Sports

2016./2017. māc. g.

Pierīgas  novadu 2016./2017 .m.g.  skolēnu  sporta  spēles  volejbolā  „A”grupas  jauniešiem

Mārupes  vidusskola, 17.01.2017.

KOMANDU  KOPVĒRTĒJUMS:

   1.vieta     ROPAŽU  vidusskola

 2.vieta     MĀRUPES  vidusskola

 3.vieta     BABĪTES  vidusskola

 4.vieta     ZVEJNIEKCIEMA  vidusskola

 5.vieta     KRIMULDAS  vidusskola

 6.vieta     ĀDAŽU  BVS

2015.-2016. māc. g.

PIERĪGAS NOVADU SPORTA  SPĒĻU  KOPVĒRTĒJUMS  VIDUSSKOLU  GRUPĀ :

1. VIETA          ĀDAŽU VIDUSSKOLA

2.VIETA           BABĪTES VIDUSSKOLA

3.VIETA           MĀRUPES VIDUSSKOLA

4. VIETA          ULBROKAS VIDUSSKOLA

5. VIETA          KRIMULDAS VIDUSSKOLA

6. VIETA          ROPAŽU VIDUSSKOLA

7. VIETA          VANGAŽU VIDUSSKOLA

8.VIETA           MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA

9.VIETA           SAULKRASTU VIDUSSKOLA

10. VIETA          BALDONES VIDUSSKOLA

11. VIETA          VIDUSSKOLA “PATNIS”

12.VIETA           ZVEJNIEKCIEMA VIDUSSKOLA

13. VIETA          SIGULDAS VALSTS ĢIMNĀZIJA

14.VIETA          ĀDAŽU BVS


Pierīgas  novadu  2015./2016.m.g.  skolēnu  sporta  spēles  veiklības  stafetēs „Drošie  un  veiklie” „C”vecuma  grupai

Kopvērtējumu tabula:

Nr.p.k. SKOLA 1.st. 2.st. 3.st. 4.st. 5.st. 6.st. 7.st. 8.st. P. V.
1.BERĢU  MMP31412212162.
2.CARNIKAVAS  pamatskola24249325313.
3.SAULKRASTU  vidusskola4121096121077010.
4.ZAĶUMUIŽAS  pamatskola12107103649618.
5.ULBROKAS  vidusskola13121151151.
6.SĒJAS             pamatskola101111121173127712.
7.MĀRUPES  vidusskola97864964535.
8.MĀLPILS NOVADA  vidusskola7958121012117411.
9.VANGAŽU  vidusskola5693741110556.
10.JAUNMĀRUPES  pamatskola1156551196587.
11.ĀDAŽU               vidusskola82378873464.
12.ROPAŽU   vidusskola68121110588689.

 

 

Mārupes vidusskolā  02.02.2016. notika Pierīgas novadu 2015/2016 .m.g. skolēnu sporta spēles volejbolā „B” grupas jauniešiem.

027

Komandu kopvērtējums:

1.vieta     ROPAŽU vidusskola

2.vieta     SIGULDAS VĢ

3.vieta     ZVEJNIEKCIEMA vidusskola

4.vieta     KRIMULDAS vidusskola

5.vieta     MĀRUPES vidusskola

6.vieta     BERĢU MM

 Lasīt>>


 

Mālpils vidusskolā 26.01.2016. notika Pierīgas novadu 2015./2016.m.g. sporta spēles volejbolā „A” grupas jaunietēm.

038

 Komandu kopvērtējums:

 1. vieta MĀRUPES vidusskola

2. vieta ZVEJNIEKCIEMA vidusskola

3. vieta ROPAŽU vidusskola

4. vieta MĀLPILS vidusskola

5. vieta SIGULDAS VALSTS ģimnāzija

Lasīt>>


Zvejniekciema vidusskolā 19.01.2016. notika Pierīgas novadu skolēnu sporta spēles volejbolā „A”grupas jauniešiem.

023

 Komandu kopvērtējums:

 1. vieta SIGULDAS VALSTS ģimnāzija
 2. vieta BABĪTES vidusskola
 3. vieta ROPAŽU vidusskola
 4. vieta KRIMULDAS vidusskola
 5. vieta ZVEJNIEKCIEMA vidusskola
 6. vieta MĀLPILS vidusskola

Lasīt>>

 


Krimuldā notika Pierīgas novadu skolēnu sporta spēļu sacensībās “Olimpiskajās stafetēs”.

Sacensībās olimpiskajās stafetēs startēja 16 Pierīgas mācību iestāžu audzēkņi. Programmā bija iekļauta 8×60 metru pretstafete, kurā startēja pa četriem puišiem un četrām meitenēm, kā arī 4×200 metru stafetes stadiona skrejceļā atsevišķi puišiem un meitenēm. Lai noteiktu uzvarētājus, visās trijās stafetēs izcīnītie punkti tika summēti, un uzvarēja komanda ar lielāko punktu summu. Vienāda punktu skaita gadījumā izšķiroši bija rezultāti pretstafetē.

 Rezultāti Ropažu vidusskolai:

 • C grupai – 11. vieta /16
 • B grupai – 7. vieta /15
 • A grupai – 8. vieta /8

 

2014. – 2015.māc.g.

Pierīgas novadu 2014./2015.m.g. skolēnu sporta spēles volejbolā „B”grupas zēniem

Mārupes vidusskola, 03.02.2015.

 KOMANDU KOPVĒRTĒJUMS

 • 1.vieta            ZVEJNIEKCIEMA vidusskola
 • 2.vieta            ROPAŽU vidusskola
 • 3.vieta            SIGULDAS VALSTS ģimnāzija
 • 4.vieta            MĀRUPES vidusskola
 • 5.vieta            KRIMULDAS vidusskola
 • 6.vieta            BERĢU MMP

Lasīt

 

Pierīgas novadu 2014./2015.m.g. sporta spēles volejbolā „A”grupas jaunietēm

Mārupes vidusskola, 27.01.2015.

KOMANDU KOPVĒRTĒJUMS:

 •   1.vieta   ROPAŽU vidusskola
 •  2.vieta   MĀRUPES vidusskola
 •  3.vieta   ĀDAŽU vidusskola
 •  4.vieta   SIGULDAS VALSTS ģimnāzija

Lasīt

Pierīgas novadu skolēnu sporta spēles volejbolā „A”grupas jauniešiem

Mālpils vidusskola, 20.01.2015.

KOMANDU KOPVĒRTĒJUMS

 •  1.vieta         SIGULDAS VALSTS ĢIMNĀZIJA
 •    2.vieta         ROPAŽU VIDUSSKOLA
 •  3.vieta         KRIMULDAS VIDUSSKOLA
 •  4.vieta         ZVEJNIEKCIEMA VIDUSSKOLA
 • 5.vieta         MĀLPILS VIDUSSSKOLA
 •  6.vieta         BABĪTES VIDUSSKOLA

 Lasīt

Pierīgas novadu rudens krosa sacensības

23.septembrī Baldones novadā Riekstukalnā notika Pierīgas novadu rudens krosa sacensības.

Sacensības aizritēja desmit vecuma grupās – no 1995. līdz 2005. gadā dzimušajiem – distancēs no 500 metriem līdz 2 kilometriem. Katrā vecuma grupā rezultātus vērtēja atsevišķi, par izcīnītajām vietām piešķirot noteiktu punktu skaitu. Katru skolu sacensībās pārstāvēja desmit dalībnieki, bet komandu ieskaitē summēja astoņus labākos rezultātus.

Pamatskolu grupā piedalījās desmit komandas, bet vidusskolu grupā- divpadsmit.

Komandu cīņa vidusskolu grupā šādi rezultāti:

1.vieta – Mārupes vidusskola (115 p.);

2. vieta – Krimuldas vidusskola (111 p.);

3. vieta –   Ādažu vidusskola (105 p.);

4.vieta – Ropažu vidusskola (105 p.);

5. vieta – Mālpils vidusskola (99 p.);

6.vieta – Saulkrastu vidusskola (96 p.);

7. vieta – Babītes vidusskola (96 p.);

8. vieta – Ādažu Brīvā Valdorfa skola (95 p.);

9. vieta – Ulbrokas vidusskola (93 p.);

10. vieta – Baldones vidusskola (91 p.);

11.vieta – Vangažu vidusskola (87 p.);

12. vieta – Latvijas Starptautiskā skola (44 p.).

Pierīgas novadu sporta spēļu sacensības olimpiskajās stafetēs

 Krimuldas vidusskolas stadionā notika Pierīgas novadu skolēnu sporta spēļu sacensības olimpiskajās stafetēs.

 Stafešu skrējieni notika trijās vecuma grupās, un katrā uzvarētāji kopvērtējumā tika noskaidroti pēc rezultātiem trijos skrējienos. Meitenes un puiši atsevišķi sacentās 4×200 metru distancēs, bet gala iznākumā vienāda punktu skaita gadījumā izšķirošā bija 8×60 metru jauktā stafete, kurā piedalījās pa četriem jauniešiem un jaunietēm.
 Vissīvākā cīņa noritēja jaunākajā C vecuma grupā (2001./02. g.dz.), kurā arī bija vislielākais skolu komandu skaits (15). B grupā (1999./2000. g.dz.) piedalījās 13 Pierīgas mācību iestāžu komandas, bet vecākajā A grupā (1995./98. g.dz.) startēja deviņas vidusskolu komandas.

Ropažu vidusskolas iegūtie rezultāti:

 • “A”grupai – 5. vieta;
 • “B”grupai – 8.vieta;
 • “C” grupai – 11.vieta.

 

Pierīgas novadu 2013./2014.m.g. vidusskolu sporta spēļu kopvērtējums

KOMANDU KOPVĒRTĒJUMS:

1.vieta SIGULDAS VALSTS ĢIMNĀZIJA 186 punkti

2.vieta ĀDAŽU VIDUSSKOLA 180 punkti

3.vieta MĀRUPES VIDUSSKOLA 178 punkti

4.vieta ULBROKAS VIDUSSKOLA 176 punkti

5.vieta BABĪTES VIDUSSKOLA 172 punkti

6.vieta KRIMULDAS VIDUSSKOLA 163 punkti

7.vieta BALDONES VIDUSSKOLA 161 punkts

8.vieta ROPAŽU VIDUSSKOLA 160 punkti

9.vieta VANGAŽU VIDUSSKOLA 144 punkti

10.vieta MĀLPILS NOVADA VIDUSSKOLA 140,5 punkti

11.vieta VIDUSSKOLA „PATNIS” 103,5 punkti __________________________________________________________________________

12.vieta SAULKRASTU vidusskola trūkst 1 ieskaite 97,5 punkti

13.vieta ZVEJNIEKCIEMA vidusskola trūkst 4 ieskaites 86 punkti

 

Pierīgas novadu 2013./2014.m.g. skolēnu sporta spēles pavasara krosa stafetēs Babītē, , 29.04.2014.

Ropažu vidusskolas rezultāti:

 • D grupa (2002.g. un jaunāki)  – 11.vieta
 • C grupa (2000. – 2001.g.) – 2.vieta
 • B grupa (1998.-1999.g.) – 10. vieta
 • A grupa (1994. – 1997.g.) – 5.vieta

 

Pierīgas novadu skolēnu sporta spēles veiklības stafetēs „Drošie un veiklie” „C”vecuma grupai

Sacensības notika Zaķumuižas pamatskolā 1.04.2014.

Kopvērtējumu tabula

Nr.p.

k.

SKOLA

 1.st.

 2.st.

 3.st.

 4.st.

 5.st.

 6.st.

 7.st.

 8.st.

 P.

 V.

1.

ĀDAŽU VIDUSSKOLA

2

12

1

2

1

8

3

1

30

3.

2.

STOPIŅU PAMATSKOLA

5

10

9

12

5

7

12

9

69

11.

3.

ULBROKAS VIDUSSKOLA

1

5

2

4

2

5

7

3

29

2.

4.

VANGAŽU VIDUSSKOLA

3

2

4

1

3

1

9

4

27

1.

5.

MĀRUPES VIDUSSKOLA

7

4

3

6

4

9

1

2

36

4.

6.

ROPAŽU VIDUSSKOLA

12

9

7

3

9

6

4

7

57

6.

7.

ZAĶUMUIŽAS ZAMATSKOLA

4

8

8

5

10

11

6

6

58

7.

8.

VIDUSSKOLA „PATNIS”

8

7

10

9

12

3

8

11

68

10.

9.

MĀLPILS NOVADA V. – SK.

10

6

12

10

11

12

11

12

84

12.

10.

CARNIKAVAS PAMATSKOLA

6

1

6

8

6

4

2

5

38

5.

11.

BABĪTES VIDUSSKOLA

9

11

5

7

7

10

5

8

62

8.

12.

MĀRUPES PAMATSKOLA

11

3

11

11

8

2

10

10

66

9.

Ropažu vidusskola komandas sastāvs:

Žaklīna Bogdanova,Laura Zutere, Elizabete Vimba, Roberts Plūme, Ņikita Kuzņecovs, Daņila Guščins

 

Pierīgas novadu skolēnu sacensības peldēšanā

Inčukalnā aizvadītas Pierīgas novadu skolēnu sporta spēļu sacensības peldēšanā. Četrās vecuma grupās startēja trīspadsmit Pierīgas mācību iestāžu audzēkņi.

Dalībnieki jaunākajā D grupā (2002./03.g.dz.) sacentās 25 metru brīvā stila distancē, bet pārējās trijās grupās (A – 1994./97., B – 1998./99. un C – 2000./01. g.dz.) peldēja 50 metrus. Rezultātus komandu vērtējumā rēķināja, summējot katras skolas labākā puiša, meitenes un stafešu komandas iegūtās vietas.

Komandu kopvērtējumā Ropažu vidusskola ierindojās :

 • A grupā – 5.vietā;
 • B grupā – 9. vietā;
 • C grupā – 11. vietā.

Ropažu vidusskolas volejbolistiem pirmā vieta Pierīgas skolu turnīrā (LASĪT)

 

Mūsu meitenēm 3.vieta volejbolā (LASĪT)

 

Pierīgas novadu skolu sacensības volejbolā zēniem

21. janvārī Krimuldas vidusskolā norisinājās Pierīgas novadu skolu sacensības volejbolā zēniem – A grupā.

Sacensībās piedalījās 4 Pierīgas novadu skolas: Siguldas Valsts ģimnāzija, Zvejniekciema vidusskola, Ropažu vidusskola un mājinieki – Krimuldas vidusskola.

Sacensību kārtība bija šāda: katrai skolai ar katru izspēlēt vienu divu setu spēli un tad skaitīt punktus; ja vajag, tad uzvarētos setus un, ja vienādi seti, tad mazos punktus, un noteikt uzvarētāju.

Ropažu vidusskola šajā kvartetā izcīnīja 4. vietu. Kaut arī uzvarējām vienu setu spēlē ar Zvejniekciema vidusskolu, tomēr zaudējām otrā setā ar lielāku punktu starpību. Līdz ar to mūsu zēniem vajadzēja samierināties ar pēdējo – 4.vietu.

Siguldas Valsts ģimnāzijas komanda, kurai zaudējām abos setos 15:25 un 15:25, un Krimuldas vidusskolas komanda, kurai zaudējām 16:25 un 12:25, izrādījās klasi augstākas ar krietni augstāku meistarības līmeni, kas slīpēts jau gadiem ilgi.

Savā starpā šīs skolas arī noteica šo sacensību uzvarētāju. Par tādu pārliecinoši kļuva Siguldas Valsts Ģimnāzija, kas Krimuldas vidusskolai neatstāja nekādas izredzes, demonstrējot patiešām ļoti augsta līmeņa volejbolu ar daudzām skaistām izspēlēm.

2. vieta – Krimuldas vidusskolai, 3. vieta – Zvejniekciema vidusskolai, 4. vieta – Ropažu vidusskolai.

Mūsu komandas sastāvā spēlēja Arno Bumbieris, Kārlis Bleija, Agris Daukšta, Edgars Rūtens, Toms Gusars, Lauris Stabrovskis.

Nākamnedēļ, 28. Janvārī, identiskas sacensības Mārupes vidusskolā risināsies A grupas meitenēm.

Artis Bogdāns, sporta skolotājs

 

Sporta spēles “Tautas bumbā” zēniem

3.decembrī Mārupes sporta kompleksā notika sporta spēles „Tautas bumbā” zēniem. Turnīrā piedalījās 18 Pierīgas skolu komandas. Pirmajā posmā tās tika sadalītas trijās grupās pa sešām, un pa divām labākajām vienībām iekļuva finālturnīrā par 1.–6. vietu.

Apakšgrupās uzvaras visās piecās spēlēs guva Carnikavas pamatskolas, Ādažu vidusskolas un Jaunmārupes sākumskolas puiši, kuriem finālturnīrā piepulcējās otro vietu ieguvēji no Mārupes, Ropažu un Ulbrokas vidusskolām.

 Jaunmārupes zēnu komanda guva uzvaras pilnīgi visās spēlēs un godam nopelnīja pirmo vietu. Otro vietu ieņēma Ādažu vidusskolas komanda, trešajā vietā ierindojās Ulbrokas vidusskolas skolēni, bet ceturto vietu ieguva Ropažu vidusskolas komandas zēni.

 Tautas bumbas turnīrs zēniem bija pēdējais Pierīgas novadu skolēnu sporta spēļu turnīrs. Jaunajā gadā sacensības atsāksies ar volejbola turnīriem divās vecuma grupās puišiem un meitenēm.

 Vietu sadalījums:

 1.vieta -JAUNMĀRUPES sākumskola

 2.vieta -ĀDAŽU vidusskola

 3.vieta -ULBROKAS vidusskola

 4.vieta -ROPAŽU vidusskola

 5.vieta -CARNIKAVAS pamatskola

 6.vieta -MĀRUPES vidusskola

 7.vieta -BABĪTES vidusskola

 8.vieta -VANGAŽU vidusskola

 9.vieta -KRIMULDAS vidusskola

 10.vieta -SAULKRASTU vidusskola

 11.vieta -BERĢU mūzikas un mākslas pamatskola

 12.vieta -MĀRUPES pamatskola

 13.vieta -ZAĶUMUIŽAS pamatskola

 14.vieta -Vidusskola PATNIS

 15.vieta -MĀLPILS vidusskola

 16.vieta -INČUKALNA pamatskola

 17.vieta -MĀLPILS internātpamatskola

 18.vieta -SIDGUNDA – Mālpils vidusskola

 

Zēniem 3.vieta basketbolā!

basketbols 22.oktobrī noslēdzās Pierīgas novadu skolu skolēnu sporta spēles basketbolā „C” vecuma grupas zēniem. Sacensības notika Ādažu vidusskolā, piedalījās 10 komandas, kuras bija sadalītas divās apakšgrupās, katrā pa piecām. Sīvā cīņā Ropažu vidusskolas komanda savā apakšgrupā izcīnīja 2.vietu, apsteidzot spēcīgo Siguldas VĢ komandu, tādejādi, nodrošinot iespēju cīnīties par 3.-4.vietu. Spraigā cīņā mūsu komanda uzvarēja Allažu pamatskolu ar rezultātu 12:9 un izcīnīja godpilno 3.vietu.

Olimpiskās stafetes

17.septembrī Krimuldas vidusskolas stadionā aizvadītas Pierīgas novadu skolēnu sporta spēļu sacensības olimpiskajās stafetēs, kurās piedalījās arī Ropažu vidusskola.

Sacensībās olimpiskajās stafetēs startēja 16 Pierīgas mācību iestāžu audzēkņi. Programmā bija iekļauta 8×60 metru pretstafete, kurā startēja pa četriem puišiem un četrām meitenēm, kā arī 4×200 metru stafetes stadiona skrejceļā atsevišķi puišiem un meitenēm. Lai noteiktu uzvarētājus, visās trijās stafetēs izcīnītie punkti tika summēti, un uzvarēja komanda ar lielāko punktu summu. Sacensībās piedalījās 3 vecuma grupas, A grupa – 1994./97. g.dz, B grupa -1998./99. g.dz, C- grupa -(2000./01. g.dz.). Ropažu vidusskola  sacensībās piedalījās ar visām trim vecuma grupām.

Vecākajā A grupā (1994./97. g.dz.)  Ropažu vidusskola pretstafetē izcīnīja  5.vietu, 10 vidusskolu komandu konkurencē. Meitenes 4x200m stafetē izcīnīja  5.vietu, bet zēni 4X200 stafetē 7.vietu, kopvērtējumā Vidusskolas komanda 6.vietā. Komandas sastāvs (Laura Lapiņa, Ieva Lapiņa, Suzanna Vorobjova, Annija Dalbiņa, Toms Gusars, Alvis Strauts, Arno Bumbieris, Lauris Stabrovskis).

B grupā -1998./99. g.dz., pretstafetē,  15. skolu konkurencē Ropažu vidusskola izcīnīja 9.vietu, meitenes 4x200m stafetē 8.vietu, bet zēni tādā pašā distancē tikai 14.vietu, kas kopvērtējumā B grupu ierindo 10.vietā. Komandas sastāvs (Signe Bērziņa, Loreta Sviķe, Anastasija Lodeikina, Eva Stankeviča, Mārtiņš Bots, Henrijs Jaunslavietis, Ivars Pāvels, Andris Pāvels).

C grupā – 2000./01. g.dz., pretstafetē 8x60m  16.skolu konkurencē Ropažu vidusskola izcīnīja 10.vietu, meitenes 4x200m stafetē  14.vietu, bet zēni  8.vietu, kas kopvērtējumā  dod  10 vietu. Komandas sastāvs (Laura Zutere, Lelde Bankova, Kitija Krūmiņa, Žaklīna Bogdanova, Roberts Plūme, Jānis Roze Mārtiņš, Ritvars Dalbiņš, Daņila Guščins).

Nākamais Pierīgas novadu skolēnu sporta spēļu posms paredzēts 24. septembrī Baldones novada Riekstukalnā, kur risināsies sacensības rudens krosā, kur ceram sagaidīt augstvērtīgākus rezultātus.

 

Ropažu vidusskolas rudens krosa rezultāti


 • Krosa rezultāti