Baltijas ģeotelpiskās informācijas tehnoloģiju (ĢIT) konference ir lielākais pasākums, kas veltīts ģeotelpiskās informācijas tehnoloģijām Baltijā. Konferenci organizē Latvijas ĢIS biedrība, Igaunijas Ģeoinformātikas biedrība un Lietuvas Kartogrāfijas biedrība. Konferences mērķis ir veidot vienotu izpratni par ĢIT jomu reģionā, tās izaicinājumiem un attīstības virzieniem. Programmā iekļautas ĢIT politikas virzītāju un veidotāju uzstāšanās, kā arī Baltijas un ārvalstu izstrādātāju projektu pieredzes prezentācijas.

 

 

Vēlies uzstāties ar prezentāciju? Te atrodams aicinājums runātājiem

 

 

Esi ieinteresēts iesaistīties? Te atrodams piedāvājums partneriem un sponsoriem

 

Programma

09:00 - 09:10

Konferences atklāšana

Auditorija: Magnum

10:00 - 17:30

Programma drīzumā tiks publicēta

Auditorija: Magnum

Programma drīzumā tiks publicēta

Auditorija: Dextrum

17:30 - 18:00

Noslēgums

Auditorija: Magnum

Darbnīcas

10:00 - 16:00

Programma drīzumā tiks publicēta

Runātāji

Darbnīcas

Moderatori

 

 

Organizers

latgis ltu est

 

In cooperation with

 

lvm2 kijs2 aut2 mkk2 vri2