Archive for the ‘jaunumi’ Category

Ceļā uz kompetenču pieejas īstenošanu mācību procesā Ropažu vidusskolā

Domājot par to, ko mēs varam darīt, lai soli pa solim uzsāktu  un sagatavotos kompetenču pieejas īstenošanai mācību procesā – tad jau augusta pedagoģiskās padomes sēdē izlēmām, ka šajā mācību gadā Ropažu vidusskolā viena no galvenajām prioritātēm būs integratīvo mācību nodarbību veidošana starppriekšmetu saiknes īstenošanā un dažādu mācību priekšmetu pedagogu savstarpējā sadarbība.

Esam diskutējuši, domājuši, plānojuši, mācījušies, aktualizējot jautājumus par efektīvas mācību stundas principiem, sasniedzamo rezultātu izvirzīšanu, jēgpilnu uzdevumu izmantošanu stundās, kvalitatīvas savstarpējās atgriezeniskās saites sniegšanu, caurviju prasmju īstenošanu.

Pavasara brīvlaikā organizējām pedagogu profesionālās pilnveides kursus “Dažādu mācību stundu veidošana”, kuru laikā praktiskās nodarbībās pedagogi modelēja un veidoja starpdisciplinārās mācību stundas, guva daudz labās prakses piemērus. Nodarbību laikā radās jaunas idejas, kā vēl var veidot mācību stundas, sadarbojoties pilnīgi dažādiem vairākiem mācību priekšmetu skolotājiem.

Savstarpēji sadarbojoties, sporta skolotāja Olga Ozola un angļu valodas skolotāja Ilze Lindberga izveidoja integrēto mācību stundu sportā 9.klasei, integrējot sporta stundā angļu valodas un sociālo zinību mācību saturu. Skolēni mācību stundas laikā praktizēja angļu valodas lietošanu citos apstākļos, vienlaikus veicot savstarpējo vērtēšanu, viens otram mācīja izpildīt pareizā tehnikā basketbola elementus, sniedza tūlītēju atgriezenisko saiti, pielietoja pieredzē balstīto mācīšanos. Ar šo mācību stundu skolotāja Olga Ozola 28.martā pārstāvēja mūsu skolu Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes rīkotajā pedagogu profesionālās meistarības konkursā “Neturi sveci zem pūra”. Konkursa komisija klātienē ļoti augstu un atzinīgi novērtēja izveidoto integrēto mācību stundu.

Savukārt skolotāja I.Ķeķe 2.klasē novadīja pieredzē balstītu mācību stundu par tēmu “Cepumi”, kurā savstarpēji tika integrēti tādi mācību priekšmeti, kā mājturība un tehnoloģijas, latviešu valoda, matemātika un sociālās zinības. Skolēni praktiski darbojoties paši plānoja, risināja problēmsituācijas, nostiprināja sadarbības prasmes, pielietoja matemātikā mācītās zināšanas praktiski. Rezultātā tapa dažādi gardumi – skolēni paši uzsvēra, ka bija ļoti interesantas mācību stundas un viņiem ļoti patika praktiskais process.

Angļu valodas skolotāja Daira Ruta Morusa un vizuālās mākslas skolotāja Vaira Lece veidoja mācību stundas 9.klasē, integrējot angļu valodā vizuālās mākslas mācību saturu. Skolēni vizuālās mākslas stundās pētīja mākslas darbus, mācījās mākslas darbu analīzes struktūru, savukārt angļu valodas stundās skolēni sagatavoja mākslas darbu analīzes anotācijas un prezentēja tās angļu valodā.

Šobrīd skolotājas Antra Urtāne un Silvija Kantāne gatavo starpdisciplināro mācību stundu matemātikā un latviešu valodā, savukārt skolotāja Olga Ozola un skolotāja Gundega Ganiņa izstrādā plānu sporta un bioloģijas mācību satura integrēšanai.

Un nobeigumā, vēlos pateikt paldies skolotājiem, kas uzdrošinās, kas izprot nepieciešamo pārmaiņu būtību, kas mēģina un nebaidās kļūdīties, kas aktīvi iesaistās un dalās ar idejām, pieredzi! Lai mūsu skolai izdodas īstenot iecerētos mērķus, kā saka angļi “step by step”!

 

Direktora vietniece izglītības jomā N.Pavlova.

 

Arī 3. klases sporto kopā!

Projektā “Sporto visa klase” abas 3. klases startēja kopā. Šajā mācību gada laikā gatavojāmies stafetēm un mācījāmies sadarboties. Un mums daudzas lietas izdevās! Secinājām, ka varam būt draudzīgi un saliedēti, un nepieciešamības brīžos viens otru atbalstīt. Diemžēl, tālāk par pirmo kārtu netikām, bet tagad zinām, ka sadarbībai ir liels spēks. Kas zina, varbūt nākamgad izdosies?

 Viens no projekta uzdevumiem bija veikt labo darbu. Trešās klases nolēma, ka  labais darbs būs iepriecināt 1. klases, kā arī ieinteresēt nākamajā mācību gadā piedalīties “Sporto visa klase” projektā. Jo tikai veselīgs, aktīvs skolēns, kurš rūpējas par savu veselību, var būt stiprs un ātrs!  3. klases skolēni kopā ar skolotājām izveidoja un novadīja viktorīnu, kurā bija jautājumi par sportu un veselīgu dzīves veidu. Pēc viktorīnas kopā izspēlēja kustību rotaļas, jo zināšanas bez aktivitātēm nav iedomājamas. Zemāk pievienojam bildes, lai redzētu, kā mums gāja.

Ar sportiskiem sveicieniem, Ropažu vidusskolas 3.klases skolēni un skolotājas.

Krievu valodas nedēļa

Pirmā aprīļa nedēļa pagāja krievu valodas gaisotnē. Skolēniem bija iespēja parādīt gan savas zināšanas, gan izpausties radoši, gan kustēties.

Pirmdiena: 1. aprīlis. 10.-12. klašu skolēni rakstīja radošus darbus par Bitstrupa karikatūrām, cerams, ka būs interesanti „gara” darbi.

Otrdiena: 2. aprīlis. Frazeoloģismu un jautro burtu diena. 6.-9. klašu skolēni zīmēja frazeoloģismus, savukārt 1.-5. klašu skolēni – jautros burtus. Aktīvi jautro burtu rakstīšanā bija 3. klases un 5. klases skolēni. Paldies viņiem par to!

Trešdiena: 3. aprīlis. Tradicionālā pankūku diena. Visi, kas vēlējās, cepa pankūkas. 6. a b klases skolēni tika iepazīstināti ar pankūku rašanās vēsturi. Pēc pankūku cepšanas un ēšanas abas šīs klases nedaudz arī izkustējās, izspēlējot dažādas krievu tautai raksturīgākās rotaļas. 6. klašu skolēniem par šādu aktīvu darbošanos 12. klases sagatavoja pārsteigumu – deju.

Paldies mūsu saimniecītēm virtuvē, kuras arī atbalstīja mūs pankūku cepšanā, izcepot lielu paplāti ar gardām pankūkām, kuras bija iespēja nogaršot daudziem skolēniem un skolas darbiniekiem.

Protams, šīs dienas neatņemama sastāvdaļa ir „samovars” jeb patvāris. 3. stāvā skolēniem bija iespēja dzert tēju, cienāties ar barankām un sausiņiem. Diena bija jautra un interesanta.

Ceturtdiena: 4. aprīlis. 7.-9. klases piedalījās viktorīnā „Ko Tu zini par krievu valodu?” Lai tiktu galā ar uzdevumiem, bija nepieciešamas ne tikai zināšanas, bet arī loģiskā domāšana un atjautība.

Piektdiena: 5. aprīlis. Krievu un vācu tradicionālo ēdienu diena. Šajā dienā atsaucība bija neliela, dienas uzdevumos iesaistījās divi 3. klases skolēni.

Visas nedēļas garumā jebkuram interesentam bija iespēja piedalīties konkursā „Dienas jautājums”.

Paldies visiem, kas piedalījās, atbalstīja un meklēja atbildes uz piedāvātajiem jautājumiem.

Radošākie, aktīvākie, zinošākie – gaidiet balvas!

 

4. aprīlī izmaiņas autobusu kustības sarakstā

Ceturtdien, 4. aprīlī, skolas autobuss pēc stundām uz Kākciemu brauks plkst. 15.30 no Ropažu vidusskolas. Pārējie autobusi pēc parastā saraksta.

25.martā Ropažu vidusskolā viesojās karjeras attīstības programmas “Start Strong” pārstāvji

ASV vēstniecība Latvijā sadarbībā ar organizāciju- “Start Strong” , kas nodarbojas ar interaktīvām personības, izaugsmes un karjeras apmācībām 25.martā viesojās pie Ropažu vidusskolas skolēniem.

Sarunā ar skolēniem tika runāts par dārgumiem cilvēka dzīvē un, kā neaizmirst par šiem dārgumiem veidojot karjeru, darot simt un vienu ikdienas darbu. Kā būt klātesošam un vienmēr atcerēties par ģimeni, veselību, tuviniekiem un savām vērtībām.

Pārpublicēts no www.ropazi.lv (https://ropazi.lv/lv/izglitiba/jaunumi/o/25-marta-ropazu-vidusskola-viesojas-karjeras-a-6905)

Garšīgi, izzinoši, radoši…

Marta mēnesī  4.a klases skolēni  devās aizraujošā  interaktīvā ceļojumā fizikas un dabaszinību pasaulē  Bērnu zinātnes centrā ”TehnoAnnas pagrabi”. Sajūtu pasaule tur ir apgūstama  un aptverama darbībās, kas apvieno mākslu, zinātni un rotaļu. Radošu izziņas procesu veicina neparastā ekspozīcija, bet tumšais labirints liek pārvarēt bailes un rosina orientēties pēc taustes. Planetārija apmeklējums ļāva iztēlē apceļot zvaigznājus, un ķīmijas amfiteātrī  uzzināt un redzēt, kā rodas un kā izskatās uguns tornado.

Pēc tam ekskursanti devās uz muzeju, kurā valda šokolāde. Nogaršojuši  dzērienu no milzīgas šokolādes strūklakas, bērni gida pavadībā veica interaktīvu ceļu no kakao pupiņas līdz pat šokolādes izstrādājumiem, kurus ražo uzņēmums „Laima”.

Radošajā šokolādes darbnīcā katrs kļuva par savas izdomas realizētāju un  Meistaru. Iepazinuši, kā sauc, pārbaudījuši, kā garšo visas daudzās izejvielas, bērni ķērās pie darba, lai pagatavotu katrs savas konfektes, iesaiņotu tās kastītēs un vēlāk dāvinātu saviem tuviniekiem un draugiem.

„ Mums ļoti patika šī ekskursija”, stāsta bērni, „patika izpausties radoši, patika, ka mums atļāva darīt pašiem. Bija interesanti uzzināt, kā taisa zefīru, redzēt, kā strādā īstie darbinieki, veidojot apaļās šokolādes bumbiņas. Šī bija lieliska ekskursija!”

                                                                                   Skolotāja Elita Strazdiņa un 4.a klases skolēni

Daiļlasītāju konkurss “Edelweiss”

Ulbrokas vidusskolā 22. martā norisinājās Pierīgas novadu apvienības skolu angļu valodas alternatīvās olimpiādes/ daiļlasītāju konkursa ”Edelweiss” 2. kārta, kurā piedalījās arī Ropažu vidusskolas skolēni: 

3.- 4. klašu grupā: Emīls Pitkēvičs un Enija Vjakse;

5.-6. klašu grupā Enia Elizabete Ūdre un Sindija Uzuleņa.

Liels prieks par mūsu skolēnu skatuves runas prasmēm, aktiermākslu un drosmi – parādīt citiem, uz ko ir spējīgi. Īpaši lepojamies ar 5.a klases skolnieci Eniu Elizabeti Ūdri, kas konkursā ieguva atzinību.

Pirmklasnieku uzņemšana Ropažu novada izglītības iestādēs – katru gadu no 20. marta līdz 20. aprīlim

Ropažu novada Dome  2018. gada 28. novembrī apstiprinājusi kārtību, kādā bērni tiek uzņemti Ropažu novada izglītības iestādes 1.klasē.

Pirmklasnieku uzņemšana notiek katru gadu no 20. marta plkst. 8.00 līdz 20. aprīļa plkst. 17.00.

Priekšrocība uzņemšanai 1. klasē sākot jau no 15. marta:

– bērniem, kuriem izglītības iestādē mācās brālis vai māsa;

– bērniem, kuru kāds no vecākiem strādā izglītības iestādē

Lai bērnu pieteiktu izglītības iestādē, vecāks izglītības iestādes vadītājam iesniedz iesniegumu:

– klātienē, uzrādot bērna likumiskā pārstāvja apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību vai personu apliecinošu dokumentu, nepieciešamības gadījumā -bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaru;

– elektroniski, nosūtot uz izglītības iestādes oficiālo elektroniskā pasta adresi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, pievienojot vecāka personu apliecinoša dokumenta un bērna dzimšanas apliecības vai personu apliecinoša dokumenta, nepieciešamības gadījumā – bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaras kopijas.

Iesniegumi saņemšanas secībā tiek reģistrēti izglītības iestādes 1.klases pretendentu iesniegumu reģistrācijas žurnālā.  

Ne vēlāk kā līdz 10.maijam tiek veidots 1. klases pretendentu saraksts, ar kuru var iepazīties izglītības iestādē.

10 darba dienu laikā pēc klašu komplektācijas pabeigšanas izglītības iestāde informē vecākus par bērna iekļaušanu pretendentu sarakstā.

Līdz kārtējā gada 20.jūnijam izglītības iestādē jāiesniedz šādi dokumenti:

– bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u);

– vecākiem izsniegtā pirmsskolas izglītības iestādes rakstiskā informācija par bērna pirmsskolas izglītības satura apguves sasniegumiem;

– valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja bērnu uzņem speciālās izglītības programmā vai ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā.

Lēmumu par bērna iekļaušanu vai atteikumu iekļaut pretendentu reģistrācijas sarakstā, par bērna uzņemšanu izglītības iestādē vai atteikumu uzņemt izglītības iestādē var apstrīdēt Ropažu novada domē viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Ja vecāks nokavējis bērna pieteikšanas termiņu vai saņēmis atteikumu, viņš saglabā tiesības pieteikt bērnu izglītības iestādē līdz 28.augustam, ja attiecīgajā izglītības iestādē un izglītības programmā ir brīvas vietas.

Ar nolikumu “Par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Ropažu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1.klasē”  (apstiprināts ar Ropažu novada Domes  28.11.2018. lēmumu (Protokols Nr.18, 9.§) var iepazīties www.ropazi.lv sadaļā Izglītība – Dokumenti.

Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti Ropažu vidusskolas 1.klasē.

 

 

 

 

EKO skolu salidojums 2019

20.03. 2019. EKO skolu salidojums Ropažu vidusskolā!

Mērķis:

  • veidot ciešākas draudzības saites starp skolām
  • mācīties vienam no otra
  • popularizēt zaļo domāšanu
  • smelties idejas turpmākajam darbam

Piedalās:

  • Ulbrokas vidusskola
  • Daugmales pamatskola
  • Ogresgala pamatskola
  • Carnikavas pamatskola
  • Zaķumuižas pamatskola
  • Ropažu vidusskola

 

Mūsējie gūst augstus rezultātus deju skatēs

Pavasaris Ropažu novada bērnu un jauniešu deju kolektīvā “Cielaviņa”, kurā dejo ap 60 novada skolēnu, uzsācies ar teicamiem panākumiem skatēs. Dejotāji 10.-12. un 5.-9. klašu grupās saņēmuši 1. pakāpes diplomus, dejotāji 1.-4. klašu grupā – 2. pakāpes diplomu. Saspringts un grūts mēģinājumu un kolektīvā darba periods vainagojies rezultātiem, paverot jau plašākus vārtus uz XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas notiks 2020. gada vasarā.

Lai būtu starp tiem, kuri izdejo lielos latvju spēka rakstus Daugavas stadionā Rīgā, jāgatavojas gadiem ilgi un ik gadu sevi jāparāda skatēs. Jāizcīna vieta starp labākajiem, kas ne tikai dod iespējas būt ievērotiem visā dejotāju saimē, bet arī ļauj godināt un apzinātāk popularizēt latviešu tautas nemateriālās kultūras vērtības – tautas tradīcijas, tautas dejas, tautasdziesmas un tautastērpus.

Varam būt lepni, ka Ropažu novadā aug liela dejotāju saime jau no pirmsskolas, kas latviešu tradīcijas ceļ augstu godā, regulāri mācās aizvien jaunus deju soļus, vismaz divas reizes nedēļā satiekas mēģinājumos ārpus skolas un veido ciešas draudzības saites. Varam būt lepni, ka mūsu bērnu uzstāšanos ar skaļiem aplausiem un atzinībām novērtē ne tikai Latvijas novados, bet arī citās Eiropas valstīs, kur vien izdevies koncertēt.

Kolektīva “Cielaviņa” darbību iespējamu padara tā vadītāju Terēzas Jozefas un Zanes Kristiānas Jozefas stingrā nostāja, Ropažu novada pašvaldības finanšu atbalsts un bērnu vecāku entuziasms.

Pateicībā,

dejotāju vecāki