Vecākiem un skolēniem

ATBALSTA PERSONĀLS

Skolā darbojas:

  • Skolotājs logopēds – Aija Kukule 
  • Sociālais pedagogs – 
  • Psihologs – Evija Šneidere
  • Speciālais pedagogs – Jolanta Āboltiņa

Papildus  strādā skolotāji palīgi:

  • Sigita Mulere
  • Maija Biksa

Vecāku apmierinātības aptaujas

 

Biedrība “Ropažu vidusskolai”:

Reģ. nr. 40008218445,
Reģ.dat.14.12.2013
Juridiskā adrese: Rīgas iela 5, Ropaži, Ropažu nov., LV-2135
Swedbank AS, LV59HABA0551037734089