Skolas atbalsta centrs

2015./2016. māc. g.

Ropažu vidusskolā par skolotāju logopēdi strādāju no 2001. gada. Arī pirmskolas bērni ir iepazīti, strādājot 2006.g.PII „Annelē” (piecus gadus).

2015./2016. māc. g. septembrī pēc runas un rakstu valodas pārbaudes Ropažu vidusskolā 20 pirmklasnieku uzsāks nodarbības un 26 2.-4.klases bērni turpinās iesākto korekciju. VECĀKU iesniegums ir dokuments sadarbībai. Nodarbībām skolā ir īpaši speciāli iekārtots logopēda kabinets. No oktobra notiek individuālas un grupu nodarbības (4-6 bērni). Korekciju saņem izglītojamie, kuriem ir izteikti runas un rakstu valodas grūtības. Bērnus logopēdiskajās nodarbībās uzņem visa mācību gada laikā. Skolotājam vienam nav iespējams novērtēt skolēna specifiskās problēmas. Tas ir komandas darbs- vecāki, klases audzinātājs, mācību priekšmeta skolotājs, citi speciālisti. Problēmas vai nu tiek mazinātas, vai arī novērstas pavisam, jo veiksmes stāsti cieši savijušies ar to, kas minēts turpmāk.

VAI TU ZINI, KA…

Bērna runas funkcijas izveidojas, jau bērniņu gaidot, precīzāk, 3-5 nedēļā. Runas kvalitātei svarīgs laiks ir visa bērna attīstība, no ieņemšanas līdz dzimšanai. Aktīva rāpošana, zīšana jau uzrāda runas kvalitāti. Valodas attīstībai svarīgi 8 posmi:

 • rāpošanas vecums
 • sēdēšanas vecums
 • staigāšanas vecums
 • tveršanas vecums
 • uztveres vecums
 • runas vecums
 • valodas sapratnes vecums
 • sociālais vecums

Cilvēka runa saistīta ar psihiskiem procesiem, kā

 • uztvere (stabilizējas līdz 5 g.v.)
 • atmiņa (stabilizējas 12-14 g.v.)
 • domāšana (12-14 g.v.)

Visi darbības akti, arī runa, saistīti ar smadzenēm (CNS).Smadzenes (CNS) pilnībā ir izveidojušās 3.-6. nedēļā , bērniņu gaidot. Runas attīstībā svarīga nozīme ir dzirdei, kas izveidojas 4.-9. nedēļā. Dzirde un klausīšanās atbild par lielo motoriku, līdzsvaru. Smadzenes sevi saglabā un attīstās darbā, tās ir elastīgas, jūtīgas pret kaut ko negatīvu (dažādām slimībām, smēķēšanu, stresiem, pārslogotību, vecāku aizņemtību, pārāk elitāru audzināšanu…) Kreisā smadzeņu puslode atbild par domāšanu, lasīšanu, rakstīšanu, matemātiku, runu. Labā smadzeņu puslode – par mākslām, dejošanu, darbošanos pašreizējā brīdī, spēju saprast shēmas, praktisko domāšanu…Vingrinot labo kreiso roku vingrinām galvas smadzenes. Vārds ir saistīts ar ritmu, pirkstiņu poza ar artikulācijas pozu. Ja slikti tiek rakstīts, jāpilnveido , jāattīsta domāšana. Bērnībā jāļauj daudz, ļoti daudz zīmēt, rakstīt kā tik grib un kā var, tad skolā būs veiksme. Bērna rakstītprasmi ietekmē:

 • vai pirmās piedāvātās mantas bija liela izmēra
 • vai tika veicināts, lai bērns mantas satver ar labo roku
 • vai mācījāt aptvert mantas ar abām plaukstām
 • vai iemācījāt plēst papīru
 • cik pareizas ir stājas balsta funkcijas…

 

Runas attīstībā svarīgi ir vērst uzmanību kustībām – zīmēšanas, līmēšanas, skriešanas, lekšanas, iešanas, dejošanas procesā. Runas kvalitāti nodrošina pareiza elpošana (diafragmālā elpošana).Runas valodas problēmas būtu līdz 5 gadu vecumam jāsakārto:

 • ir agrīnā logopēdija (no dzimšanas – 3 g. v. bērniem)
 • pirmskolas logopēdija (3 g. v. -7 g. v.)
 • skolas logopēdija (pamatā ar lasīšanu, rakstīšanu, stostīšanos)
 • rehabilitācijas logopēdija pieaugušajiem

Runas un valodas problēmas pašas no sevis neizzūd-ir jāizmanto speciālistu logopēdu, neiropsihiatru, neirologu, psihiatru, klīniskā psihologa palīdzība. Logopēds nav neirologs, savukārt psihiatrs problēmas izvērtē.

 

Skolotāja logopēde Aija Kukule

 

2013./2014.māc.g. 1.-4. klasēs 32-37 audzēkņi saņem logopēdisko korekciju. Pamatojoties uz vecāku iesniegumu, bērns tiek uzņemts grupā.

Nodarbības notiek individuāli un atsevišķās grupās (4-6 bērni) logopēda kabinetā. Tiek izmantots daudzveidīgs metodisko materiālu klāsts, kā arī spēles un rotaļas( skat. foto).

Sākot strādāt ar skolas vecuma bērniem, speciālists jau saskaras ar sekām, kas nepadodas ātrai un pilnīgai korekcijai. Jo ātrāk tiek pamanīta problēma un ar to tiek strādāts, jo iespējama veiksmīgāka habilitācija. Vispateicīgākais bērna laiks valodas korekcijai ir viņa agrīnais vecums.

Sabiedrībā radušies mīti:

 • visas lasīšanas un rakstīšanas kļūdas ir logopēdiskas;
 • ja ar bērnu strādā logopēds, tad valodas attīstības problēmas vienmēr atrisinās;
 • skaņu izrunas traucējumi var pāriet paši no sevis;
 • ja mans bērns skaidri runā, kāpēc viņam jāiet pie skolas logopēda.

 

 

foto 2459 (1) (Small)Foto2441 (Small)foto444 (Small)Foto2439 (Small)

foto2443 (Small)foto2470 (Small)

foto2467 (Small)foto2440 (Small)

foto2448 (Small)Foto2437 (1) (Small)

foto2471 (Small)Foto2464 (Small)

foto2489 (Small)foto2486 (Small)

foto2468 (Small)foto2445 (Small)

 

 

 

 

 

Pages: 1 2