Kontakti

Skolas kontakti

Rīgas iela 5, Ropaži, Ropažu novads, LV – 2135

Skolas mājas lapa: https://www.ropazuvsk.lv

Skolas e-pasts: ropazuvsk@ropazuvsk.lv

Skolas lietvede: Iveta Lapiņa; tālrunis – 27796571; e-pasts lietvediba@ropazuvsk.lv

Administrācija un atbalsta personāls

 • Direktora p.i – Fēlikss Svirskis; Tālr.: 29357566; e-pasts: felikss.svirskis@ropazi.lv     
 • Direktora vietniece izglītības jomā –  Nora Pavlova; e-pasts: vietnieks@ropazuvsk.lv
 • Direktora vietniece izglītības un informātikas jomā  – Rita Freimane; Tālr.: 27796569
 • Direktora vietniece izglītības jomā, speciālā pedagoģe –  Jolanta Āboltiņa
 • Direktora vietnieks saimniecības jomā – Jānis Pētersons
 • Pedagoģe karjeras konsultante – Velga Rotberga – Bleija
 • Izglītības psiholoģe – Evija Šneidere 
 • Skolotāja logopēde – Aija Kukule
 • Skolotāja palīdze – Sigita Mulere
 • Skolotāja palīdze – Maija Biksa
 • Skolas bibliotekāre – Laimdota Kundziņa

Klases audzinātāji (darba mob. tālruņi – Bites pieslēgums):

 • 1.A klase –Elena Suveizda
 • 1.B klase – Anita Sārna
 • 2.klase – Indra Ķeķe – 27796565
 • 3.A klase – Aija Dzene – 27796560
 • 3.B klase –  Solvita Liepiņa – 27796577
 • 4.A klase – Elita Strazdiņa – 27796573
 • 4.B klase – Silvija Kantāne – 27796568
 • 5.A klase – Ogla Ozola – 
 • 5.B klase – Elīna Ešmite
 • 6.A klase – Velga Rotberga – Bleija
 • 6.B klase – Antra Urtāne – 27796566
 • 7. A klase – Anna Pūriņa
 • 7. B klase – Lidija Markeviča – 27796572
 • 8. klase – Egita Seņkāne
 • 9.A klase – Zane Ozoliņa – 27796570
 • 9.B klase – Iveta Lapiņa – 27796571
 • 10.klase – Ilze Lindberga
 • 11. klase – Ārija Bukeviča – 27796575
 • 12.klase – Fēlikss Svirskis – 29357566

Skolas rekvizīti:

Ropažu novada pašvaldība

Sporta iela1, Ropaži, LV-2135

Reģistrācijas nr. 90000029039

Bankas kods A/S Swedbank, HABALV22

Bankas konts LV54HABA0551013383687

 

Biedrība “Ropažu vidusskolai”

Reģ. nr. 40008218445,

Reģ.dat.14.12.2013

Juridiskā adrese: Rīgas iela 5, Ropaži, Ropažu nov., LV-2135

Swedbank AS, LV59HABA0551037734089

 

 Skolas atrašanās vieta:

View Larger Mapembed google map