EKO skola

 

2018./2019. mācību gads

 

APTAUJAS ANKETA  –  EKOSKOLA    2018./2019.m.g.- 2. semestra atskaite

Skolas tēma – „Bioloģiskā daudzveidība”

5.a klases audzinātājas Olgas Ozolas atskaite.

EKOSKOLAS TĒMAS;

 1. Klimata pārmaiņas – globālā sasilšana.
 2. Latvijas meži.

Klases stundās:

1.Globālā sasilšana

https://www.youtube.com/watch?v=TQP-5Ggio4U

 1. Kādas ir bijušas klimata pārmaiņas pēdējo 2,5 miljonu gadu laikā?
 2. Kāds ir viens no galvenajiem klimata pārmaiņu cēloņiem?
 3. Kā mēs varam cīnīties pret klimata pārmaiņām?
 4. Cik nācijām būs jāsadarbojas kopā, lai samazinātu klimata pārmaiņas?
 5. Kas ir un par ko strādā runātājs?
 6. Problēma kas ietekmēs mūs visus?
 7. Kāpēc planēta sasils daudz straujāk?

 2.Mežs un koki

Mācību materiāli un filmiņas te – https://www.lvm.lv/sabiedribai/atputa/latvijas-meza-dienas/macibu-materiali

Tika skatīti mācību materiāli un filmiņas, pārrunāts tika par koku izciršanu un koku stādīšanu.

Stundā bija jāatbild uz sekojošiem jautājumiem:

 • Kāpēc koku izciršana nemaz nav tik slikta?
 • Kā sauc nozari no kuras Latvijā iegūst visvairāk naudas līdzekļu?
 • Kas ir Latvijas zaļais zelts?
 • Kā citiem vārdiem sauc koku izciršanu?
 • Kā sauc augstskolu, kur ir Meža fakultāte?

Ārpusskolas aktivitātes:

Mācību ekskursija uz “Meža dienas 2019”.

Sporta dienas viena no aktivitātēm – EKO stacija pie dambja, kuru sagatavoja un vadīja EKO padome.

 Skolas ( pulciņu) piedāvātās aktivitātes un jūsu( klases) līdzdalība tajās:

Bateriju nodošana.

Makulatūras vākšana.

Zīļu vākšana

 Vērtējums un ieteikumi Eko darbībai skolas mērogā (lūdzu neatstāt šo jautājumu bez ievērības, iesakiet, ierosiniet).

Eko skola darbojas ļoti aktīvi, īpaši prieks bija par lielisku un uzskatāmu darbu EKO skolu salidojumā. Atgriezenisko saiti par starptautiskajiem projektiem visai skola, lai visi zina kur bijāt un ko darījāt.

Ieteikums – kā samazināt vēl vairāk to, ka tomēr tik daudz kas tiek printēts uz papīra.

Nākamā gada tēma – tomēr vēl liktu atkritumu šķirošanu un tā nozīmi, jo daudzi neizprot kāpēc tas ir jāda. Arī ģimenēs ir maz informācija kāpēc tas ir nozīmīgi.

 Eko darbība 3.a klasē (A. Dzene)

 • Atkritumi

Visu gadu klasē bija nodrošināta kaste makulatūrai.

Soc.zinības – Domāt un dzīvot zaļi. (marts, aprīlis) Grupu darbs – darba prezentācija pa tēmām.

Otrreizējo materiālu izmantošana mājturības stundās – groziņš no kartona un dzijas (februāris) , krūzes paliktnis no žurnāliem (maijs).

 • Enerģija

Dabaszinībās – tēma enerģija, eksperimenti ar elektrību, enerģijas pārvērtības, enerģijas taupīšana. (Janvāris)

Soc.zinības – Domāt un dzīvot zaļi. (marts, aprīlis) Grupu darbs – darba prezentācija pa tēmām.

 • Ūdens

Dabaszinības – šķīdumi un ūdens. Ūdens daudzums, tā taupīšana. Pētījums ūdens tīrība  – salīdzinājām dažādus ūdens paraugus pēc krāsas un smaržas. Pētījām dīķa, upes, peļķes, izkausēta sniega ūdeņus. (februāris)

Soc.zinības – Domāt un dzīvot zaļi. (marts, aprīlis) Grupu darbs – darba prezentācija pa tēmām.

 • Transports

Soc.zinības – Domāt un dzīvot zaļi. (marts, aprīlis) Grupu darbs – darba prezentācija pa tēmām.

Klases pasākums – velobrauciens kopā ar vecākiem “Pretī vasarai” (maijs).

 • Vide un veselīgs dzīvesveids

Peldēšana (visu gadu).

Sporto visa klase- sacensības.(marts.)

Veselīga uztura nodarbības 3.klasēm  (4 nodarbību cikls ar speciālistiem). (Aprīlis)

Skolas sporta diena (maijs).

 • Skolas vide un apkārtne

Latviešu valoda- Vai jau atkal pavasaris? Dabas vērošana, pamanīt pārmaiņas, salīdzina, aprakstu rakstīšana. ( marts )

Skolas apkārtnes sakopšana – lapu grābšana mājturības stundas ietvaros ( aprīlis).

 • Klimata izmaiņas

Dabaszinības – Zeme saules sistēmā, pārrunājām arī globālo salšanu, skatījāmies filmiņas, ko varam darīt mēs? (marts)

 • Meži

Filma “Iestādi savu nākotni” (aprīlis)

Latv.val – dabas vērošana J.Baltvilks “No balkona līdz Ķīšezeram”. (Februāris)

 • Pārtika

Regulāri ikdienā princips – liec cik apēdīsi jeb ēdam atbildīgi.

Veselīga uztura nodarbības 3.klasēm  (4nodarbību cikls ar speciālistiem). (Aprīlis)

Vecāku profesiju iepazīšana – tikšanās ar PF”’Ķekava” pārstrādes daļas vadītāju Valdi Vucenu. (februāris)

 • Bioloģiskā daudzveidība

Augu audzēšana klasē – iesējām samtenes, audzējām kartupeli. (marts – maijs).

Augi un dzīvnieki dažādās siltuma joslās (aprīlis) .

Klases ekskursija “Siguldas tauriņu māja” (maijs).A

3.B klase (S. Liepiņa)

 Šajā mācību gadā 3. b klase piedalījās visos EKO skolas rīkotajos pasākumos. 🙂

* Makulatūras un bateriju vākšana.

* Dabaszinību stundas tēma “Masa”. Svērām bērnu mugursomas, domājām, kā samazināt to svaru. Izveidojām ieteikumu sarakstu, piemēram, lai nevajadzētu nest mācību grāmatas, var izmantot interneta vietni www.soma.lv .

* Tukšo šķīvju nedēļa (februāris).

* Silto džemperu diena (12. februāris).

* Meža diena, Pasaules ūdens diena, Zemes stunda (marts). Vācām materiālus, (aprīlis).stāstījām, zīmējām plakātus.

* Akcijas “Lielās talkas” ietvaros piedalījāmies skolas apkārtnes sakopšanas darbos.

* Dārzs uz palodzes (marts – maijs). Šajā mācību gadā stādījām sīpolus, dilles, pētersīļus un citus garšvielu augus.

* Veselīga uztura nodarbības (4 x).

* Visu mācību gadu – piedalīšanās projektā “Sporto visa klase”.

* Sporta diena 30. maijs.

* Dabaszinību stundās mācījāmies par kontinentiem, okeāniem, siltuma joslām (veidojām prezentācijas), Latvijas upēm un ezeriem, atjaunojamiem un neatjaunojamiem dabas resursiem, dabas saudzēšanu.

* Sociālajās zinībās – domā un dzīvo zaļi, ieteikumu veidošana.  Daudz runājām un mācījāmies par veselīgu uzturu, veselīgu dzīvesveidu, atkarībām, dienas režīmu.


Silto džemperu diena Ropažu novadā  Siltuma rādītāju ņemšana un salīdzināšana

Silto džemperu diena 12.02.2019/13.02.2019; 6.03.2019/7.03.2019 (starp rādītāju ņemšanas dienām krasi mainījās laika apstākļi no ziemīgiem uz slapjiem un siltākiem)

 12.02.13.02IzlietotsĀra apstākļi6.037.03IzlietotsĀra apstākļi
Pašvaldības administrācijas ēka01088,79 Mgwh01089,130,340 grādu

 

Iekštelpās samazināts siltums par 2 grādiem zemāk nekā ikdienā

1095,971096,330,36Laukā -3 grādi 6.03, 7.03 – 1, 0 grādi, vējš
Ropažu vidusskola812,78141,23 838,68412,4 
Darbmācības kabinets188,8189,050,25 197,04197,520,48 

1 Mgwh – 55,59 EUR bez PVN, SIA “Ciemats” dati  

Laika apstākļi rādītāju ņemšanas dienās krasi neatšķīrās. Tomēr marta rādītāju ņemšanas dienā laukā bija vējš’, kas ietekmē siltuma patēriņu iekštelpās. Ekonomija būtu jāvēro ilgākā laika periodā, ar vienu diennakts salīdzināšanu ir par maz lai izdarītu konkrētus un pamatotus secinājumus par ietaupījumu, taču piemēram Ropažu vidusskolas darbmācības kabinetā un pašā skolā ietaupījums ir ievērojams – faktiski uz pusi mazāks patēriņš: samazinot temperatūru par tikai 2 grādiem iespējams izmaksas samazināt par 50 %.

Vēl būtiska atšķirība patēriņa ekonomisko rādītāju aplūkošanā ir ēkas tehniskais stāvoklis – skola ir renovēta, siltināta un energoefektīva atšķirībā no pašvaldības ēkas.

Pārskatu sagatavoja Sab. attiecību  daļas vad.              Inga Koleča


Vides stundās paveiktais

Tika mērīts Juglas upes pH, tas ir neitrāls ,kas ir loti labi. Skolēni noteica arī ūdens aizaugšanas pakāpi ar aļģēm, tā ir vidēja vai pat liela sakarā ar Ropažu HES , kā arī noplūdēm no lauksaimniecības vai notekūdeņiem.

Taču biodaudzveidība Juglā ir pietiekoša, ko savukārt pētīja 8.kl.

Tika arī pētīta gaisa tīrības pakāpe pēc ķērpjiem-bioindikācija. Pietiekoši bija kreves ķērpji,  arī krūmu, bet visvairāk lapu ķērpi, kas liecina gaisa tīrības pakāpe ir normāla, to ietekmē šoseja, transporta daudzums ap skolu-šito pētīja septītās klases.

Devītās klases vēl ir secinājušas, ka ap skolu ir kopta vide, skaisti skati,ir putnu būrīši. izbūvēti pazemes elektrības vadi apgaismojumam, ir atkritumu kastes, soliņi,  velosipēdu stāvvieta(par mazu), praktiski visur pieejams bruģēts celiņš(nepienēsā skolu, mazāk jālieto mazgāšanas līdzekļi), ir sporta laukumi.

Nepatīk, ka skolas galā tik daudz mašīnu, pie darbmācības sienas un tribīnes saķēpātas, ka cūkojas Zaļajā klasē, nepatīk gumijas riepas rotaļu laukumiņā (pats par sevi ir samērā bīstams atkritums) Juglas krastā sastopami atkritumi

Secinājums-cilvēki vairāk jāizglīto vides zinības, jāprasa atbildība par nodarīto.

Bioloģijas skolotāja – Gundega Ganiņa


EKO skolas darba plāns 2018./2019.m.g.


Gada tēma: Bioloģiskā daudzveidība

Ekoskolas mērķi

 • Ieinteresēt skolēnus iepazīt un izzināt dabas vērtības dažādos līmeņos.
 • Iepazīstināt skolēnus ar galvenajiem iemesliem, kādēļ pasaulē izzūd dabas daudzveidība.
 • Mazināt dzīvesveida ieradumus, kas veicina bioloģiskās daudzveidības izzušanas galvenos iemeslus.
 • Atrast jaunus veidus, kā izmantot skolas apkārtni dabas vērtību izzināšanā.
 • Aizsargāt un palielināt bioloģisko daudzveidību skolas apkārtnē, pēc iespējas saglabājot dabiskās dzīvotnes un ieviešot vērtīgus dabas elementus.

Mācību mērķi

 • Veiciniet izpratni par to, kas ir bioloģiskā daudzveidība. Kāda ir tās nozīme? 
 • Iepazīstiet galvenos iemeslus, kādēļ sugas izmirst. Ko var mainīt savā dzīvesveidā, lai to neveicinātu? 
 • Noskaidrojiet, kas ir skolai tuvākā aizsargājamā dabas teritorija. Kādas vērtības tajā sastopamas? 
 • Analizējiet dabisko teritoriju izzušanu līdz ar cilvēku skaita pieaugumu desmit tūkstoš gadu laikā.
 • Daudzveidība izzūd 3 iemeslu dēļ: palmu eļļas un lopkopības dēļ izcērt tropu mežus, rodas piesārņojums un pastiprinās klimata pārmaiņas. Izziniet, apkopojiet un popularizējiet ikdienas ieradumus, kas neveicina šīs trīs problēmas.
 • Apskatiet video ar dabisko un cilvēka izmantoto teritoriju izmaiņām pasaulē pēdējo 10 000 gadu laikā (ej.uz/EkoVesturi). Kāda to saikne ar vēstures notikumiem? Kā mums rīkoties nākotnē?

 

Ekopadomes sastāvs 

vārds uzvārdsamats/klase
Silvija Kantānekoordinatore
Nikola Klišāneprezidente – 9.kl.
Paula Vīganteprezidenta vietn. – 9.kl.
Daniela Justīne Zvilnaprotokoliste -9.kl.
Kitija KaņepeKultūras bloks -9.kl.
Kitija JeršovaKultūras bloks -8.kl.
Anete MucenieceKultūras bloks -8. kl.
Kristaps Klišānssports- 7. kl.
Alise Līga Grāmatiņasports – 9.kl.
Annija Uļjanovasaimnieciskais sektors, noformētājs – 9.kl.
Elīna Sargūnasaimnieciskais sektors, noformētājs – 7.kl.
Ilvita Liepiņasabiedriskais sektors – 9. kl.
Māra Jaunslavietesabiedriskais sektors – 9. kl.
Jurģis Cīruliskomunikācija, datoriķis -9. kl.
Krišjānis Šteinfeldsnoformētājs mākslinieks – 9.kl.
Henrijs Krūmiņšpasākumu veidotājs, vadītājs – 9.kl.
Markuss Liepiņš-mazā eko padomīte – 4. kl.
Aigars Vavilovsmazā eko padomīte – 4. kl.
Ance Eglītemazā eko padomīte – 4. kl.
Fēlikss Svirskisdirektora p.i.
Inga Kolečapašvaldības sabiedrisko attiecību vadītāja
Signe GrūbePašvaldības pr. vietn.
Silvija Apseskolas vecāku pad. pr.

Pages: 1 2 3 4