Slīdoša lenta 5

Skola pēc renovācijas

Slīdoša lenta3

Ropažu vidusskolas karogs

Slīdoša lenta 4

Ropažu vidusskola uzsāk 2013./2014. mācību gadu.

Slīdošā lenta1

Ropažu vidusskola ziemā

slīdoša lenta2

 

Mācīties ir interesanti?

     Mācīties patiešām ir interesanti, ja vien tas nenotiek tikai un vienīgi no mācību grāmatas un tikai skolas solā. Doties radošos izziņas meklējumos, lai atklātu vēl nezināmo un nostiprinātu zināšanas par jau iepazīto 28.novembra rītā 4.- 6. klašu 80 skolēniem...  

RSU pateicas Ropažu vidusskolas pedagogiem

Cienījamie Ropažu vidusskolas pedagogi! Rīgas Stradiņa Universitāte (RSU) saka jums paldies par kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības nodrošināšanu un sekmīgu absolventu sagatavošanu studijām. 2013./2014.akadēmiskajā gadā studijas RSU ir uzsākusi jūsu absolvente Jana Irša studiju programmā “Ortozēšana – protezēšana”. Universitāte ir atvērta...  

Sveicam Latvijas 95. gadadienā!

Mums jāskatās tai laikā, kad mūsu vēl nebija, lai redzētu to laiku, kurā mūsu nebūs vairs. Laiks kaut ko pateica. Laiks kaut ko pieteica. Laiks kaut ko noliedza un tālāk iet…. Piecelies, paskaties, dzirdi un sadzirdi …… /O.Vācietis./    ...  

Latvijas dzimšanas dienas ballīte sākumskolā

13. novembrī Ropažu vidusskolas sākumskolas klases pulcējās kultūras centra zālē uz ballīti par godu Latvijai. Pasākumu vadīja ciemiņš- bija atlidojis Karlsons no Zviedrijas!  Pasākuma laikā viņš uzzināja daudz interesanta par Latviju, jo skolēni bija sagatavojuši gan dziesmas, gan dejas, gan...  

Latvija esam mēs paši

      Latvijas nedēļas ieskaņā  4. – 6. klašu skolēni iesaistījās vairākās aktivitātēs.     Lāčplēša dienas rītā daļa skolēnu  (pēc izvēles) devās uz Ropažu kapiem,  lai iedegtu svecītes, pieminot Irākā bojā gājušo kareivi, ropažnieku, mūsu skolas bijušo audzēkni  Gintu Bleiju, bet...  

Mārtiņdienas tirgus

Rīcības dienu noslēgumā Eko padome aicināja visus iesaistīties ikgadējā Mārtiņdienas pasākumā – Mārtiņdienas tirgū realizējot dzīvē devīzi „ Ēd un dzīvo zaļi.’’  1. – 6.klašu skolēni  parādīja patiešām  lielisku izdomu, sarūpējot un darinot ēdamas un neēdamas visnotaļ skaistas, veselīgas un...  

LATVIJAI – 95

Mūsu moto “Laiks. Cilvēks. Liktenis”. 11.novembrī Lāčplēša dienā audzinātāja stundās tikšanās ar karavīriem, absolventiem un gājiens uz Ropažu kapiem (4.-6.kl.), pieminot Irākā bojāgājušo, mūsu absolventu – dižkareivi Viestura ordeņa lielkrusta komandieri Gintu Bleiju. Visus Latvijas nedēļas pasākumus skatīt mājas lapas...  

E-apmācības portāls Uzdevumi.lv saka paldies Ropažu vidusskolas skolotājiem

Četru gadu laikā Ropažu vidusskolai un e-apmācības portālam Uzdevumi.lv ir izveidojusies veiksmīga sadarbība. Šonedēļ vairāki mūsu skolas skolotāji saņēma atzinības rakstus par ieguldīto darbu portāla attīstībā 2012./2013. mācību gadā un par aktīvu jauno tehnoloģiju ieviešanu mācību procesā. Iepriekšējos divus gadus...  

Rīcības dienu plāns

4. novembris plkst. 8.30- kopīgais skolas rīts – Ekoskolu Globālās Rīcības dienu Latvijā atklāšana k/c no 4. novembra – 7. novembrim plakātu (1.-4. kl.) un bukletu (5.-12.kl.) veidošana ar informāciju par atkritumu šķirošanu Ropažu novadā 7. novembrī – akcija „ES...  

Mācību ekskursija uz Getliņiem

24. oktobrī Ropažu vidusskolas Ekoaktīvs un vidusskolas skolēni devās mācību ekskursijā uz Getliņu atkritumu poligonu, kur uzzināja par šī apsaimniekošanas uzņēmuma darbību. Skolēni ar interesi klausījās stāstījumu un apbrīnoja mūsdienu zinātnes un tehnikas sasniegumus. Daudziem vidusskolēniem tas lika aizdomāties par...