Archive for the ‘jaunumi’ Category

Karjeras izglītība Ropažu vidusskolā 2018.gada  novembrī

            Karjeras izglītības jautājumi arvien ir ieņēmuši būtisku lomu klašu audzinātāju un citu pedagogu darbā, jo ietver sevī gan skolēna pašizpēti, gan dažādu izglītības iespēju izpēti, izpratni par savām iespējām jau skolas laikā apgūt prasmes organizēt savu laiku un pieņemt lēmumus, iepazīt darba pasauli, tiekoties ar dažādu jomu speciālistiem.

ESF projekta  Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  ietvaros  esam uzsākuši  karjeras attīstības atbalsta pasākumu ciklu “Darbs uzņēmumā”.

Oktobra pašās beigās 11.un 12.klase apmeklēja Starptautisko lidostu ‘’Rīga”, kurā guva priekšstatu par liela, starptautiska uzņēmuma darbību, par daudzajiem nodarbinātajiem un prasībām, lai strādātu šādā uzņēmumā. Protams, lielāko interesi raisīja pilota darbs un tam nepieciešamās zināšanas un prasmes. (KAA pasākums  ’Darbs uzņēmumā” – 1)

Savukārt novembrī iepazinām mazākus, ar pārtikas ražošanu saistītus uzņēmumus. 8.novembrī 5.klase apguva izpratni par saldumu ražošanas uzņēmuma darbību, tajā  nodarbinātajām profesijām uzņēmumā SIA “Skrīveru gotiņa”. (“Darbs uzņēmumā”-2) 12.novembrī  6.un 12.klase iepazina maizes cepēja aroda specifiku, redzēja savām acīm  cik fiziski smags un atbildīgs ir šis darbs,  uzzināja par citām, ar maizes cepšanu saistītām, profesijām, guva priekšstatu par darbinieku ikdienu uzņēmumā – maizes ceptuvē ‘’Lāči”. (‘’Darbs uzņēmumā—3) Bija iespēja arī pašiem izgatavot savu maizes kukulīti.

Ropažu vidusskolas

Pedagoģe karjeras konsultante

Velga Rotberga – Bleija

Ziemassvētku basketbola turnīrs!

Ziemassvētku basketbola turnīrs Ropažu vidusskolā notiks š.g. 20. decembrī no plkst. 8.30 – 13.30.

 Konkursi, balvas, dejas!

1.grupa 5. – 7. klase

2.grupa 8. – 12.klase

Būs balva labākajai līdzjutēju klasei un vislabāk noformētajai komandai.

Aicinām visus skolēnus un skolotājus izbaudīt prieku un gūt pozitīvas emocijas, sportojot un darbojoties kopā.

Ziemassvētku ieskandināšanas koncerts

13. decembrī plkst. 18.00 Ropažu ev. lut. baznīcā notiks Ziemassvētku ieskandināšanas koncerts.

Koncertā piedalās Ropažu vidusskolas kori un sākumskolas skolēni.

Visi laipni gaidīti!

Ropažu novada vārda popularizēšana pasaulē

Mūsu skolas absolvents, starptautiskās ģeogrāfijas olimpiādes bronzas medaļas ieguvējs Miks Bleija un ģeogrāfijas skolotāja Zaiga Armane saņēma Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa apsveikumu un ielūgumu piedalīties svētku koncertā Latvijas Nacionālajā teātrī, kas tika veltīts Latvijas valsts simtajai dzimšanas dienai.

Dienu pirms Latvijas valsts 100 gadu jubilejas Ropažu novadā tika godināti “Ropažu novada lepnums 2018” ieguvēji. Nomināciju  “Par Ropažu novada vārda popularizēšanu pasaulē”  saņēma  Miks Bleija. Apsveicam!

“Sporto visa klase” jaunā sezona

         Jau piekto gadu Latvijā norisinās projekts “Sporto visa klase”. Projekta galvenais mērķis ir  ieinteresēt skolēnus nodarboties ar fiziskām aktivitātēm, kā arī analizēt fizisko aktivitāšu ietekmi uz veselību.

        Šajā mācību gadā programmai “Sporto visa klase” pievienojās trešo klašu komanda. Komandas kapteinis ir Haralds Lasmanis. Dalību turpina 4.b un abas 5. klases.

    31.oktobrī “Arēnā Rīga” pulcējās gandrīz 7000 dalībnieku, lai grandiozā atklāšanas ceremonijā dotu svinīgu startu programmas sezonai. Pasākuma atklāšanā piedalījās Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis, Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs un idejas autors Žoržs Tikmers un citas amatpersonas. Atklāšanas ceremonijā bija padomāts par plašu izklaides programmu. Pasākuma laikā jaunie dalībnieki saņēma oficiālo programmas piederības zīmi – karogu un nodeva zvērestu.

        Projekts “Sporto visa klase” ir īpašs ar to, ka sporta nodarbības notiek 5 reizes nedēļā. Šī gada laikā būs jāpiedalās konkursos un sacensībās, kur tiks vērtētas ne tikai sportiskās prasmes un iemaņas, bet arī sekmes mācībās un padarītie labie darbi. Sports nav tikai sacensība, bet arī savstarpēja cieņa un draudzība. To mēs mēģināsim stiprināt! Lai mums izdodas!

Lepojamies!

Šī gada 1. novembrī Babītes vidusskolā norisinājās trešo klašu olimpiāde “Erudīts”. Mūsu skolu pārstāvēja Elīza Kunstberga, Jete Liepiņa, Olivers Krilkovs un Toms Edvards Vucens un ieguva 3. vietu.

5.a klase mācās!

Karjeras nedēļas ietvaros 5. a klase, klases stundā, apguva ražošanas profesijas Latvijā un ārpus tās. Skolēniem tikai uzdots darbs, kur bija jāizvēlas viens no ražošanas uzņēmumiem Latvijā un ar to, un tajā sastopamajās profesijām, jāiepazīstina pārējā klase.

Pēc karjeras nedēļas Ropažu vidusskolā, sadarbībā ar, Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001, “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, 5. a klase devās mācību ekskursijā uz SIA “Skrīveru Gotiņa”.

Skolēni tika iepazīstināti ar pārtikas ražošanas uzņēmuma specifiku, profesijām uzņēmumā un to ikdienu, nepieciešamajām zināšanām un prasmēm. Bija stāstījums un prezentācija par uzņēmumā nodarbināto darba pienākumiem, amata plusiem un mīnusiem, nepieciešamo izglītību un iespējām to apgūt. Skolēni praktiski darbojās iejūtoties saldumu gatavotāja amatā.

Pēc kārtīgas mācīšanās un darbošanās, devāmies iepazīt A. Upīša ‘’Sūna ciema zēni’’ meža takas, kur protams sastapām arī Laimes Lāci. Kārtīgi izstaigājušies un sasildījušies pie ugunskura, visi priecīgi un nedaudz saguruši devāmies mājup!

Klases audzinātāja,

Olga Ozola

Pedagogu profesionālās pilnveides mācības Ropažu vidusskolā !

     Ropažu vidusskola izstrādājusi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Interaktīvu mācību materiālu izveide programmatūras Teach Infinity II vidē” (programma saskaņota ar Pierīgas IKSP). Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu digitālo kompetenci dažādu interaktīvo mācību materiālu izveidē, izmantojot programmatūras Teach Infinity II vidi. Programmas ietvaros notiks praktiskās nodarbības, kas veicinās mērķtiecīgu pedagoga darbu interaktīvo mācību materiālu izstrādē, lai nodrošinātu efektīvāku mācīšanas un mācīšanās procesu mācību stundās. Tiks pilnveidota pedagogu savstarpējā sadarbība un pieredzes apmaiņa. Jau 12. novembrī notiks pedagogu pirmās grupas nodarbība.

Mārtiņdienas tirdziņš

Ropažu vidusskolā Mārtiņdienas tirdziņš!

Kur?  RVSK ēdnīcā

Kad?  9.novembrī plkst. 13.00-15.00

Var pārdot tikai pašgatavotas preces!

Aicinām vecākus apmeklēt tirdziņu! 

Karjeras nedēļas aktivitātes 3. b klasē

           Ropažu vidusskolas 3. b klases skolēni, karjeras nedēļas ietvaros, iepazinās ar divām profesijām – karavīrs un fotogrāfs.

       Mārtiņa Strazdiņa brālis Ēriks pastāstīja par savu izvēli – kļūt par virsnieku Latvijas Valsts armijā. Bet, vispirms, viņam ir jākļūst par kareivi, jāiziet dažādi pārbaudījumi un testi, jānodod uzticības zvērests. Tikai tad viņam būs iespēja realizēt savu sapni – turpināt mācības Aizsardzības akadēmijā. Skolēni iepazinās ar topošo kareivju ikdienu, nepieciešamajām prasmēm un iemaņām.

            Savukārt, Ralfa Edgara Zariņa ģimene pastāstīja par savu profesionālo aizraušanos  – fotografēšanu. 17.oktobrī, Vecāku dienā, 3. b klases telpa kļuva par fotostudiju. Skolēni guva nelielu ieskatu fotografēšanas vēsturē, apskatīja dažādus vecos fotoaparātu modeļus un paši kļuva par fotogrāfiem. Fotomodeļi bija paštaisīti dzīvnieciņi no dažādiem dabas materiāliem un no plastilīna. Skolēniem sevišķi patika praktiskā darbošanās.

3.b klases audzinātāja Solvita Liepiņa