Archive for the ‘jaunumi’ Category

Dienas nometne bērniem

No 15. – 17. augustam Ropažu novada pašvaldība organizē

Mākslinieciskās jaunrades Dienas nometni bērniem

vecumā no 7 līdz 14 gadiem.

Pieteikšanās līdz 31. jūlijam

 • pa tālruni 26374028 vai
 • e – pastu kristine.krumina@ropazi.lv

Dalības maksa 9.90 EUR (pusdienām)

AFIŠA

Valsts jauniešu programma

Nāc un iesaisties jauniešu Iniciatīvu grupā!

Pieteikšanās līdz 16. septembrim pa e-pastu jauniesi@ropazi.lv vai tālruni 26805400 (Ilvars Ieviņš)

AFIŠA

Latvijas Mežu dienas Tērvetē – Kurbada zemē

             Karstā, saulainā 25. maija rītā Ropažu vidusskolas 3.a un 3.b klase apņēmības pilnas kāpa autobusā un devās uz Tērveti, lai parādītu savas zināšanas par mežu un   uzzinātu daudz ko jaunu.

            ”Latvijas meža dienu dalībnieki “ –  9000 skolēni, pulcējās vienkopus Tērvetē – Kurbada zemē. Tur mums tika piedāvāts iepazīt daudz jauna un interesanta par Latvijas mežu saimniecisko darbību.

 Uzzinājām par mežu kopšanu un kopšanas instrumentiem, par mežu ceļu būvi un to uzturēšanu. Neparastiem kokiem, meža stādīšanu un stādu audzēšanu. Apskatījām meža tehniku. Visu, protams nevar uzskaitīt. No mums piedāvātām 84 izziņas stacijām bija jāizvēlas apmeklēt, parādīt savu prasmi un varēšanu 10 stacijās.

            Balvā, par iegūtajiem punktiem, saņēmām brīvbiļeti ieejai Tērvetes dabas parkā. Kaut arī nogurums jau bija liels, paspējām padraiskoties rotaļu laukumā un pastaigāt pa rūķu takām.

            Priecājamies par jauko, izzinošo, aktīvā darbībā pavadīto dienu Tērvetē!

VARAM UN DARĀM

             25. maijā mēs, 8.a klase, piedalījāmies ZZ Čempionātā, kas notika sporta kompleksā “333”. Darbojamies dažādās aktivitātēs: braucām ar SUP dēļiem, skrējām, orientējāmies, kāpām klinšu kāpšanas sienā. Šis mūsu klasei bija ceturtais gads ZZ Čempionātā un noteikti varēja just, ka pa šiem gadiem klase ir ļoti saliedējusies. Ieguvām godpilno 10. vietu no 180 komandām.

 

 

Pašvaldība meklē risinājumus izglītības iestāžu attīstībai Ropažu novadā

Ropažu novada pašvaldībā varam droši teikt, ka izglītība mums vienmēr ir bijusi un būs prioritāte. Ir rekonstruēta un paplašināta Ropažu vidusskola, kurā nodrošināta mūsdienām atbilstoša mācību vide.

Pirms dažiem gadiem tika rekonstruēta arī PII “Annele” un Zaķumuižas pamatskola. Viens posms ir noslēdzies, bet ir mainījusies esošā situācija un pašvaldībai ir jāseko līdzi laikam – pat jābūt soli priekšā.

Šobrīd ir skaidrs, ka visdrosmīgākās prognozes pirms 5 gadiem par audzēkņu skaitu novadā un īpaši Zaķumuižas pamatskolā ir izrādījušās ļoti pieticīgas. Tas nozīmē, ka šobrīd Ropažu novada pašvaldība, domes deputāti un izglītības iestāžu vadītāji ir jaunu izaicinājumu priekšā, lai novadā maksimāli nodrošinātu iespēju katram Ropažu novadā dzīvojošam bērnam iegūt kvalitatīvu pirmsskolas, pamata un vidējo izglītību.

Jau šobrīd ir skaidrs, ka kaut kas ir jāmaina un to nav iespējams izdarīt, neveicot būtiskas izmaiņas izglītības sistēmā. Ja šobrīd netiks atrasts risinājums, pēc gada pašvaldība nevarēs nodrošināt ar vietu izglītības iestādēs ne tikai pirmsskolas, bet arī pamatskolas bērnus Zaķumuižas pamatskolā.

Pašvaldība ir meklējusi iespējas piesaistīt finansējumu Zaķumuižas pamatskolas paplašināšanai, kā arī jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai, bet esošā valsts politika to neparedz. Savukārt būvniecība tikai par pašvaldības līdzekļiem šobrīd nav iespējama.

Zaķumuižas pamatskola ir ļoti progresīva un šobrīd veiksmīgi ievieš kompetencēs balstītu mācību procesu, taču skolas fiziskā vide vairs neļauj skolai attīstīties un jau šobrīd ir mācību priekšmeti, kuru apguve notiek Zaķumuižas kultūras nama telpās. Savukārt Ropažu vidusskola pēc rekonstrukcijas ir ieguvusi jaunas, plašas un modernas telpas, kurās var ieviest kompetenču saturu, tai skaitā arī vidusskolas posmā.

Meklējot risinājumus izglītības iestāžu  attīstībai Ropažu novadā, mums ir jāņem vērā arī valsts noteiktā izglītības politika, kas paredz gan skolas gaitas uzsākšanu no 6 gadu vecuma, gan kopējā izglītības iestāžu skaita samazināšanu.

Lai nodrošinātu iespēju visiem novadā dzīvojošajiem bērniem saņemt kvalitatīvu izglītību pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas posmā, kā arī ņemot vērā visus esošos apstākļus un apsvērumus, Ropažu novada Domes deputāti šobrīd vienojušies par šādām, konkrētām rīcībām:

 • 2018./2019 mācību gadā gan Ropažu vidusskola, gan Zaķumuižas pamatskola turpina darboties ierastajā kārībā;
 • 2018. gadā pašvaldība ciešā sadarbībā ar Ropažu vidusskolu, Zaķumuižas pamatskolu un izglītības jomas ekspertiem darba grupā izstrādā konceptuālu modeli vienas izglītības iestādes izveidei Ropažu novadā, saglabājot katras izglītības iestādes sasniegtos rezultātus, ņemot vērā katras skolas atšķirības un laika gaitā uzkrāto pozitīvo, labo pieredzi;
 • pēc darba grupas izstrādāto rezultātu apzināšanas, domē tiks pieņemts lēmums par iespējamo labāko risinājumu;
 • 2019./2020. mācību gadā tiek uzsākta visveiksmīgākā un piemērotākā risinājuma realizācija.

Tātad – ar nākošo mācību gadu skolas netiks apvienotas, taču tiks domāts un diskutēts par izglītības iestāžu apvienošanu, labākajiem risinājumiem un rezultātiem.

Neviens Ropažu novadā nevēlas sasteigtu risinājumu, taču vienlaikus ir jāapzinās, ka ir pienācis laiks atrast pareizo risinājumu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai un attīstībai Ropažu novadā.

Raksts pārpublicēts: https://www.ropazi.lv/lv/izglitiba/jaunumi/o/pasvaldiba-mekle-risinajumus-izglitibas-iest-6297

 

Apgūstam karjeras lēmuma pieņemšanas prasmes

2018. gada 27. aprīlī norisinājās Ropažu un Garkalnes pārnovadu uzņēmēju diena “GaRo_ZA”. Dienas pirmā daļa tika veltīta abu novadu skolēniem kur ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tika īstenots karjeras izglītības pasākums „Mācību ekskursijas uzņēmumos un radošās darbnīcas par uzņēmējdarbības uzsākšanu un sevis prezentēšanu”

 Zaķumuižas klubā jauniešiem no Zaķumuižas pamatskolas, Berģu Mākslas un mūzikas pamatskolas, Garkalnes pamatskolas un Ropažu vidusskolas kopā ar piedzīvojumu organizācijas “Lūzumpunkts” treneriem un Ropažu novada jauniešu lietu speciālistu Ilvaru Ieviņu, bija iespēja darboties praktiskajās darbnīcās un smelties zināšanas, gūt nepieciešamo informāciju un praktisko pieredzi par to, kas ir uzņēmējdarbība, kā rodas labas un dzīvotspējīgas biznesa idejas, kā tās prezentēt citiem atbalsta gūšanai.

Dažu jauniešu viedokļi par šo pasākumu:

“Vislabāk patika darbnīca, kurā bija jāprezentē savas grupas uzņēmums. Sapratu, ka veiksmīgas uzņēmējdarbības pamats ir laba ideja.”

“….Visinteresantāk šķita spēlēt biznesa kāršu spēli un iepazīties ar jauniem cilvēkiem. Vajag vairāk sadraudzības pasākumus, jo daudzi bija ļoti sabijušies un kautrīgi. ”

”Pasākums bija laba alternatīva piektdienas stundām. Tas bija labi organizēts, izņemot to darbnīcu, kur bija jāspēlē kāršu spēle, noteikumi bija pārāk sarežģīti, lai tos saprastu un izspēlētu 30 minūtēs.”

“Pasākums man patika. Es sapratu, kam man vairāk jāpievērš uzmanība, ja nākotnē es būtu kādas firmas vadītājs.”

Mika Bleijas izcilais panākums!

Miks ir izcīnījis dalības vietu Latvijas komandā Starptautiskajā ģeogrāfijas olimpiādē, kas notiks jūlija beigās – augusta sākumā Kvebekā, Kanādā.

Valsts ģeogrāfijas olimpiādē Miks ieguva Otrās pakāpes diplomu, tāpēc tika uzaicināts piedalīties Starptautiskās olimpiādes atlases kārtā (tā ir ģeogrāfijas olimpiāde, tikai angļu valodā). Starp deviņiem labākajiem ģeogrāfijas olimpiāžu dalībniekiem no prestižākajām valsts ģimnāzijām Miks ir vien no tiem četriem jauniešiem, kurš saņēma tiesības pārstāvēt Latviju.

Priecājamies par Mika rezultātu! Paldies ģeogrāfijas skolotājai Zaigai Armanei un angļu valodas skolotājām Ilzei Lindbergai un Baibai Lukaševičai, kuras katra savā laikā ir ielikušas pamatu Mika izcilajam sasniegumam.

Turam īkšķus un vēlam veiksmi, aizstāvot Latvijas un Ropažu novada godu pasaulē!

Aicinām mācīties Ropažu vidusskolā!

2018./2019. māc. g. Ropažu vidusskola uzņem skolēnus visās klašu grupās pamatizglītības un vidējās izglītības programmās.

Īpaši gaidīti ir 1. un 10. klases izglītojamie!

Ropažu vidusskola ir izglītības iestāde, kurā tiek veidota droša un izaugsmei labvēlīga vide, sniegta kvalitatīva izglītība ikvienam spēju un talantu attīstībai, tiek stiprināta skolēna valstiskā un novada identitāte.

Mūsu skolā ir iespējams:

 • iegūt kvalitatīvu pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību
 • saņemt individuālo pieeju mācību procesā
 • apgūt daudzpusīgas bezmaksas interešu izglītības programmas
 • saņemt individuālās konsultācijas un apmeklēt pagarinātās dienas grupas
 • darboties Eko skolas programmā
 • apgūt karjeras izglītības programmu
 • darboties skolēnu pašpārvaldē
 • aktīvi iesaistīties vietējos un starptautiskajos projektos
 • apgūt zinātniski pētnieciskās darba prasmes
 • piedalīties mācību olimpiādēs un konkursos
 • līdzdarboties sabiedrības un kultūrvides aktivitātēs
 • saņemt atbalsta personāla – sociālā pedagoga, skolotāja palīga, speciālā pedagoga, logopēda, psihologa – palīdzību
 • izmantot mūsdienīgas tehnoloģijas
 • izmantot bezmaksas skolas autobusu uz skolu un mājup
 • saņemt ikmēneša stipendiju par labiem un teicamiem mācību sasniegumiem (vidusskolā)
 • saņemt bezmaksas launagu (vidusskolā)
 • saņemt pašvaldības apmaksātus B kategorijas autovadītāju kursus (vidusskolā).

Dokumentu iesniegt Ropažu vidusskolā darbdienās no plkst. 9.00 – 14.00 skolas lietvedībā (236.kab.).

Sīkāka informācija pa tālr.: 27796571 (Iveta Lapiņa) vai e-pastu lietvediba@ropazuvsk.lv

Mana balta māmuliņa

Ļauj man Tevi māmulīt,

Tavā dienā godināt,

Paldies teikt par katru rītu,

Kad nāc dienai modināt!

Esiet mīļi aicināta š. g. 11. maijā plkst. 18.00

Ropažu vidusskola zālē uz pasākumu,

 “Mana balta māmuliņa”

veltītu Mātes dienai.

 

Jūsu Ropažu vidusskola

Talka vecākiem

 Labdien vecāki!

Tad nu tā- talka skolas laukumiņa sakopšanā un uzlabošanā būs šo ceturtdien 10.maijā plkst. 17.00 un sestdien- plkst.9.00!
Izvēlaties dienu, kura Jums ērtāka, bet var nākt arī abas dienas 😉

Plānots:
*atjaunot daļu no vecajām konstrukcijām – kāpšļi, līdzsvara baļķi, šūpoles;
*ierakt riepu rindu, lai bērni var skraidīt un lēkāt;
*ja paspēsim, tad izveidosim jaunu konstrukciju. 
*Ja kādam ir tuva gleznošana, tad varēs piepalīdzēt velo laukuma krāsošanā. Plāns un krāsas ir.

Līdz jāņem:
*lāpstas, darba cimdi un, protams, labs garastāvoklis.
*ja ir tēvi,opji, dēli,sievas, kas prot koku darbus, tad arī zāģi, cirvi u.c.

Tie, kas zinās, ko ar koku var darīt , strādās ar kokmateriālu, bet pārējie mierīgi varēs rakt riepas 😉 Domāju, ka rakt varēs gan lieli , gan mazi!
Darbiņš atradīsies visiem!

Varbūt kādam ir traktora riepas, kuras vairs nav derīgas braukšanai? Tās lieliski noderētu riepu “čūskai”. Pagaidām ir pieejamas parastās, vieglā auto riepas, bet foršāk, ja tās būtu dažāda lieluma.

Ja esat gatavi nākt-gaidām! Sagādāsim prieku skolnieciņiem-saviem bērniņiem un paši arī leposimies ar to, ko varam paveikt visi kopā!

Ja ir kādi jautājumi, zvaniet – Silvija Apse t.: 29231931, noskaidrosim un sarunāsim 😉

Uz tikšanos,
Silvija Apse
T.: 29231931