Interesanti par fiziku un ķīmiju zinātnē un darba pasaulē

     ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2018.gada 4.aprīlī Ropažu vidusskolā viesojās zinātnes teātris SIA „Laboratorium Science theater”.

     1.-4.klašu skolēni karjeras attīstības atbalsta pasākumā „Radošās darbnīcas un praktisko iemaņu gūšana profesijās, kur nepieciešamas fizikas zināšanas” atraktīvā un saistošā veidā varēja iegūt informāciju par dažādām profesijām, kuras saistītas ar fiziku un ķīmiju, atsevišķu profesiju specifikas raksturojumu. Skolēniem bija iespēja vērot un, atsevišķos gadījumos, arī piedalīties praktiskos fizikas un ķīmijas eksperimentos, uzzināt kur var apgūt šādas zināšanas un prasmes un kāda ir to nozīme konkrētu profesiju pārstāvju ikdienā.

     Skolēni guva priekšstatu par jomām, kurās izmanto ķīmijas un fizikas likumsakarības. Uzzināja, ka ar šādām zināšanām var strādāt dažādus darbus: no zinātnieka laboratorijā līdz celtniekam, elektromontierim un specefektu inženierim kinoindustrijā.

     Vienlaikus, tika uzsvērts, ka veicot jebkuru eksperimentu, jebkuru darbu, kas saistās ar ķīmiju, ar uguni, ar elektrību,  pirmajā vietā ir jādomā par savu un apkārtējo drošību.

     Iespējams, kāds no jaunāko klašu skolēniem šodien saprata, ka šādi eksperimenti viņu baida un neinteresē, bet kāds aizdomājās, ka viņš savu nākotni vēlas saistīt ar fizikas vai ķīmijas jomu! Lai veicas attīstīt savu interesi tālākajos mācību gados!

Ropažu vidusskolas PKK

Velga Rotberga – Bleija