Karjeras izglītība Ropažu vidusskolā 2018.gada  novembrī

            Karjeras izglītības jautājumi arvien ir ieņēmuši būtisku lomu klašu audzinātāju un citu pedagogu darbā, jo ietver sevī gan skolēna pašizpēti, gan dažādu izglītības iespēju izpēti, izpratni par savām iespējām jau skolas laikā apgūt prasmes organizēt savu laiku un pieņemt lēmumus, iepazīt darba pasauli, tiekoties ar dažādu jomu speciālistiem.

ESF projekta  Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  ietvaros  esam uzsākuši  karjeras attīstības atbalsta pasākumu ciklu “Darbs uzņēmumā”.

Oktobra pašās beigās 11.un 12.klase apmeklēja Starptautisko lidostu ‘’Rīga”, kurā guva priekšstatu par liela, starptautiska uzņēmuma darbību, par daudzajiem nodarbinātajiem un prasībām, lai strādātu šādā uzņēmumā. Protams, lielāko interesi raisīja pilota darbs un tam nepieciešamās zināšanas un prasmes. (KAA pasākums  ’Darbs uzņēmumā” – 1)

Savukārt novembrī iepazinām mazākus, ar pārtikas ražošanu saistītus uzņēmumus. 8.novembrī 5.klase apguva izpratni par saldumu ražošanas uzņēmuma darbību, tajā  nodarbinātajām profesijām uzņēmumā SIA “Skrīveru gotiņa”. (“Darbs uzņēmumā”-2) 12.novembrī  6.un 12.klase iepazina maizes cepēja aroda specifiku, redzēja savām acīm  cik fiziski smags un atbildīgs ir šis darbs,  uzzināja par citām, ar maizes cepšanu saistītām, profesijām, guva priekšstatu par darbinieku ikdienu uzņēmumā – maizes ceptuvē ‘’Lāči”. (‘’Darbs uzņēmumā—3) Bija iespēja arī pašiem izgatavot savu maizes kukulīti.

Ropažu vidusskolas

Pedagoģe karjeras konsultante

Velga Rotberga – Bleija