ERAF projekts

es karogseraf_pilns_lv_kr_jpg

Informatizācijas projekts Ropažu novada skolās ir noslēdzies

 2012. gada 10. decembrī Ropažu novada izglītības iestādēm – Ropažu vidusskolai un Zaķumuižas pamatskolai tika piegādātas multimediju iekārtas un skolotāju portatīvie datori, kas bija pēdējie nosacījumi Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētā projekta nr. 2010/0025/3DP/3.2.2.1.2/09/ IPIA/VIAA/518 “Ropažu novada izglītības iestāžu informatizācija” izpildē. Līdz ar šī informāciju tehnoloģiju aprīkojuma piegādi projekts ir īstenots pilnībā Ropažu vidusskola, kā bija plānots šajā projektā, kopumā ir ieguvusi astoņus skolēnu datorkomplektus, vienu multimediju tehnikas komplektu un divus portatīvos datorus. Savukārt Zaķumuižas pamatskolā ir seši jauni skolēnu datorkomplekti, kā arī viens multimediju tehnikas komplekts un divi portatīvie datori. Abās skolās veikta lokālā datortīkla attīstība un bezvadu tīkla ierīkošana.

 Kopumā projekts ir realizēts veiksmīgi, un tā kopējās izmaksas ir Ls 21 649,66, ko 100 % finansējis Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

Pagarināts projekta „Ropažu novada izglītības iestāžu informatizācija” īstenošanas termiņš

Ropažu novada pašvaldībā, īstenojot projektu „Izglītības iestāžu informatizācija”, 2011.gada janvārī tika veikti darbi lokālo datortīklu attīstībai un bezvadu interneta ierīkošanai Ropažu vidusskolā un Zaķumuižas pamatskolā.

 Projekta ietvaros bija plānots veikt arī stacionāro un portatīvo datoru iegādi skolām, kā arī aprīkot klases ar multimediju iekārtām. Šos iepirkumus visā valstī centralizēti nodrošina LR Izglītības un zinātnes ministrija. Tās izsludinātais atklātais konkurss „Stacionāro datoru un multimediju kabinetu aprīkojuma iegāde apakšaktivitātes 3.2.2.1.2. “Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros” šī gada martā tika pārtraukts. Līdz ar to ministrija plānojusi stacionāro datoru, kuri nav saistīti ar multimediju aprīkojumu (brīvi stāvošā datortehnika), iegādei veikt jaunu centralizēto iepirkumu elektronisko iepirkumu sistēmā. Pārējās datortehnikas un multimediju aprīkojuma iegādei 20.06.2011. ir izsludināts atkārtots atklātais konkurss „Stacionāro datoru un multimediju kabinetu aprīkojuma iegāde apakšaktivitātes 3.2.2.1.2. “Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros”. Taču vienlaikus, sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru, kas atbild par elektronisko iepirkumu sistēmas darbību un uzturēšanu, tiks nodrošināta arī paredzētā informācijas tehnoloģiju aprīkojuma iekļaušana elektroniskajā preču un pakalpojumu katalogā, lai nepieciešamības gadījumā – ja gadās nozīmīgi kavēkļi publiskā iepirkuma gaitā, varētu nodrošināt šī aprīkojuma iegādi, veicot centralizēto iepirkumu elektronisko iepirkumu sistēm

 Ņemot vērā, ka centralizēto iepirkumu veikšana valsts mērogā prasa būtiski vairāk laika, nekā būtu nepieciešams, ja pašvaldība pati veiktu datortehnikas iepirkumu, bija nepieciešams pagarināt arī Ropažu novada pašvaldības projekta “Izglītības iestāžu informatizācija” termiņu.

 2011.gada 30.jūnijā Ropažu novada pašvaldība noslēdza Vienošanās grozījumus ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par projekta termiņa pagarinājumu līdz 2012. gada 30.jūnijam. Līdz ar to arī gaidāms, ka skolas iegūs plānotos datorus un multimediju iekārtas 2011./2012. mācību gada laikā.

 

Īstenota viena no plānotajām ERAF projekta „Ropažu novada izglītības iestāžu informatizācija” aktivitātēm

 Īstenojot Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansēto projektu „Ropažu novada izglītības iestāžu informatizācija”, Ropažu vidusskolā un Zaķumuižas pamatskolā 2010.gada nogalē tika sākts darbs pie lokālo datortīklu modernizācijas. Sadarbojoties ar SIA „Datorikas institūts DIVI” tika izveidots bezvadu interneta tīkls visā Zaķumuižas pamatskolas ēkā, novērstas problēmas esošajā tālruņu tīklā, kā arī veikta servera instalācija un konfigurācija, bet Ropažu vidusskolā tika uzlabots un papildināts bezvadu interneta tīkla pieslēgums, kā arī novērstas lokālā datortīkla problēmas. Šie darbi tika pilnībā pabeigti 2011.gada 31.janvārī, un tika izmantoti 1446,03 lati, ko finansēja ERAF.

 Ropažu vidusskolā, kur jau līdz šim bija daži bezvadu interneta piekļuves punkti, tagad šīs pārklājums ir ievērojami plašāks, interneta signāls un datu pārraide ir stabilāka, lokālais datortīkls arī strādā stabili, nodrošinot nepieciešamās funkcijas un servisus.
Zaķumuižas pamatskolā praktiski jebkurā telpā skolēni, pedagogi un arī skolas viesi tagad var izmantot bezvadu interneta piekļuvi. Tas uzlabos darbu tiem pedagogiem, kas mācību procesā izmanto portatīvos datorus, kā arī radīs ērtus apstākļus vieslektoriem, kas prezentē savus materiālus, izmantojot internetu. Izmantojot bezvadu internetu, pedagogiem ir iespēja arī izdrukāt dokumentus, lietojot tīkla printerus, kā arī izmantot koplietojamās mapes uz servera.

  Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā joprojām notiek pretendentu pieteikšanās iepirkumam „Stacionāro datoru un multimediju kabinetu aprīkojuma iegāde apakšaktivitātes 3.2.2.1.2. „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros”, pieteikšanās termiņš noteikts līdz 2011.gada 16.martam. Kad būs zināms iepirkuma konkursa uzvarētājs, tiks īstenota lielākā un dārgākā šī ERAF projekta aktivitāte – stacionāro, portatīvo datoru un multimediju kabinetu aprīkojuma iegāde izglītības iestādēm, kuras rezultātā Ropažu vidusskola saņems 8 stacionāros, 2 portatīvos datorus un 1 multimediju kabineta aprīkojuma komplektu, bet Zaķumuižas pamatskola iegūs 6 stacionāros, 2 portatīvos datorus un arī 1 multimediju kabineta aprīkojuma komplektu. Visi datori būs nodrošināti ar jaunāko standarta programmatūru. Kopējais Eiropas Savienības fonda finansējums šim projektam Ropažu novadā ir 1866.04 lati.

 Jāpiebilst, ka projekta beigu termiņš noteikts – 2011.gada 30.jūnijs, ja vien tas netiks papildus pagarināts.

 

Ropažu novada izglītības iestāžu informatizācija

  2010.gada 14.janvārī Ropažu novada dome parakstīja līgumu ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējumu projektam ”Ropažu novada izglītības iestāžu informatizācija”. Realizējot projektu, tiks nodrošināta efektīva informācijas un komunikāciju tehnoloģijas izmantošana Ropažu novada skolās, nodrošinot izglītības procesa kvalitātes un efektivitātes pilnveidošanos.