Ekskursija uz “Namdara darbnīcu”

     23. novembrī arī Ropažu vidusskolas 1.a un 2. a,b klases skolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros apmeklēja “Namdara darbnīcu” Garkalnē, lai uzzinātu par namdara amatu kā profesiju un lai arī paši iejustos namdara lomā.  Darbnīcas saimniece Laura iepazīstināja skolēnus ar Latvijas koku īpašībām un to izmantošanu. Meistars Kristaps pastāstīja, kā var apgūt namdara amatu, kādām zināšanām un prasmēm jābūt namdarim, kā arī demonstrēja savas iemaņas darbā ar koku. Katrs no bērniem pamēģināja darboties ar namdara arodam nepieciešamajiem instrumentiem, uzzināja to nosaukumus un izgatavoja sev suvenīrus. 

    Pēc nopietnām nodarbībām un pēc darbošanās bija iespēja arī rotaļāties, šūpoties, griezties karuselī, mācīties skolā, kura atrodas augstu kokā, kā arī pabūt lielā putnu būrī. Bērnus ļoti iepriecināja iespēja pa “trosu ceļu” pārbraukt pāri dīķim.

    Pēc raženā darba visi baudīja Namdara darbnīcas spēka tēju, ugunskurā cepa līdzpaņemtās desiņas un uzklausīja Kaspara un Jāņa pārdomas par namdara arodu, priecājās par namdara eglīti.