Olimpiādes, konkursi

2018./2019. mācību gads

Pierīgas novadu apvienības Krievu valodas alternatīvā olimpiāde  8.kl.

23.04.2019

 • Aleksejs Vancāns (A grupa) – 1. vieta no 24 dalībniekiem
 • Polīna Ieva Zīriņa (A grupa) – 5. vieta no 24 dalībniekiem

Skolotāja Ārija Bukeviča

Pierīgas novadu apvienības Krievu valodas alternatīvā olimpiāde “Izteiksmīgā runa” 7.kl.

23.04.2019.

 • Parisa Arīna Močāne (A grupa) – 3. vieta no 19 dalībniekiem
 • Karīna Pomjalova (B grupa) – 4. vieta no 11 dalībniekiem

Skolotāja Ārija Bukeviča

Pierīgas novadu apvienības Angļu valodas alternatīvā olimpiāde “Publiskā runa” 9.-12. kl.

18.04.2019.

 • Henrijs Krūmiņš (9.klase) – 2.vieta no 20 vietām
 • Sabīne Circene (11.klase) – 18. vieta no 20 vietām

Skolotāja Daira Ruta Morusa

Jaunmārupes pamatskolas atklātais vēstures konkurss 7. klasēm

Iegūta 4.vieta

Komandas dalībnieki:

 • Alise Priedeslaipa
 • Marko Rozenbaums
 • Kristaps Klišāns
 • Adrija Bleidele

Skolotāja Egita Seņkāne

Pierīgas novadu apvienības Tehnoloģiju jomas alternatīvā olimpiāde

27.03.2019.

 1. – 6.klašu komanda –  iegūta 7. vieta no 14 vietām
 • Ance Eglīte (4.kl.)
 • Oļegs Vancāns (5.kl.)
 • Roberts Eglītis (6.kl.)
 1. – 9.klašu komanda –  iegūta 6. vieta no 14 vietām
 • Nikija Brice (7.kl.)
 • Andris Velmeris (8.kl.)
 • Henrijs Krūmiņš (9.kl.)

Skolotāji – Vaira Lece, Ivars Hermanis, Rita Freimane

Pierīgas novadu apvienības Angļu valodas alternatīvā olimpiāde “Edelweiss” 3. – 6.klasei

22.03.2019.

 • 5.a klase – Enia Elizabete Ūdre – ATZINĪBA
 • 6.a klase – Sindija Uzuleņa  –  13.vieta no 26 v.
 • 3.a klase – Emīls Pitkēvičs – 6. vieta no 27 v.
 • 4.b – Enija Vjakse – 13.vieta no 27 v.

Skolotāji – Elīna Ešmite, Daira Ruta Morusa

Pierīgas novadu apvienības dabaszinību jomas alternatīvā olimpiāde 8.-9.klasēm

13.03.2019

8.-9. klašu komanda – iegūta ATZINĪBA

 • Jurģis Cīrulis  (9.kl.)
 • Kitija Jeršova (8.kl.)
 • Andris Velmeris (8.kl.)
 • Paula Vīgante (8.kl.)

Skolotāja Gundega Ganiņa

Valsts Ģeogrāfijas 36.olimpiāde 2.posms Pierīgas novadu apvienības skolas 10.-12.klases

 • 9.klase – Krišjānis Šteinfelds – iegūta 17.v. no 26 dalībn.

Skolotāja Zaiga Armane

Pierīgas novadu apvienības jauno pētnieku forumā “Skolēni eksperimentē”

Darba tēma “Dabas likumsakarību izpēte dzīvnieku valstī divos kontinentos”

 • 8.klase – Magdalēna Ausma Ostina – iegūta 2.vieta

Skolotāja Gundega Ganiņa

Pierīgas novadu apvienības Ģeogrāfijas alternatīvās olimpiāde 7. – 9.klasei 

8.-9.klašu komanda – iegūta 4.vieta

 • Kitija Jeršova
 • Daniela Justīne Zvilna
 • Aleksejs Vancāns
 • Kristaps Klišāns

Skolotāja Zaiga Armane

Valsts Eiropas Savienības Dabaszinātņu olimpiāde 2.posms

4.02.2019.

 • 10.klase – Agnese Bleidele – iegūta ATZINĪBA
 • 9.klase – Aleksis Tukišs – 16.v no 21. vietas

Skolotāja Gundega Ganiņa

Pierīgas novadu apvienības matemātikas olimpiāde 5.-8.klasēm

15.02.2019.

 • 6.klase – Linards Štraups – iegūta ATZINĪBA
 • 6.klase – Kārlis Velmers – 42. v. no 68. vietas
 • 7.klase – Kristaps Klišāns  – 20. v. no 50. vietas
 • 7.klase – Krista Juriņenoka – 29.v. no 50. vietas

Skolotāja Anna Pūriņa

Pierīgas novadu apvienības sākumskolas alternatīvā olimpiādē “Prāta banka”

2.klases komanda ieguva 2.vietu

Dalībnieki:

 • Rūdolfs Sirsniņš
 • Agnese Laurina
 • Haralds Kiršis
 • Normens Krilkovs

Skolotāja – Indra Ķeķe

Valsts vēstures 25.olimpiāde 9.klasēm

11.01.2019.

 • Krišjānis Šteinfelds – 9.vieta (no 23.v)
 • Nikola Klišāne – 10.vieta (no 23.v.)
 • Jurģis Cīrulis – 12.vieta (no 23.v.)

Skolotāja: Velga Rorberga-Bleija

Valsts Fizikas 69.olimpiāde 9.klasēm

18.01.2019.

 • Markuss Ilgažs – 17.vieta (no 20.v.)
 • Jurģis Cīrulis – 20.vieta (no 20.v.)

Skolotājs: Armands Maslovskis

Pierīgas novadu apvienības latviešu valoda un literatūras 8. – 9.klašu olimpiāde

14.01.2019.

 • Kitija Jeršova – iegūta 2.vieta

Skolotāja Lidija Markeviča

 • Nikola Klišāne – iegūta 3.vieta

Skolotāja Silvija Kantāne

Pierīgas novadu apvienības Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību jomas alternatīvā olimpiāde 4.-5.klasei

04.12.2018.

Iegūti 64 punkti no 89 punktiem

Dalībnieki:

 • Ance Eglīte
 • Elīna kalniņa
 • Līvija Mētra Mekša
 • Enija Vjakse

Skolotāji:

 • Elita Strazdiņa
 • Lidija Markeviča
 • Silvija Kantāne
 • Zane Ozoliņa
 • Dace Grundmane

Pierīgas novadu apvienības sākumskolas alternatīvā olimpiāde “Erudīts” 3.klasei

01.11.2018.

Iegūta 3.vieta

Komandas sastāvs:

 • Olivers Krilkovs
 • Elīza Kunstberga
 • Jete Liepiņa
 • Toms Edvards Vucens

Skolotāji: Solvita Liepiņa un Aija Dzene

 

Pierīgas novadu angļu valodas olimpiāde 10.- 12.klasei

30.10.2018.

Dalībnieki:

 • Niks Uļjanovs – 22.vieta (no 39 v.)
 • Anna Rūna- Umbraško – 29.vieta (no 39 v.)
 • Eduards Suveizda – 30.vieta (no 39.v.)

Skolotāja: Ilze Lindberga

Pages: 1 2 3 4