Slīdoša lenta 5

Skola pēc renovācijas

Slīdoša lenta3

Ropažu vidusskolas karogs

Slīdoša lenta 4

Ropažu vidusskola uzsāk 2013./2014. mācību gadu.

Slīdošā lenta1

Ropažu vidusskola ziemā

slīdoša lenta2

 

Aicinām mācīties Ropažu vidusskolā!

2018./2019. māc. g. Ropažu vidusskola uzņem skolēnus visās klašu grupās pamatizglītības un vidējās izglītības programmās. Īpaši gaidīti ir 1. un 10. klases izglītojamie! Ropažu vidusskola ir izglītības iestāde, kurā tiek veidota droša un izaugsmei labvēlīga vide, sniegta kvalitatīva izglītība ikvienam...  

Mana balta māmuliņa

Ļauj man Tevi māmulīt, Tavā dienā godināt, Paldies teikt par katru rītu, Kad nāc dienai modināt! Esiet mīļi aicināta š. g. 11. maijā plkst. 18.00 Ropažu vidusskola zālē uz pasākumu,  “Mana balta māmuliņa” veltītu Mātes dienai.   Jūsu Ropažu vidusskola

Talka vecākiem

 Labdien vecāki! Tad nu tā- talka skolas laukumiņa sakopšanā un uzlabošanā būs šo ceturtdien 10.maijā plkst. 17.00 un sestdien- plkst.9.00! Izvēlaties dienu, kura Jums ērtāka, bet var nākt arī abas dienas 😉 Plānots: *atjaunot daļu no vecajām konstrukcijām – kāpšļi, līdzsvara baļķi,...  

Sudraba medaļa Valsts Ģeogrāfijas olimpiādē!

      Ropažu vidusskolas 12. klases skolnieks Miks Bleija 35. Valsts Ģeogrāfijas olimpiādē, kas notika 12., 13. aprīlī Rīgā ieguva Sudraba medaļu un 2.pakāpes diplomu, kā arī uzaicinājumu startēt atlases kārtā uz Pasaules Ģeogrāfijas olimpiādi, kas šogad notiek Kanādā. Paldies Mikam...  

Atklātais Latvijas vēstures konkurss 7. klasēm

Šajā mācību gadā pirmoreiz,13.aprīlī, Jaunmārupes pamatskolā notika Atklātais Latvijas vēstures konkurss 7.klasēm. No Ropažu vidusskolas 7.klases piedalījās divi skolēni – Kitija Jeršova un Aleksejs Vancāns. Konkursa tēma bija par Viduslaiku Livonijas teritoriju no 13.-16.gs. Kitija Jeršova saņēma Atzinību, bet Aleksejs...  

Valodu mēnesis Ropažu vidusskolā

„Rīta rasa noskaloja Rožu ziedam puteklīšus; Es aizmirsu ļaunus vārdus, Labu vārdu dzirdēdama.” Aprīlis Ropažu vidusskolā tradicionāli ir veltīts valodām, arī šogad, tikai nu tām atvēlēsim nevis nedēļu, kā līdz šim, bet mēnesi. Olimpiādes, viktorīnas, tikšanās, atjautības un asprātības uzdevumi,...  

Ropažu vidusskolēni nes Ropažu vārdu ārpus novada robežām

Februāra beigās norisinājās Valsts ģeogrāfijas 35. olimpiādes 2. posms, kurā Pierīgas novadu apvienības skolu 10.-12. klašu grupā 1. vietu un uzaicinājumu piedalīties nākamajā – valsts – posmā izcīnīja Ropažu vidusskolas 12. klases skolnieks Miks Bleija. Marta sākumā Ropažu vidusskolas 7. klases...  

Interesanti par fiziku un ķīmiju zinātnē un darba pasaulē

     ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2018.gada 4.aprīlī Ropažu vidusskolā viesojās zinātnes teātris SIA „Laboratorium Science theater”.      1.-4.klašu skolēni karjeras attīstības atbalsta pasākumā „Radošās darbnīcas un praktisko iemaņu gūšana profesijās, kur nepieciešamas fizikas...  

Zaķumuižas pamatskolas un Ropažu vidusskolas skolēni iepazīst karjeras iespējas mašīnbūves un metālapstrādes nozarē

    ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 2018.gada 28.martā  Ropažu vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Praktiskās nodarbības mobilajā demonstrāciju laboratorijā „Tehnobuss”.      7.- 9.klašu skolēni un interesenti no vidussskolēniem guva ieskatu par  iespējām veidot...  

Nākamo pirmklasnieku vecāki!

Cien. Ropažu vidusskolas nākamo pirmklasnieku vecāki! No 2018.gada 3.aprīļa Ropažu vidusskolā sākas bērnu reģistrācija mācībām 1.klasē 2018./2019.mācību gadam. Iesniegumu iesniegšana skolas lietvedībā katru darba dienu no plkst.8.30  līdz plkst.17.00 pie Ropažu vidusskolas lietvedes Ivetas Lapiņas. Tālrunis uzziņām: 27796571, e –...