Karjeras izglītība  Ropažu vidusskolā 2018.gada oktobrī

            Karjeras nedēļas laikā   ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  finansējuma  ietvaros tika īstenoti karjeras attīstības atbalsta pasākumi vecāko klašu skolēniem:

            8.oktobrī notika pasākums  Mana šodiena – pamats nākotnes karjerai mākslu jomā”, kura laikā divās klašu grupās (8.-9. un 10.-12. klasēm)  bija tikšanās un radošā darbnīca ar drāmas pedagogu un teātra režisoru Viesturu Roziņu.  Skolēni guva priekšstatu par teātra režisora darbu, dažādiem  netradicionāliem teātra režijas paņēmieniem, par iespējām apgūt teātra režisora izglītību Latvijā un ārzemēs. Skolēni paši  varēja iejusties drāmas režisora amatā, iestudējot  un demonstrējot citiem radošo uzdevumu.

11.oktobrī  notika KAA pasākums  „Mana šodiena – pamats nākotnes karjerai radošo industriju jomā”.  Tajā  9.-12.klašu skolēni tikās ar televīzijas producenti, uzņēmēju un režisori Ilzi Lasmani – Broži. Skolēni uzzināja par šīs industrijas darba specifiku, par darba vidi televīzijā, par komunikācijas nozīmi.  Režisore īpaši uzsvēra spēju gūt dažādas līdzdalības pieredzi jau skolas gados, nebaidīties riskēt un izmēģināt dažādus darbus un iespējas, ko sniedz mūsdienu mainīgā pasaule, tādejādi paplašinot savu redzesloku un konkurētspēju darba tirgū. 

Karjeras nedēļas ietvaros arī citās klašu grupās notika ar karjeras izglītību saistītas aktivitātes. 7.klašu skolēni tikās ar uzņēmēju, kurš darbojas  pakalpojumu jomā. Šajā reizē uzsvars tika likts uz to, ka svarīgs ir pirmais iespaids un tas kā Tu spēj reaģēt un komunicēt ar citiem cilvēkiem.

Savukārt 4.ab klašu skolēni tikās ar ražošanas uzņēmuma pārstāvi, kuri ražo sagataves ne tikai Latvijas uzņēmumiem, bet arī filiālēm ārzemēs. Skolēni uzzināja cik daudz dažādas zināšanas un prasmes  ir nepieciešamas ražošanas uzņēmumā, cik svarīga ir katra personīgā atbildība par savu veicamo darbu.

Interesanta bija tikšanās ar fotogrāfu 3.b klasē, kuras laikā skolēni paši iemēģināja roku un skatu,  lai izdotos kvalitatīva fotogrāfija.

1.-6. klasēs  vairāk uzmanības tika pievērsts vecāku profesijām, saistot tās ar savām iespējām jau sākumskolā apgūt nepieciešamās pamatprasmes.

Visa mācību gada laikā turpināsies tikšanās ar dažādu jomu profesionāļiem, kā arī centīsimies apmeklēt uzņēmumus klātienē.