EKO skola

2016./2017.māc.g.

 

Ropažu vidusskolas „Eko pēdas” nospiedums

 

ZĪĻU VĀKŠANAS KONKURSS 1.- 6.KL.

 

  1. vieta – 4.ab kl. = 158, 150 kg
  2. vieta – 1.a kl.  =   99,  050 kg

*             6.kl.      =   80,  350 kg

*            5.b kl.    =   45, 150 kg

*            5.a kl.    =   18,  850 kg

*            2.a  kl.   =   16,  500 kg

*            1.b kl.    =   14, 100 kg

*            3.a kl.    =   10, 950 kg

 KOPĀ =  443, 100 kg

 Individuālie uzvarētāji

4.a kl.-  Artūrs Bērziņš      = 94, 550 kg

1.a kl. – Evelīna Maskale  =  62, 500 kg

 


EKO pasākumu plāns 2016./ 2017. māc.g.

Vides novērtējums 2016. / 2017.māc.g.

Vides kodekss 2016./2017.māc.g.


 

EKOPADOME

Prezidents  –                    Evija Pitkēviča – 10. kl

Vietnieks preses jaut. –    Nikola Klišāne – 7. kl.

Vietnieks soc. jaut. –       Marta Zukule  –  7. kl.

Vietnieks  protokoliste – Ivonna Dzene  –   9.kl.

 EKOAKTĪVS

 Pasākumu organizatori

  1. .Linda Krote – 8.kl.
  2. Niks Velmeris- 12.kl.
  3. Kitija Kaņepe    -7.kl.
  4. Henrijs Krūmiņš-7.kl.
  5. Līga Alise Grāmatiņa – 7.kl.

 Vides reportieri

  1. Daniela Justīne Zvilna –7.kl.
  2. Anna Bretšteina – 8.kl.
  3. Markuss Ilgažs – 7.kl
  4. Jurģis Cīrulis – 7.kl.
  5. Jogita Tukiša -7.a

 Noformētāji

  1.  Jogita Tukiša -. 8.kl.
  2. Paula Vīgante – 7.Kl.
  3. Krišjānis Šteinfelds –  7.kl.
  4. Ieva Koļesova  – 7.kl.

 Akciju  sekcija

  1. Māra Jaunslaviete – 6.a
  2. Elvis Bērziņš – 8.kl
  3. Dana Beļakova – 9.kl.

 Makulatūra/ baterijas

  1. Niklāvs Kleins -8.kl.
  2. Viktors Vitkovskis- 8.kl.
  3. Jurģis Dulbergs – 8.kl.

 Saimnieciskais sektors

  1. Ivars Pāvels- 10.kl.
  2. Eduards Suveizda – 10.kl.
  3. Edijs Vjakse -10.kl.

 Skolas pārstāvji

  1. Silvija Kantāne –  Eko skolas koordinatore
  2. Aija Dzene – sākumskolas skolot. – eko skolas 
  3. Pēteris Salenieks – skolas direktors
  4. Rita Freimane – vietn. informāt. jaut.
  5. Ilze Lindberga – angļu val. skolot.
  6. Baiba Lukaševica- angļu val skolot.
  7. Fēlikss Svirskis – vietn. , projektu vad.        

 Pašvaldības pārstāvis

  1. Signe Grūbe – Ropažu novada administrācijas vadītāja
  2. Inga Koleča – Ropažu novada sab. attiec. vadītāja
  3. Jānis Blaus – Ropažu novada vides pārvaldes spec.

 Vecāku pārstāvis

  1. Eva Haberkorne Vimba – b/a „Ropažu Garkalnes partnerība” admin. vad.
  2. Andrejs Gulbis – uzņēmējs

Rīcības dienas 2016. – PLAKĀTS

Pages: 1 2 3