Mācību darbs

Mācību stundu saraksts 

2017./2018. mācību gada 2.sem.

Individuālā darba (konsultāciju) grafiks

Datoru kabineta noslogojuma grafiks 2017./2018. māc. g. 2.sem.

Valsts pārbaudes darbi:

Informatīvais materiāls par valsts pārbaudes darbiem:

Mācību stundu laiki

0.stunda* 810 – 850
 1.stunda  900 – 940
 2.stunda  950 – 1030
 3.stunda  1040 – 1120
 4.stunda 1130 – 1210
  Pusdienu starpbrīdis
 5.stunda  1250 – 1330
 6.stunda  1340 – 1420
 7.stunda  1425 – 1505
  Launags
 8.stunda  1515 – 1555
9.stunda 1600 – 1640

*) Fakultatīvās, interešu izglītības nodarbības, individuālās konsultācijas, tikšanās ar vecākiem, pedagogu metodiskais darbs, sanāksmes

Pagarinātās dienas grupas tiek plānota 1.-6. klasei. Grupu darba laiks no plkst. 7:00 līdz 9:00 un pēcpusdienā līdz plkst. 17:00.

 indexSkolēnu autobusu kustības saraksts

Uz skolu:
Tumšupe – Ropaži – Augšciems – Ropaži
Kākciems- Zaķumuiža – Silakrogs – Ropaži
7.00 -Ropaži 7.05 – Ropaži
7.05 – Sidrabsalas – Podkājas 7.10 – Kangari
7.10 – Vilkači 7.15 – Vāveres
7.20 – Plānupe 7.25 – Jaunā muiža
 7.30 – Tumšupe 7.30 – Kākciems
 7.40 – Ropaži 7.35 – Asari
 7.50 – Augšciems – Liepkalni 7.40 – Bajāru dārziņi
 8.00 – Augšciems 7.45 – Bajāru DUS
 8.10 – Jasmīni 7.50 – Zaķumuiža
 8.15 – Ropaži (pie kapiem) 8.00 – Silakrogs
  8.10 – Lielā priede
  8.15 – Aizalkšņi
  8.20 – Ropaži
  8.25 – Jāņukalns
Uz mājām:
16.45 – Ropaži – Tumšupe – Plānupe – Vilkači – Sidrabsalas – Ropaži

17.10 – Augšciems

16.45 – Ropaži – Aizakšņi – Purmalas – Lielā priede – Kangari – Vāveres – Jaunāmuiža – Kākciems – Asari – Bajāru dārziņi – Bajāru DUS – Zaķumuiža – Silakrogs – Ropaži
19.10 – Ropaži – Tumšupe – Augšciems – Kākciems

 

Skolotāju  kolektīvs 2017./2018. m.g.

Vārds, uzvārds Mācību priekšmets
Zaiga Armane Ģeogrāfija, Dabaszinības
Ina Baiža Sākumskola skolotāja
Armands Maslovskis Matemātika, Fizika, Ekonomika
Artis Bogdāns Sports
Ārija Bukeviča Krievu valoda
Gunta Darbvare Vizuālā māksla
Anna Pūriņa Matemātika, Fizika
Aija Dzene Sākumskola skolotāja
Rita Freimane Informātika
Gundega Ganiņa Bioloģija, Ķīmija
Ilvars Ieviņš Kristīgā ētika, Veselības mācība
Silvija Kantāne Latviešu valoda un literatūra
Elena Suveizda Sākumskolas skolotāja
Indra Ķeķe Sākumskolas skolotāja
Elīna Ešmite Angļu valoda
Vaira Lece Vizuālā māksla, Mājturība un tehnoloģijas, Tehniskā grafika
Solvita Liepiņa Sākumskola skolotāja
Daira Ruta Morusa Angļu valoda
Lidija Markeviča Latviešu valoda un literatūra
  Vācu valoda
Mārtiņš Vālodze
Mājturība un tehnoloģijas
Ramona Poga Sākumskolas skolotāja
Velga Rotberga- Bleija Vēsture, Politika un tiesības
Dace Ozoliņa Sports
Zane Ozoliņa Mūzika
Egita Seņkāne Vēsture, Sociālās zinības
Elita Strazdiņa Latviešu valoda
Fēlikss Svirskis Kulturoloģija, Latviešu valoda un literatūra
Šķerberga Vineta Sākumskolas skolotāja
Antra Urtāne Matemātika
Dace Grundmane Vizuālā māksla, Mājturība un tehnoloģijas
Elvīra Vaivode Ķīmija

 

Klašu audzinātāji

Klase Skolotājs/-a
1.a. klase Ina Baiža
1.b. klase Indra Ķeķe
2.a.klase Aija Dzene
2.b. klase Solvita Liepiņa
3.a klase Ramona Poga
3.b klase Elena Suveizda
4.a klase Dace Ozoliņa
4.b klase Elīna Ešmite
5.a klase Velga Rotberga-Bleja
5.b klase Antra Urtāne
6.a klase Elita Strazdiņa
6.b klase Vineta Šķeberga
7. klase Egita Seņkāne
8.a klase Zane Ozoliņa
8.b klase Armands Maslovskis
9.a klase Silvija Kantāne
9.b klase Lidija Markeviča
10.klase Ārija Bukeviča
11. klase Fēlikss Svirskis
12.klase Rita Freimane

 

2017./2018. mācību gada sākuma un beigu datumi

1.-8. klašu un 10.-11. klašu skolēniem

9. klašu skolēniem

12. klašu skolēniem

1. septembris – 31. maijs

1. septembris – 14. jūnijs

1. septembris – 21. jūnijs

1. semestris
1.-12.klašu skolēniem 1. septembris līdz 22. decembris
2. semestris
1.-8. klašu un 10.-11. klašu skolēniem

9. klašu skolēniem

12. klašu skolēniem

2017. gada 5. janvāris – 31. maijs

2018. gada 5. janvāris – 14. jūnijs

2018. gada 5. janvāris – 21. jūnijs

 
Rudens brīvdienas 2017. gada 23. oktobris – 27. oktobris
Ziemas brīvdienas 2017. gada 25. decembris – 2018. gada 8. janvāris
Pavasara brīvdienas 1.-11.klašu skolēniem: 2018. gada 12. marts – 16. marts;
12. klašu skolēniem: 2018. gada 19. marts – 23. marts
Vasaras brīvdienas 1.-8. klašu un 10.-11. klašu skolēniem:

2018. gada 1. jūnijs – 31. augusts

Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1.klases skolēniem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.