Archive for the ‘jaunumi’ Category

Ropažu vidusskolas 1.klašu audzinātājas

28.06.2019. Ropažu vidusskolā notika izloze par 1.klašu audzinātājām. Izlozē piedalījās Ropažu vidusskolas vadība un Skolas padomes vadītāja.

Izlozes rezultāti:

  • 1.A klases audzinātāja – Aija Dzene
  • 1.B klases audzinātāja – Solvita Liepiņa

Ropažu novada vidusskolas VAKANCES

Ropažu novada vidusskola darbu uzsāks 2019.gada 1.augustā. Ropažu novada vidusskola ir Zaķumuižas pamatskolas un Ropažu vidusskolas reorganizācijas rezultātā izveidota vispārējās vidējās izglītības iestāde. Skolā mācās bērni un jaunieši no 1,5 līdz 19 gadu vecumam. Zaķumuižā tiek īstenota pirmsskolas izglītības programma un pamatizglītības programma no 1.līdz 9.klasei. Ropažos skolā mācās skolēni no 1.-12.klasei.

Ropažu novada vidusskola aicina darbā:

Karjeras izglītība Ropažu vidusskolā 2019.gada pavasarī

      2018./2019.mācību gadā turpinājām dalību ESF projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  Visa mācību gada laikā notika tikšanās ar dažādu jomu profesionāļiem, ražošanas uzņēmumu apmeklēšana un dažādu amatu izzināšana.

Apjomīgākais karjeras attīstības atbalsta pasākums šajā mācību gadā  “Mana šodiena – pamats nākotnes karjerai vietējās uzņēmējdarbības jomā” Ropažu vidusskolas 8-12.klašu un Zaķumuižas pamatskolas 8.-9.klašu skolēniem norisinājās ”Uzņēmēju dienas GaRoZa 2019” ietvaros (28.martā). Skolēni jauktās grupās  pieredzējušas izaugsmes treneres V.Brakovskas vadībā mācījās apzināties savus iekšējos resursus un kā tos pielietot savu karjeras mērķu sasniegšanā. Tika izvirzītas idejas vietējās uzņēmējdarbības attīstībai, tās prezentētas. Tādējādi skolēnos tika stiprināta izpratne par uzņēmējdarbības praktiskajiem aspektiem, izmantojot tuvākās apkārtnes iespējas.  

    Projekta ietvaros tika īstenots KAA pasākumu cikls sākumskolas klasēm “ Amati Latvijā – no senatnes līdz mūsdienām”, kuru laikā skolēni iepazina dažādus amatus un arī paši izmēģināja savu piemērotību attiecīgajam amatam.

     Ļoti interesantas bija nodarbības pie audējas Daces Grīnbergas 3.b klasei (‘’Amati Latvijā …”(2.) 14.maijā) un ādas apstrādes meistares Marinas Lūses 3.a klasei (‘’Amati Latvijā…”(4.) 23.maijā), kurās skolēni uzzināja par šo amatu attīstību, izstrādājumu tapšanas procesu,  paši varēja piedalīties un izgatavot atbilstošus priekšmetus. Līdzīgi podnieka lomā iejutās 1.ab klašu skolēni (‘’Amati Latvijā…”(5.) 23.maijā). Savukārt 2.klases skolēni KAA pasākuma laikā  (‘’Amati Latvijā…”(3.) 20.maijā) centās saskatīt kur nepieciešama palīdzība mežam, mācījās  kā to darīt, tādejādi iepazīstot  mežkopja amata noslēpumus.

     27.maijā  notika arī pēdējais cikla ‘’Darbs uzņēmumā” (5.) pasākums, kura laikā 4.b klases skolēni iepazina saldējuma ražošanas procesu, uzzināja kādas profesijas ir nodarbinātas ražotnē, kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas lai strādātu pārtikas ražošanas uzņēmumā. Šajā KAA pasākumu ciklā  gada laikā dažādus uzņēmumus ir iepazinuši 5.ab , 6.ab, 8., 12.klašu skolēni.

 

3.a klases ekskursija

     23.maijā rītā 3.a klase devās mācību ekskursijā uz Siguldu. Vispirms, projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, Siguldas pils kvartālā apmeklējām “Ādas arteli”. Tajā meistari pastāstīja par ādas darbu tapšanas procesu, kā arī palīdzēja katram izgatavot rokassprādzi. Patiess prieks par rezultātu – skaistajām ādas rokassprādzēm.

     Pēc tam apmeklējām Livonijas ordeņa Siguldas pili. Izstaigājām pilsdrupas, uzkāpām pils  torņos. Vērojām skaistos Gaujas senlejas skatus, kas paveras no pils torņiem un skatu laukumiem.

     Nākamais apskates objekts Siguldas tauriņu māja. Redzējām skaistus un neparastus tropu tauriņus.

Vēl skats uz Gaujas senleju no Ķeizarkrēsla un varam doties uz Rāmkalniem, lai izbrauktu ar rodeļiem.

Braucot mājās, bērnu sejās bija vērojams prieks par redzēto un piedzīvoto.

Sporta diena

30. maijā Ropažu vidusskolā notiek Sporta diena.

Piedalās visa klase kopā ar audzinātāju.

Starts plkst. 9.10:

  • 1. – 2. kl.
  • 3. – 4. kl.

Starts plkst. 9.30:

  • 5. – 6. kl.
  • 7. – 11.kl.

Dažādi veiklības, uzmanības, ātruma u.c. uzdevumi, lai noskaidrotu sportiskāku un saliedētāko klasi, katrā klašu grupā!

 

 

Autobusu saraksts no skolas maija pēdējā nedēļā!

Autobusi no skolas:

28.05., 29.05., plkst.14.00 – Tumšupe, Kākciems, plkst.14.30 – Augšciems

30.05. – plkst.13.00 – Tumšupe, Kākciems, plkst.13.30 – Augšciems

31.05. – plkst.10.30 – Tumšupe, Kākciems, plkst.11.00 – Augšciems.

Aušanas nodarbība “Daces meistardarbu” darbnīcā

                Š. g. 14. maijā Ropažu vidusskolas 3.b klase, projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, viesojās “Daces meistardarbu” darbnīcā. Nodarbības laikā iepazinām aušanas procesu no diega pavediena līdz gatavam izstrādājumam. Skolēni izvēlētās savu dzijas pavediena krāsu, ar meistares palīdzību “uzmeta bizi”, to ievilka stellēs, nītēja, un tad sākās pats aušanas process. Nītēšanas laikā bija jādzied dziesmas, lai darbiņš labāk veiktos. Paralēli aušanas procesam skolēni zīmēja grāmatzīmes. Ļoti priecēja bērnu ieinteresētība un azarts, ar kādu viņi piedalījās jostiņas aušanā. Rezultāts bija pārsteidzoši skaists!

            Pēc padarītā darba atsaucīgie saimnieki mūs pacienāja ar gardu tēju un pārsteidza ar leijerkastes spēlēšanu! Paldies Dacei un Gatim Grīnbergiem par atsaucību un profesionāli novadīto nodarbību!

Pierīgas novadu skolu krosa stafetes Ropažos!

9. maijā – dienā, kas daudzviet tika svinēta un atzīmēta dažādās noskaņās un nokrāsās, Ropažu novada muižas parku piepildīja skolēnu čalas un līdzjutēju izsaucieni: Ropažu parkā uz šajā mācību gadā pēdējām sporta sacensībām pulcējās Pierīgas novadu skolu komandas, lai mērotos spēkiem krosa stafetē.

Sacensībās piedalījās 15 Pierīgas novada skolu 4 vecuma grupu skolēnu komandas, katra 6 dalībnieku sastāvā.

Laika apstākļi bija ideāli krosa sacensību norisei: ne pārāk auksts, ne pārāk silts, saulains, sauss un pozitīvi uzlādēta noskaņojuma piepildīts gaiss.  Skolēnu krosa stafešu sacensības Ropažos tiek organizētas jau otro gadu un viesiem pie mums patīk: te esot jauki, lieliska atmosfēra un labi organizētas sacensības.

Ropažu vidusskolas sporta skolotāja Olga Ozola, kura bija galvenā sacensību norises organizatore un koordinatore Ropažu novadā, saka, ka viņai ir patiesi liels prieks par šādiem pasākumiem. Skolēni tajos piedalās ar aizrautību. Olga uzteica Ropažu vidusskolas 10. klases skolēnus, kuri visu sacensību norises laiku bija saliedēti un ļoti atbildīgi izturējās pret sev uzticēto, svarīgo un atbildīgo pienākumu – sacensību tiesnešu lomas, fiksējot laikus un rezultātus. Tikpat lielu uzslavu pelnījis ikviens no skolēniem, kurš piedalījās sacensībās, pārstāvot savu skolu.

Olga īpaši uzsver:  “Mūsu skolā ir labi un lieliski bērni. Un vispār: nav sliktu bērnu vai jauniešu. Viņi visi ir labi un lieliski, tikai mums, pieaugušajiem, ir jāmaina uztvere un attieksme pret viņiem!”.

Bet – sacensības paliek sacensības! Uzvarētāju tituli – tikai daži un par tiem bija nopietni jācīnās. Veiksmi katrs centās piesaukt kā nu vien mācēja – kuram līdzjutēji skaļāki un motivējošāki, kuram skolotājs aktīvāks un gatavs stafetes nodošanas brīdī uzmundrināt no sirds, pēdējos metrus pirms stafetes kociņa nodošanas nākošajam komandas biedram līdzi skrienot, savukārt kādi citi tajā pašā laikā veiksmes piesaukšanai pirms gaidāmā skrējiena vēdināja galvu, metot zemē atrastus koka zariņus turpat blakus esošajā Lielās Juglas upē.

Aktīvākie līdzjutēji – skolas biedri un, protams, sporta skolotāji: padomi, draudzīgs atbalsts, motivēšana – tas viss palīdzēja skolēniem sasniegt labākus rezultātus un pierādīt savu varēšanu.

Bet, kā jau iepriekš minējām, sacensības paliek sacensības: ir uzvarētāji – vislabākie, tad – labākie un vienkārši labie un centīgie, kas, kā jau katrās nopietnās sacensībās, sarindojas noteiktu vietu secībā. Šajā reizē paši labākie vērtētajās vecuma grupās bija:

A grupa 1999.g. – 2002.g.dz., 6 x 500 m

1.       vieta – Ulbrokas vidusskola

2.       vieta – Babītes vidusskola

3.       vieta – Mārupes vidusskola

B grupa, 2003. g. – 2004. g. dz., 6 x 500 m

1.       vieta – Mārupes vidusskola

2.       vieta – Ādažu vidusskola

3.       vieta – Krimuldas vidusskola

  C grupa, 2005.g. – 2006. g. dz., 6 x 500 m

1.       vieta – Mārupes vidusskola

2.       vieta – Babītes vidusskola

3.       vieta –  Ropažu vidusskola

Ropažu vidusskolas 3. vieta – tas tiešām ir liels sasniegums, jo konkurence starp lielajām skolām ir milzīga. Komandā skrēja – Kristaps Klišāns, Daniēls Ieviņš, Roberts Eglītis, Nikija Brice, Evelīna Matjuškina, Kerija Spilva. Malači!

D grupa, 2007.g. un jaunāki, 6 x 500 m

1.       vieta – Ādažu vidusskola

2.       vieta – Babītes vidusskola

3.       vieta – Mārupes vidusskola.

Uzvarētāji tika pie goda tituliem, medaļām un kausiem, bet pārējie – pie vēlējuma: veiksmi skolas gala eksāmenos un nākošajās sacensībās tik pie vēl augstākiem un vērtīgākiem rezultātiem!

Uz tikšanos atkal Ropažos!

Viesi no PII “Annele”

Š. g. 7. maijā Ropažu vidusskolā ciemojās PII “Annele” vecākās grupas – “Kārumnieki” un “Kriksīši”. Topošie skolēni devās nelielā ekskursijā pa skolu un apmeklēja divas nodarbības.  Tajās tika piedāvāta izzinoša viktorīna par skolu, un papīra roku lellītes izgatavošana.  Bērni ar prieku darbojās piedāvātajās aktivitātēs.

Uz tikšanos rudenī – 1. klasē Ropažu vidusskolā!

Mīļās māmiņas un vecmāmiņas!

Vissaulainākie un sirsnīgākie sveicieni Mātes dienā!

Aicinām Jūs uz svētku koncertu š.g. 9. maijā plkst. 19.00 Ropažu vidusskolas aktu zālē.