Kontakti

 • Direktors –   Pēteris Salenieks; Tālr.: 26163265 
 • Direktora vietniece izglītības jomā –  Baiba Maskoļūna; Tālr.
 • Direktora vietniece izglītības jomā sākumskolas posmā – Vineta Šķerberga
 • Direktora vietniece izglītības jomā –  Jolanta Āboltiņa;
 • Direktora vietniece izglītības un informātikas jomā  – Rita Freimane; Tālr.: 27796579
 • Direktora vietnieks izglītības un audzināšanas jomā – Fēlikss Svirskis; Tālr.: 29357566; e-pasts: felikss.svirskis@ropazi.lv
 • Direktora vietnieks saimnieciskajā jomā – Jānis Pētersons
 • Pedagogs karjeras konsultants – Velga Rotberga – Bleija
 • Skolas sekretāre – lietvede – Iveta Lapiņa, Tālr.: 27796571; e-pasts lietvediba@ropazuvsk.lv
 • Skolas psihologs – Linda Knīsa, Tālr.: 29338723
 • Sociālais pedagogs – Līga Strode – Miķelsone, Tālr.: 25470668
 • Speciālais pedagogs – Jolanta Āboltiņa
 • Skolotājs logopēds – Aija Kukule, Tālr.: 26668073
 • Bibliotekāre – Laimdota Kundziņa 
 • Skolas dežurants -Tālr.:  27788064
 • Skolas e – pasts: ropazuvsk@ropazuvsk.lv

Klases audzinātāji (Bite):

 • 1.A klase – Ina Baiža – 27796564
 • 1.B klase – Indra Ķeķe – 27796565
 • 2.A klase – Aija Dzene – 27796560
 • 2.B klase – Solvita Liepiņa – 27796577
 • 3.A klase – Ramona Poga – 27796563
 • 3.B klase – Elena Suveizda
 • 4.A klase – Dace Ozoliņa 
 • 4.B klase – Elīna Ešmite
 • 5.A klase –Velga Rotberga – Bleija
 • 5.B klase – Antra Urtāne – 27796566
 • 6.A klase – Elita Strazdiņa – 27796573
 • 6.B klase – Vineta Šķerberga
 • 7. klase – Baiba Lukaševiča
 • 8.A klase – Zane Ozoliņa – 27796570
 • 8.B klase – Armands Maslovskis
 • 9.A klase – Silvija Kantāne – 27796568
 • 9.B klase – Lidija Markeviča – 27796572
 • 10.klase – Ārija Bukeviča – 27796575
 • 11. klase – Fēlikss Svirskis – 29357566
 • 12.klase – Rita Freimane – 27796569

Skolas rekvizīti:

Ropažu novada pašvaldība

Sporta iela1, Ropaži, LV-2135

Reģistrācijas nr. 90000029039

Bankas kods A/S Swedbank, HABALV22

Bankas konts LV54HABA0551013383687

 

Biedrība “Ropažu vidusskolai”

Reģ. nr. 40008218445,

Reģ.dat.14.12.2013

Juridiskā adrese: Rīgas iela 5, Ropaži, Ropažu nov., LV-2135

Swedbank AS, LV59HABA0551037734089

 

 Skolas adrese:

 Rīgas iela 5, Ropaži, Ropažu novads, LV – 2135

View Larger Map embed google map