Comenius projekts

Comenius projekts ir noslēdzies

 Divu gadu interesantā darbība Comenius starpskolu projektā ir noslēgusies. 25.novembrī saņēmām Valsts Izglītības attīstības aģentūras novērtējumu. Tajā varam lasīt, ka projekta mērķi un rezultāti ir sasniegti, gala atskaite ir apstiprināta, gala atskaites novērtējums – ļoti labi.

 Mēs varam justies gandarīti, ka piecu Eiropas valstu skolās skolotāji un skolēni iepazina Latviju tuvāk, guva ieskatu par latviešu tradīcijām, viņi apguva latviešu tradicionālās un mūsu pašu radītās sporta spēles. Ārzemju kolēģiem skolotāja Ļena iepatikās ar aizraujošo aerobikas nodarbību; skolotāja Vineta  nebaidījās cīnīties kopā ar norvēģu bērniem par „akmentiņu” un uzkāpt kalnā, kas ir augstāks par mūsu Gaiziņu; skolotāja Evija lika ieskanēties latviešu tautas dziesmai antīkajā amfiteātrī Kiprā; skolotāja Silvija priecājās par idejām Eko skolai; skolotāja Daiga bulgāru kolēģiem pasniedza brīnišķīgas praktiskās nodarbības krievu valodā; skolotāju komanda, kuras sastāvā bija Iveta, Rita, Antra un, protams, mūsu Māra, pierādīja, ka mēs esam sportiskas, aktīvas, radošas, drosmīgas gan uz ūdens, sēžot buru laivā, gan dodoties izbraucienā ar velosipēdiem, gan nobaudot eksotiskos portugāļu ēdienus.

 Liels paldies skolēnu komandām, kurām bija iespēja piedalīties mobilitātes. Ceru, ka tas dos stimulu būt aktīviem turpmāk, darbojoties dažāda veida projektos.

 Vislielākais paldies man jāsaka visiem mūsu skolas kolēģiem, kas palīdzēja gatavot uzdevumus projekta ietvaros, kas mobilizēja klašu kolektīvus radošai darbībai. Man prieks arī par atsaucīgajiem skolēniem.

Ar projekta materiāliem var iepazīties angļu valodas kabinetā. Interesēties pie skolotājas Baibas.

Visi mūsu skolas projekta rezultāti atspoguļoti emuārā ropazicomenius.blogspot.com, kā arī meklējiet est.viaa.gov.lv.

Var sīkāk iepazīties ar gala atskaites pārbaudes aktu:

Comenius AKTS

 

2013.gada 25.novembrī

 

Baiba Lukaševiča

Projekta koordinatore Ropažu vidusskolā

 

COMENIUS programma ienāk mūsu skolā

Skolotāja Baiba uzstājas noslēguma konferencē Dos Hermanesā (Spānijā)

Skolotāja Baiba uzstājas noslēguma konferencē Dos Hermanesā (Spānijā)

Ar 2011.gada 1.augustu mūsu skola ir noslēgusi Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas skolu daudzpusējās partnerības projekta līgumu ar sešām Eiropas Savienības valstu skolām. Projekta nosaukums: ”Integration and Equality in the Field of Education by Means of Physical Activities, Games and Sports”. Ar mūsu skolu sadarbosies skolas no Spānijas, Portugāles, Norvēģijas, Bulgārijas un Kipras.

 Divu gadu laikā mēs veiksim dažādus uzdevumus, kas saistīti ar vienlīdzību skolēnu starpā, neskatoties uz dzimumu, sociālā nodrošinājuma pakāpju, fizisko spēju pakāpju atšķirībām. Brauksim arī uz šīm skolām, tādejādi tajos būs iespēja piedalīties vairākiem mūsu skolas skolēniem. Atbalstu lūgsim arī sporta centra darbiniekiem, novada pašvaldībai, novada sabiedriskajām organizācijām, vecākiem.

 Skolā projekta atbildīgā persona ir skolas direktore Māra Priede, koordinatore – skolotāja Baiba Lukaševiča. Loģiski, ka visas tikšanās un sadarbības aktivitātes notiks angļu valodā. Esam aktīvi sporta aktivitātēs, čakli mācīsimies angļu valodu, lai godam pārstāvētu mūsu skolu šajā projektā.

Angļu valodas skolotāja Baiba Lukaševiča

Pages: 1 2 3 4 5 6 7