Slīdoša lenta 5

Skola pēc renovācijas

Slīdoša lenta3

Ropažu vidusskolas karogs

Slīdoša lenta 4

Ropažu vidusskola uzsāk 2013./2014. mācību gadu.

Slīdošā lenta1

Ropažu vidusskola ziemā

slīdoša lenta2

 

Informācija 1.klašu skolēnu vecākiem!

     Saskaņā ar MK Noteikumu Nr. 775 “Par 2017./2018. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku” (13.12.2016.) 9.punktu un Ropažu vidusskolas direktora Rīkojumu, laika posmā no šī gada 5.februāra līdz 9.februārim Ropažu vidusskolas 1.klašu skolēniem ir brīvdienas –...  

Masku balle “Zvaigžņu nakts”

     19.janvārī Ropažu vidusskolā notika Ropažu vidusskolas līdzpārvaldes (LPV) motivēts pasākums – masku balle “Zvaigžņu nakts”. Tajā piedalījās ne tikai Ropažu skolēni, bet arī ciemiņi no  7 citām skolām – Mālpils novada vidusskolas, Ulbrokas vidusskolas, Vangažu vidusskolas, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas,...  

Prieks mācīties, prieks strādāt 3.a klasē

            Trešajā klasē skolēniem mājturības un tehnoloģiju stundās jāapgūst zināšanas, kuras saistās ar praktisko dzīvi gan skolā, gan mājās. Tās ir zināšanas par telpu uzkopšanu, tīrāmajiem līdzekļiem.             Iepazināmies ar dažādajiem tīrāmajiem līdzekļiem, kuri tiek izmantoti skolas telpu uzkopšanai. Ļoti...  

Olimpiāžu laiks turpinās

     Jaunais mācību semestris sācies ar jaunām mācību priekšmetu olimpiādēm. 12.janvārī Pierīgas novadu apvienības 12. klašu Latvijas vēstures olimpiādē piedalījās un godam parādīja savu vēstures izpratni Jānis Veličko, Zanda Zelma Lece un Miks Bleija skolotāju Velgas Rotbergas – Bleijas un...  

Barikāžu atcerei

       1991.gada janvāris Latvijas  tautai ir laiks, kad bijām vienoti, parādījām savu garaspēku un bijām gatavi kopā aizstāvēt savu parlamentu un valdību pret svešu varu, kas nevēlējās pieļaut mūsu valsts  neatkarības reālu atjaunošanu. Par simbolu šiem notikumiem kļuvušas kopīgas...  

Iecerēm bagātu Jauno gadu!

“Tam, kurš grib iepriecināt cilvēkus, Ir jānes sevī prieks. Tam, kurš grib pasaulē ienest siltumu, Ir jānes sevī uguns. Tam, kurš grib palīdzēt, Ir jābūt piepildītam ar mīlestību. Tam, kurš uz zemes grib panākt mieru, Ir jārod miers savā sirdī”...  

6.klases skolnieku dzejoļu krājums

     Ropažu vidusskolas 6. klases skolnieki  izveidoja dzejoļu krājumu angļu valodā.      Grāmatu apkopoja angļu valodas skolotāja Daira Ruta Morusa.           One time I built a gun, It was a lot of fun. Problem...  

Lepojamies!

    24.novembrī trīs Ropažu vidusskolas 4.-9.klašu skolēni – 4.-5. klašu grupā 5.a klases skolnieks Roberts Eglītis, 6.-7. klašu grupā 6.a klases skolniece Patrīcija Mužika un 8.-9.klašu grupā 8.a klases skolnieks Krišjānis Šteinfelds, piedalījās Pierīgas novadu apvienības Vizuālās mākslas olimpiādē “Mākslinieks” , kas...  

Mācību ekskursija „Mana karjera”

      2017.gada 14.decembrī  Ropažu vidusskolas 5.ab  klases,  ESF  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  ietvaros,  iepazinās  ar  ģimenes uzņēmuma  „Ik Snigol”, kas nodarbojas ar marmelādes un dabīgo sīrupu ražošanu, privātā biznesa īstenošanu no idejas  līdz realizācijai....  

Ekskursija uz “Namdara darbnīcu”

     23. novembrī arī Ropažu vidusskolas 1.a un 2. a,b klases skolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros apmeklēja “Namdara darbnīcu” Garkalnē, lai uzzinātu par namdara amatu kā profesiju un lai arī paši iejustos namdara lomā. ...