Comenius projekts

Iepazīsti citu Bulgāriju

Pirmā sanāksmeJanvāra nogalē grupa Ropažu vidusskolas pārstāvju devās uz Sofiju, uz kārtējo Comenius skolu partnerības projekta darba tikšanos. Delegācijas sastāvā šoreiz bija divas skolotājas: Baiba Lukaševiča un Daiga Jokste, kā arī četri skolēni: Endrija Krūze, Zane Dalbiņa, Toms Gusars, Lauris Stabrovskis.

Vizītes mērķis – dalīties pieredzē par veiktajiem uzdevumiem kopš novembra tikšanās Kiprā un saskaņot aktivitātes, lai sekmīgi beigtu projektu 2013.gada vasarā.

Par padarītajiem darbiem informācija ir atrodama mūsu skolas projekta emuārā ropazicomenius.blogspot.com. Šoreiz vēlos īsumā iepazīstināt ar spilgtākajiem iespaidiem vizītes laikā.

Visemocionālākais brīdis saistās ar vājdzirdīgo un nedzirdīgo jauniešu MimTheatre priekšnesumu. Viņu aizrautība, spēja darboties saskaņoti, emocijas, ko priekšnesumi radīja skatītājiem, ir apbrīnas vērti un daudzos raisīja pat asaras acīs. Tas liek mums pārdomāt, kāpēc mēs rezervēti izturamies pret  Ropažu novada cilvēkiem ar speciālām vajadzībām, ne vienmēr esam atsaucīgi, lai viņi varētu plašāk parādīt vietējiem iedzīvotājiem savu aizraušanos, intereses, spēju iekļauties sabiedrībā.

Mūs iepazīstināja ar Bulgārijas vēsturi, bulgāru kultūras mantojumu. Vispirms – Plovdiva – pilsēta ar senu vēsturi, ar izteiktu vecpilsētas garšu, ar vienreizējo antīko amfiteātri. Sofijā plašais un iespaidīgais Nacionālais Vēstures muzejs pastiprināja sajūtu, ka bulgāri ir lepni par savu valsti, kuras sākums meklējams vairākus gadsimtus dziļā senatnē. Bojana baznīciņa, kar ir ierakstīta UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā, radīja savdabīgas emocijas: unikālie sienu gleznojumi un tikpat vienreizējs gids, kas lika sastingt pat lielākajiem delveriem.

Neskatoties uz dažādu iebrucēju vēlmi pakļaut iedzīvotājus, pārdzīvojot Otomaņu impērijas piecu gadsimtu jūgu, saglabājot savu identitāti pēckara periodā, kad valsts bija citas lielvalsts ietekmes zonā, bulgāri saglabājuši lielu pietāti pret krievu valodu. Mūsu sadarbības skolas kolēģi izmantoja jebkuru iespēju komunicēt ar mums, pārstāvjiem no Latvijas, krievu valodā. Es secināju, ka viņi ar to cenšas parādīt saviem skolēniem, ka ne tikai angļu valoda var būt starptautiska saziņas valoda, ka arī citu tautību cilvēki runā krieviski, ka jebkura valoda ir jebkura cilvēka neatņemama   kultūras un inteliģences bagātība.

Mūsu braucieni uz projekta sadarbības valstīm nav tūrisma braucieni. Tie ir daudz vērtīgāki, jo mēs tiekamies ar vietējiem cilvēkiem, atrodam kopīgas intereses, uzzinām daudz ko par sadzīvi, tradīcijām, paradumiem, atrodoties starp vietējiem cilvēkiem. Ceru, ka mūsu projekta nobeigums maijā būs tikpat emocionāls un iespaidīgs kā visas iepriekšējās vizītes, kā arī aktivitātēm bagāts.

Baiba Lukaševiča
Ropažu vidusskolas skolotāja
Comenius starpskolu partnerības projekta koordinatore
Sagaidīšana skolā

Sagaidīšana skolā

Kopā ar nosalušajiem kolēģiem

Kopā ar nosalušajiem kolēģiem

Ar skolas dejotājiem

Ar skolas dejotājiem

Pages: 1 2 3 4 5 6 7