IZM un Ropažu novada pašvaldības projekti

Logologo_1_jpg

 

Sporta inventāra iegāde Ropažu novada izglītības iestādēm

 

 2014.gada 2. jūlijā Ropažu novada pašvaldība noslēdza līgumu ar Izglītības un zinātnes ministriju par projektu „Sporta inventāra iegāde Ropažu novada izglītības iestādēm”.

 Projekta mērķis ir iegādāties jaunu sporta inventāru sporta nodarbībām valsts standarta kvalitatīvai realizācijai, sekmējot skolēnu veselības nostiprināšanu un uzlabošanu, to fizisko spēju un pamatprasmju attīstīšanu. Uzlabot sistemātiskas fiziskās aktivitātes un sniegt zināšanas par nozīmi veselības saglabāšanā un nostiprināšanā un veicināt vēlmi iesaistīties daudzveidīgu sporta aktivitāšu apguvē gan mācību stundu laikā, gan ārpus tām. Īpašu uzmanību vēršot uz sportiskām aktivitātēm svaigā gaisā, īpaši ziemas apstākļos slēpojot.

 Īstenojot minēto projektu, ieguvējas būs visas trīs Ropažu novada izglītības iestādes – Ropažu vidusskola, Zaķumuižas pamatskola un pirmskolas izglītības iestāde „Annele”, sniedzot iespēju izmantot iegādāto sporta inventāru sākot ar pirmsskolas vecuma bērniem līdz pat vidusskolas skolēniem, tas ir no 4-5 gadu vecuma līdz pat 18 gadiem.

 Projekta rezultātā tiks veicināta slēpošanas apmācību tradīciju atjaunošana visās novada izglītības iestādēs, tā uzlabojot un papildinot sporta standarta īstenošanas kvalitāti. Tiek plānots, ka pateicoties jauniegūtajam sporta inventāram izglītības iestādes varēs piedāvāt bērniem ziemas periodā distanču slēpošanas apmācības, kurās bērni ārpus skolas var padziļināti apgūt distanču slēpošanas pamatprincipus un tehniku.

 Kopējais projekta finansējums ir 11337,00 EUR, no kuriem 5500,00 EUR ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums, bet Ropažu novada domes līdzfinansējums un 5837,00 EUR.