.

Zaķumuižas pamatskolas „Oglīte” iesaistīja viesus jautrā dejā, kolēģu video, droši vien, būs populāri skolās.

Tikšanās ar novada vadību-I.Gailīti un J.Putniņu bija lietišķa un beidzot pārliecināja viesus par to, ka mūsu bērniem ir ļoti daudz iespēju nodarboties dažādās aktivitātēs pēc stundām un necik par to nemaksāt.

Projekta galvenais uzdevums- integrācijas problēmas un kā izmantot sporta spēles integrācijas problēmu risināšanā. Paldies tiem novada iedzīvotājiem, kuri aizpildīja aptaujas anketu Ropažu mājas lapā. Turpmāk jāveic dziļāks pētījums par to ,tieši kādas aktivitātes vislabāk darbojas šajā virzienā.

Nākošais mājas darbs saistās ar dažādu tautu tradicionālām sporta spēlēm. Šoreiz mēs saņēmām pārējo valstu spēļu aprakstus. Tagad atliek organizēt Eiropas sporta spēļu dienu, jāizveido materiālu izstāde par Latvijas invalīdu sportu un sportistiem, jāsagatavo materiāls vienas tautas dejas prezentācijai.

Vizītes gaitai un projekta aktivitātēm jūs varat sekot līdzi skolas izveidotajā memuārā ropazicomenius.blogspot.com  .

Mūsu ciemiņi

Mūsu ciemiņi

Ropažu vidusskolas skolotāja

Baiba Lukaševiča

Pages: 1 2 3 4 5 6 7