5.pielikums_ZPD_ apliecinājuma_ lapa

5.pielikums_ZPD_ apliecinājuma_ lapa