Mācību ekskursija „Mana karjera”

      2017.gada 14.decembrī  Ropažu vidusskolas 5.ab  klases,  ESF  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  ietvaros,  iepazinās  ar  ģimenes uzņēmuma  „Ik Snigol”, kas nodarbojas ar marmelādes un dabīgo sīrupu ražošanu, privātā biznesa īstenošanu no idejas  līdz realizācijai. Skolēni noskaidroja cik daudz dažādu darbu ir jāpaveic, lai izveidotu privāto biznesu, lai panāktu produkcijas atpazīstamību un izietu starptautiskajā tirgū. Iespējams kādam jau radās ideja sava uzņēmuma dibināšanai.

     Tika pārrunāts kādas zināšanas un prasmes ir nepieciešamas ar pārtikas ražošanas  jomu saistītajās profesijās.  Tuvāk iepazinās ar pārtikas tehnologa profesijai nepieciešamajām kvalitātēm  un paši varēja iejusties degustatora lomā, izprast šī darba nozīmi pārtikas ražošanā un daži pat noskaidroja īpašas spējas.  Visiem skolēniem bija iespēja pašiem pagatavot savu konfelādi, tā iemēģinot roku marmelādes ražošanas meistara amatā.