Mācību darbs

Mācību stundu saraksts 

2018./2019. mācību gada 1.semestrim

Fakultatīvās nodarbības

Individuālā darba (konsultāciju) grafiks

Pagarinātās dienas grupas grafiks 2018./2019. m.g.

Gada darba plāns

Informātikas kabineta noslogojuma grafiks 2018./2019. māc. g.

Valsts pārbaudes darbi:

2018./2019. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises laiki

Valsts pārbaudes darbi 3. klases izglītojamiem

DD latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – mutvārdu daļa – no 07. 01. –  20. 02.2019.

rakstu daļa – 21.02.2019.

matemātikā – 27.02.2019..

Valsts pārbaudes darbi 6. klases izglītojamiem

DD latviešu valodā (kombinēti) – mutvārdu daļa – no  07. 01. -19. 02.2019.

rakstu daļa – 20.02.2019.

DD matemātikā  – 26.02.2019

DD dabaszinībās  – 07.03.2019.

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi

 • latviešu valodā (kombinēti) – rakstu daļa –22.05.2019., mutvārdu daļa – 22. un 23. 05.2019.;
 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa – 29.05.2019., mutvārdu daļa – 29. un 30. 05.2019.;
 • matemātikā (rakstiski) – 04.06.2019.;
 • Latvijas vēsturē (rakstiski) – 11.06.2019..

Valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi. Obligātie centralizētie eksāmeni notiek:

 • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti):
 • angļu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 12.03.2019., mutvārdu daļa – 12., 13. un 14. 03.2019.;
 • krievu valodā (kombinēti) – rakstu daļa – 14.03.2019., mutvārdu daļa – 14. un 15.03.2019.;
 • latviešu valodā – 21.05.2019.;
 • matemātikā – 24.05.2019..

Izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā centralizētais eksāmens notiek:

 • Latvijas un pasaules vēsturē – 28.05.2019.;
 • fizikā  – 30.05.2019.;
 • bioloģijā – 05.06.2019.;
 • ķīmijā  – 07.06.2019.;

Izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā eksāmens notiek:

 • informātikā (kombinēti) – rakstu daļa – 03.06.2019., praktiskā daļa – 3. un 4.06.2019.;
 • ģeogrāfijā  – 10.06.2019.;
 • ekonomikā  – 12.06.2019.

Informatīvais materiāls par valsts pārbaudes darbiem:

Mācību stundu laiki (manīts ar 29.10.2018.)

Pagarinātās darba dienas  gr. 7.00 – 8.10
 1.stunda  8.30 – 9.10
 2.stunda  9.20 – 10.00
 3.stunda  10.10 – 10.50
Pusdienas 1.-4.kl. (30 min.)
 4.stunda 11.20 – 12.00
 Pusdienas 5. – 12.kl. (30 min.)
 5.stunda  12.30 – 13.10
 6.stunda  13.20 – 14.00
 7.stunda 14.10 – 14.50
 8.stunda  15.00 – 15.40
Pagarinātās dienas grupas līdz 17.00 (1.-6.kl.)

 

 indexSkolēnu autobusu kustības saraksts (2018./2019. māc. g.)

Uz skolu:
Tumšupe
Kākciems
7.45 – Podkājas 7.05 – Vāverkrogs
7.50 – Plānupe 7.15 – Jaunā muiža
8.00 – purvs 7.20 – Kākciems
8.10 – pie mājām “Zītari” 7.25 – Kangari
8.15 – Tumšupe 7.30 – Aizalkšņi
8.20 – Ropaži  7.35 – Ropaži
Silakrogs Augšciems
7.05 – Kangari (Zaķumuižas virziens) 8.05 – Allažu krustojums
7.15 – Bajāri 8.10 – Augšciems
 7.20 – Bajāru (DUS) 8.15 – Jasmīni
 7.25 – Zaķumuižas skola 8.20 – Ropaži
 7.35 – Silakrogs  
 7.50 – Ropaži  
Uz mājām:
16.20 – Ropaži – Tumšupe 

17.00 – Augšciems

16.20 – Ropaži – Kākciems –  Silakrogs
19.10 – Ropaži – Tumšupe – Augšciems – Kākciems (interešu izglītības pulciņu dalībniekiem)

 

Skolotāju  kolektīvs 2018./2019. m.g.

Vārds, uzvārds Mācību priekšmets
Zaiga Armane Ģeogrāfija, Dabaszinības
Ina Baiža Pagarinātās dienas grupas skolotāja
Armands Maslovskis Matemātika, Fizika, Ekonomika
Daiga Jermaka Sports
Ārija Bukeviča Krievu valoda
Gunta Darbvare Vizuālā māksla
Anna Pūriņa Matemātika, Fizika
Aija Dzene Sākumskola skolotāja, Matemātika
Rita Freimane Informātika
Gundega Ganiņa Bioloģija, Ķīmija
Ilvars Ieviņš Kristīgā ētika
Silvija Kantāne Latviešu valoda un literatūra
Elena Suveizda Sākumskolas skolotāja, Sports
Indra Ķeķe Sākumskolas skolotāja, Matemātika
Elīna Ešmite Angļu valoda
Vaira Lece Vizuālā māksla, Mājturība un tehnoloģijas, Tehniskā grafika
Solvita Liepiņa Sākumskola skolotāja
Daira Ruta Morusa Angļu valoda
Lidija Markeviča Latviešu valoda un literatūra
 Irina Kreišmane Vācu valoda, Krievu valoda
Ivars Hermanis
Mājturība un tehnoloģijas
Anita Sārna Sākumskolas skolotāja
Velga Rotberga- Bleija Vēsture, Politika un tiesības
Olga Ozola Sports
Zane Ozoliņa Mūzika
Egita Seņkāne Vēsture, Sociālās zinības, Veselības mācība
Elita Strazdiņa Latviešu valoda un literatūra
Fēlikss Svirskis Kulturoloģija, Latviešu valoda un literatūra
Antra Urtāne Matemātika
Dace Grundmane Vizuālā māksla
Elvīra Vaivode Ķīmija

 

Klašu audzinātāji

Klase Skolotājs/-a
1.a. klase Elena Suveizda
1.b. klase Anita Sārna
2..klase Indra Ķeķe
3.a klase Aija Dzene
3.b klase Solvita Liepiņa
4.a klase Elita Strazdiņa
4.b klase Silvija Kantāne
5.a klase Olga Ozola
5.b klase Elīna Ešmite
6.a klase Velga Rotberga-Bleja
6.b klase Antra Urtāne
7. a klase Anna Pūriņa
7.b klase Lidija Markeviča
8. klase Egita Seņkāne
9.a klase Zane Ozoliņa
9.b klase Iveta Lapiņa
10.klase Ilze Lindberga
11. klase Ārija Bukeviča
12.klase Fēlikss Svirskis

 

2018./2019. mācību gada sākuma un beigu datumi

1.-8. klašu un 10.-11. klašu skolēniem

9. klašu skolēniem

12. klašu skolēniem

3. septembris – 31. maijs

3. septembris – 17. maijs

3. septembris – 17. maijs

1. semestris
1.-12.klašu skolēniem 1. septembris līdz 23. decembris
2. semestris
1.-8. klašu un 10.-11. klašu skolēniem

9. klašu skolēniem

12. klašu skolēniem

2019. gada 5. janvāris – 3. jūnijs

2019. gada 5. janvāris – 14. jūnijs

2019. gada 5. janvāris – 21. jūnijs

 
Rudens brīvdienas 2018. gada 22. oktobris – 26. oktobris
Ziemas brīvdienas 2018. gada 24. decembris – 2019. gada 4. janvāris
Pavasara brīvdienas 1.-11.klašu skolēniem: 2019. gada 11. marts – 15. marts;
12. klašu skolēniem: 2019. gada 18. marts – 22. marts
Vasaras brīvdienas 1.-8. klašu un 10.-11. klašu skolēniem:

2019. gada 3. jūnijs – 30. augusts

Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1.klases skolēniem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.

Ropažu vidusskolā papildus brīvdienas 1.klasēm no 11.02.3019. -15.02.02019.