Karjeras attīstības atbalsta pasākumi

 Īstenojot Ropažu vidusskolas karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu un apgūstot ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējumu, 19. aprīlī Ropažu vidusskolas 9.-12. klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru, kā arī uz P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju. 
Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā J. Šteinbergs iepazīstināja mūs ar biomedicīnas jomas pētnieka profesiju un karjeras iespējām zinātnē saistībā ar biomedicīnu. Noskaidrojām, kā tiek veikti DNS testi, kā var noskaidrot bērna paternitāti vai maternitāti. Savukārt L. Ņikitina-Zaķe iepazīstināja ar ģenētiku, tās nozīmi mūsu ikdienā, kā arī ar profesijām, kurās ir svarīgi pētījumi ģenētikā. Pēc tam skolēniem bija iespēja apmeklēt dažādas laboratorijas un arī pašiem iejusties pētnieku profesijā un veikt laboratoriskus pētījumus un novērojumus.
Medicīnas vēstures muzejā iepazinām ārsta profesiju no aizvēstures līdz mūsdienām – kā mainījusies ārsta loma sabiedrībā, ārsta aprīkojums, zāles un slimību profilakse. Ekskursijā un nodarbībā skolēni varēja labāk iepazīt savu ķermeni, īpaši, galvu, kā arī pārbaudīt savas maņas.

21. aprīlī Ropažos notika Ropažu un Garkalnes novadu uzņēmēju diena Ga_Ro_ZA. Dienas pirmā daļa bija veltīta Zaķumuižas pamatskolas un Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas 8.-9. klašu un Ropažu vidusskolas 8.-12. klašu skolēniem. Vispirms skolēni apmeklēja dažādus uzņēmumus, lai iepazītos ar to darbības virzieniem, mārketingu, personālvadību, uzņēmuma tēlu, jauniešu nodarbinātību u. c. jautājumiem. Pēc ekskursijas uzņēmumos jaunieši jauktās komandās sadarbojās, izstrādāja priekšlikumus uzņēmējdarbības vides uzlabošanai un tos prezentēja, analizēja uzņēmumus un profesijas. Katra grupa veidoja arī video par vienu dienu uzņēmēja dzīvē un to prezentēja. No plkst. 14.00 daudzi skolēni apmeklēja uzņēmumu izstādi un uzklausīja pazīstamu cilvēku veiksmes stāstus Ropažu KIC. 
Paldies Aldim par jauniešu darbošanās koordinēšanu un visiem pārējiem uzņēmēju dienas organizētājiem! 
Jauniešu aktivitāšu nodrošināšana finansēta arī no ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” līdzekļiem.

Valodu nedēļas 2017 Latviešu valodas dienā Ropažu vidusskolā viesojās Sandis Laime, Dr. philol., un iepazīstināja 8.-12. klašu skolēnus ar folklorista profesiju, izskaidroja, kas ir mūsdienu folklora un kā tā rodas, bet galvenais – kas ir raganas, kādas tās ir, kā tās radušās un ko darījušas, kas kopīgs latviešu un citu Eiropas un pasaules tautu raganām. Tikšanās tika nodrošināta ar ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansiālu atbalstu.

Fēlikss Svirskis

Foto_ Attēlu GALERIJĀ