Apgūstam karjeras lēmuma pieņemšanas prasmes

2018. gada 27. aprīlī norisinājās Ropažu un Garkalnes pārnovadu uzņēmēju diena “GaRo_ZA”. Dienas pirmā daļa tika veltīta abu novadu skolēniem kur ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tika īstenots karjeras izglītības pasākums „Mācību ekskursijas uzņēmumos un radošās darbnīcas par uzņēmējdarbības uzsākšanu un sevis prezentēšanu”

 Zaķumuižas klubā jauniešiem no Zaķumuižas pamatskolas, Berģu Mākslas un mūzikas pamatskolas, Garkalnes pamatskolas un Ropažu vidusskolas kopā ar piedzīvojumu organizācijas “Lūzumpunkts” treneriem un Ropažu novada jauniešu lietu speciālistu Ilvaru Ieviņu, bija iespēja darboties praktiskajās darbnīcās un smelties zināšanas, gūt nepieciešamo informāciju un praktisko pieredzi par to, kas ir uzņēmējdarbība, kā rodas labas un dzīvotspējīgas biznesa idejas, kā tās prezentēt citiem atbalsta gūšanai.

Dažu jauniešu viedokļi par šo pasākumu:

“Vislabāk patika darbnīca, kurā bija jāprezentē savas grupas uzņēmums. Sapratu, ka veiksmīgas uzņēmējdarbības pamats ir laba ideja.”

“….Visinteresantāk šķita spēlēt biznesa kāršu spēli un iepazīties ar jauniem cilvēkiem. Vajag vairāk sadraudzības pasākumus, jo daudzi bija ļoti sabijušies un kautrīgi. ”

”Pasākums bija laba alternatīva piektdienas stundām. Tas bija labi organizēts, izņemot to darbnīcu, kur bija jāspēlē kāršu spēle, noteikumi bija pārāk sarežģīti, lai tos saprastu un izspēlētu 30 minūtēs.”

“Pasākums man patika. Es sapratu, kam man vairāk jāpievērš uzmanība, ja nākotnē es būtu kādas firmas vadītājs.”