Piedalāmies Meža ekspedīcijā 2018

     12.septembrī abas Ropažu vidusskolas 6.klases devās netradicionālā mācību nodarbībā – ekspedīcijā mežā, kuru piedāvā Latvijas Valsts Meži. Skolēniem bija iespēja gan iepazīt ilglaicīga meža attīstības nosacījumus, gan ar mežu kopšanu un pārstrādi saistītās profesijas, kā arī aktīvi pavadīt laiku svaigā gaisā. Vienlaicīgi apguvām dabaszinību, sociālo zinību un sporta mācību priekšmeta tēmas, kā arī iepazinām karjeras iespējas MEŽA NOZARĒ un mācījāmies sadarboties komandā.

     Skolēnus visvairāk ieinteresēja jauno priedīšu audžu izturības mērījumi, koku garumu noteikšana, koku aizsardzības pasākumi un cirsmu kopšana. Bija arī iespēja uzbūvēt tiltu bez nevienas naglas. Vienīgais trūkums, ka ekspedīcijas maršruts bija nedaudz par īsu.

Klases audzinātāja

Velga Rotberga – Bleija