Archive for the ‘jaunumi’ Category

Eiropas sporta nedēļa Ropažu vidusskolā

     Eiropas sporta nedēļa veiksmīgi aizvadīta arī Ropažu vidusskolā. 27.09.2018. sadarbībā ar Latvijas Orientēšanās federāciju Ropažu vidusskola tika iekļauta skolu  orientēšanās sprinta tūrē. 

Pasākuma mērķis bija veicināt sportiskās aktivitātes jauniešu vidū un popularizēt orientēšanās sportu. Aktivitāte tika piedāvāta no 4. līdz 12.klases audzēkņiem. Skolēniem pirms starta, sporta nodarbībās, tika piedāvāta informācija par orientēšanās karti, tās lietošanu, atzīmēšanās čipa lietošanu un cita noderīgām lietām, distances sekmīgai veikšanai. 

     Lai skolēni justos droši, sacensības tiks rīkotas pie mācību iestādes, jo tā viņiem ir pazīstama teritorija. Tika piedāvātas divas distances. Aptuvenie garumi: 1.distance 4.-7.klasei: 1,5 km un 2.distance 8.-12.klasei: 2,0 km, abas ar nelielu kontrolpunktu skaitu. 

      Lai arī pirms starta daži bija visai skeptiski pret orientēšanos, pēc distances veikšanas bēdīgs nebija neviens. Daži pat izvēlējās izskriet vēlreiz. 

     Kā katrās sacensībās, arī šajās ir rezultāti un apbalvojumi, bet jebkurā gadījumā, jebkurš, kurš pamēģināja un nenobijās ir uzslavas vērts.  Kā pēc sacensībām atdzina LOF pārstāvis, Ropažu skolas audzēkņi ir malači, un viņu zināšanas orientēšanās jomā ir uzslavējamas. 

4.-5.klašu grupā

ātrākās meitenes

 1. Ūdre Enia Elizabete 5A 00:09:28
 2. Cīrule Lauma 5A 00:09:39 
 3. Mekša Līvija Mētra 5A 00:10:03 

ātrākie puiši

 1. Guļevskis Gatis Edvīns 5A 00:08:37
 2. Ragavsks Vincents 5B 00:08:53 
 3. Liepiņš Markuss 4B 00:09:33

6.-7.klašu grupā

ātrākās meitenes

 1. Albova Enija 7B 00:08:09
 2. Matjuškina Evelīna Estere 7B 00:08:10
 3. Brice Nikija 7A 00:08:27

ātrākie puiši

 1. Eglītis Roberts 6A 00:05:53
 2. Klišāns Kristaps 7A 00:06:38 
 3. Ieviņš Daniēls 6A 00:07:14

8.-12.klašu grupā

ātrākās meitenes

 1. Bleidele Agnese 10 00:14:24
 2. Liase Lana 8 00:15:26
 3. Uļjanova Annija 9B 00:16:14

ātrākie puiši

 1. Velmeris Andris  un Bērziņš Gustavs Ansis 8.    00:12:25
 2. Šteinfelds Krišjānis un Bērziņš Pauls Dāvis  9A 00:12:32
 3. Ieviņš Dāvids 9A 00:12:33

Vecāku diena

Cienījamie vecāki, gaidīsim Jūs Ropažu vidusskolā

uz Vecāku dienu š.g. 17.oktobrī no plkst. 8.00 – 17.00

Dienas kārtībā:

 1. Tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem.
 2. Mācību stundu apmeklējums (lūgums iepriekš pieteikties e-klasē vai telefoniski pie mācību priekšmetu skolotāja).
 3. Tikšanās ar skolas administrāciju.
 4. Tikšanās ar Atbalsta centra speciālistiem – logopēdu, psihologu, speciālo pedagogu, pedagogu palīgiem.
 5. Interešu izglītības pulciņu apmeklējums.
 6. Iespēja pieteikties novadīt kādu mācību stundu (lūgums pieteikties un saskaņot ar skolas administrāciju).

Ropažu vidusskolas administrācija

Karjeras nedēļa Ropažu vidusskolā

 

 

 

 

 

 

Karjeras nedēļa 2018

Laiks un vieta Klašu grupa Nosaukums Anotācija
8.10.2018.

plkst. 13.00 Ropažu vsk. zāle

8.-9.

10.-12.

„Mana šodiena – pamats nākotnes karjerai mākslas jomā” Tikšanās/ interaktīva nodarbība ar  režisoru un drāmas skolotāju Viesturu Roziņu  – par viņa darba  ikdienu, profesijai nepieciešamajām prasmēm, zināšanām, personisko pieredzi no skolas sola līdz šodienai, veidojot izpratni par izglītības nozīmi nākotnes karjerā. 
8.10.2018.

plkst. 10.00

11. „Dzīvei gatavs” „Swedbank” skolu izglītības programmas pirmā nodarbība
9.10.2018.

klases stundā

1.-6. „Manu vecāku profesija” – kā karjeru veidot jau sākumskolā Skolēni prezentē savu vecāku vai citu tuvu cilvēku nodarbošanos, saistot to ar savām iespējām jau tagad apgūt nepieciešamās zināšanas un prasmes.
9.10.2018.

klases stundā

7. Iedvesmas stunda Saruna ar uzņēmēju Endiju Krūtmani  par uzņēmējdarbības attīstību, par dzīves mērķu izvēli.

Skolēni uzzina par  nepieciešamajām zināšanām, prasmēm, gūst izpratni par savu piemērotību uzņēmējdarbībai .

09.10.2018.

plkst. 10.00.

11. „Dzīvei gatavs” „Swedbank” skolu izglītības programmas otrā  nodarbība
11.10.2018.

plkst. 10.00

11. „Dzīvei gatavs” „Swedbank” skolu izglītības programmas trešā   nodarbība
11.10.2018. plkst.14.00 9.-12. „Mana šodiena – pamats nākotnes karjerai mākslas jomā” Tikšanās/ interaktīva nodarbība ar  pedagoģi, žurnālisti, producenti Ilzi Lasmani –Broži  – par viņasdarba  ikdienu, profesijai nepieciešamajām prasmēm, zināšanām, personisko pieredzi no skolas sola līdz šodienai, veidojot izpratni par izglītības nozīmi nākotnes karjerā. 

1.-6.klasei  pārrunu cikls  klases stundās

„Kā karjeru veidot jau sākumskolā? Manu vecāku pieredze!”

skolēnu zīmējumi vai apraksti

Pamatjautājumi:

 • Kāda ir Tava darba ikdiena? (Darba laiks, darba vieta?)
 • Kādi ir tavi darba pienākumi? (kas tieši jādara?)
 • Kādas prasmes es varu apgūt jau tagad, kas noderēs veidojot manu  karjeru?

7.-12.klasei diskusijas klases stundās

„Vai apzinos savas karjeras vadības prasmes un to pielietojumu turpmākajā dzīvē? Nākotnes profesijas!”

Skolēni grupās (pa 3-5) vai klasē kopumā iepazīstas ar materiālu „Karjeras orientēšanās karte”,  izvērtē kuras karjeras vadības prasmes viņi apzinās, kas tiek apgūtas, ko gribētu vēl, iztēlojas kādas prasmes būs  nepieciešamas nākotnē

 Gala rezultātā veido kādas nākotnes profesijas CV (vēlams plakāta formā), kurā ietver:

 • nosaukumu- nodarbošanās jomu,
 • nepieciešamās prasmes un zināšanas,
 • darba ikdienu,
 • izglītības iespējas

21. septembrī Ropažu vidusskolā notika Olimpiskā un vides diena

     21. septembrī Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK), atzīmējot savu dzimšanas dienu.  Šogad “Olimpiskās dienas 2018” devīze Latvijā ir “Teniss vieno!” un tā ir veltīta Olimpiskā sporta veida – tenisa popularizēšanai. Šajā dienā vienlaicīgi visās Latvijas “Olimpiskās dienas 2018” norises vietās pasākums sākās ar Olimpisko rīta vingrošanu, kuras mērķis ir dalībniekus pamodināt un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu. Arī Ropažu vidusskolas kolektīvs kopā ar PII “Anneles” bērniem  aktīvi piedalījās rīta vingrošanā un Olimpisko apļu veidošanā.

Ropažu vidusskolas šīs dienas norises kārtība:

 • 1.stunda notiek atbilstoši stundu sarakstam;
 • 2.stundas laikā ap plkst. 9.20 visas klases pulcējas asfaltētajā laukumā aiz skolas;
 • Plkst. 9.35 – Olimpiskās dienas atklāšana;
 • Plkst. 9.50 visām klasēm kopīga vingrošana, olimpisko apļu veidošana+fotografēšanās;
 • Plkst. 10.50 – pusdienas 1. – 4.klasei;
 • Plkst 11.10 – 13.001.-3.klasei “Sporta diena”;
 • Plkst. 10.50 – 16.00 – 7.- 9. klasei Vides izglītības projekts “Es un vide – simbioze” (nodarbības notiks ārā, apģērbam jābūt atbilstošam laika apstākļiem un āra nodarbībām, tiks nodrošinātas pusdienas projekta ietvaros);
 • Plkst. 11.10 – 4. – 6.klasei notiek mācību stundas atbilstoši stundu sarakstam;
 • Plkst. 11.10 – 13.00 10. – 12.klasei notiek stundas atbilstoši stundu sarakstam;
 • Plkst. 13.10 – 14.40 – sporta stundas 10.-12.klasei par tēmu Sirds veselība.

* ) Pagarinātā dienas grupa 1. – 3.klasei sāk darboties pēc Sporta dienas aktivitātēm no plkst. 13.00, savukārt 4. – 6.klasei atbilstoši pagarinātās dienas grupas grafikam no plkst. 14.00.

Piedalāmies Meža ekspedīcijā 2018

     12.septembrī abas Ropažu vidusskolas 6.klases devās netradicionālā mācību nodarbībā – ekspedīcijā mežā, kuru piedāvā Latvijas Valsts Meži. Skolēniem bija iespēja gan iepazīt ilglaicīga meža attīstības nosacījumus, gan ar mežu kopšanu un pārstrādi saistītās profesijas, kā arī aktīvi pavadīt laiku svaigā gaisā. Vienlaicīgi apguvām dabaszinību, sociālo zinību un sporta mācību priekšmeta tēmas, kā arī iepazinām karjeras iespējas MEŽA NOZARĒ un mācījāmies sadarboties komandā.

     Skolēnus visvairāk ieinteresēja jauno priedīšu audžu izturības mērījumi, koku garumu noteikšana, koku aizsardzības pasākumi un cirsmu kopšana. Bija arī iespēja uzbūvēt tiltu bez nevienas naglas. Vienīgais trūkums, ka ekspedīcijas maršruts bija nedaudz par īsu.

Klases audzinātāja

Velga Rotberga – Bleija

TED-Ed klubiņš

     Vai Jūs zināt, ko nozīmē TED-Ed? Vārds TED ir akronīms, kas sastāv no trim vārdiem: tehnoloģija, izklaide, un dizains (Technology, enterntainment, and design), un TED-X ir bezpeļņas organizācija, kura tika dibināta 1984. gadā, ar nolūku dot pieaugušajiem cilvēkiem iespēju apmainīties domām par globālām tēmām caur publiskās runas prezentācijām.  TED-Ed ir TED-X organizācijas jauniešu un izglītības iniciatīva, kas piedāvā skolēniem un skolotājiem radošas video ierakstu prezentācijas, ko var izmantot stundās un mājasdarbos. Bet TED-Ed arī aicina skolēniem kļūt proaktīviem savās skolās un pilsētās. Aizsākot diskusijas par personīgiem novērojumiem, piedzīvojumiem, vai arī pārdzīvojumiem, skolēni ierosina risinājumus un ņem aktīvu līdzdalību savās mājās un savā apkaimē. Tātad runājot ir viens veids, kā netikai risināt situācijas, bet arī pastiprināt savas publiskās runas prasmes, un apgūt svešvalodu (šajā gadījumā angļu valodu) augstākā līmenī.  Pagājušā skolas gadā Ropažu vidusskolā TED-Ed klubiņš tika dibināts un šogad tas atkal turpināsies.

     TED-Ed klubiņā mēs netikai klausāmies un skatāmies TED-ED ierakstus un arī skolēniem piemērotas TED-X prezentācijas, bet arī analizējām tās, un mācāmies par runas struktūru un uzbūvi, par efektīvu un iespaidošu leksiku, par drosmi uzstāties, un par efektīvo komunikāciju, un visu to darām angliski! Katrai tikšanās reizei ir sava tēma, un skolēniem ir dots izdevība izpaust savu viedokli un veikt īsas prezentācijas.  Gala mērķis TED-Ed pulciņam ir līdz skolas gada beigām sagatavot radošu, personīgu, un efektīvu publiskās runas prezentāciju, ko nosūtīt TED-X organizācijai, lai viņi to pārraidītu savu TED-Ed kanālā YouTube interneta vietnē.  Vecākiem ir obligāti jāparaksta oficiāls starptautiski atdzīts dokuments, dodot atļauju savam skolēnam piedalīties klubiņā un nodot savu gala prezentāciju pārraidei.     

     Pagājušā skolas gadā uz TED-Ed pulciņu/klubiņu regulāri nāca divas čaklas skolnieces,  toreizējā 10. klases skolniece Sabīne Circene un toreizējā 12. klases skolniece, bet tagad Ropažu vidusskolas absolvente, Zanda Zelma Lece.  Abas skolnieces cītīgi nāca un mācījās par publisko runu, un aktīvi piedalījās pulciņā, nekautrējoties angliski izpaust savu viedokli par visvisādām tēmām. Uz pavasari, spriežot pēc abu skolnieču panākumiem publiskā runā, nodomājām savienot viņu TED-ED gala prezentācijas ar Pierīgas novadu angļu valodas alternatīvo olimpiādi “Publiskā runa” 9.-12. klasēm, kas pirmo reizi noritēja Raiņa un Aspazijas vasarnīcas muzejā Jūrmalā jau pagājušā gada aprīlī.  Abas skolnieces drosmīgi prezentēja savas runas, kuras bija saistītas ar Jāņa Raiņa vārdiem: Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba. Bija skaidrs skatītājiem, ka abas čaklas skolnieces spēj tekoši un radoši personalizēt Raiņa vārdus un skaidrot to nozīmi caur personīgiem nostāstiem un piedzīvojumiem. Viņas efektīvi uzstājās un pierādīja savas teicamās angļu valodas prasmes. Šoreiz nesanāca iegūt augstākos rezultātus, bet abas skolnieces noteikti var lepoties ar saviem panākumiem, un mēs visa Ropažu vidusskolas saime noteikti lepojamies arī!

     Šogad esam nolēmuši piedāvāt TED-Ed pulciņu gan jaunākajām klasēm, no 3. līdz 6. klasei, gan arī vecākajām klasēm (no 7. līdz 12. klasei) atšķirīgās dienās. Katrs pulciņš tiksies tikai reizi nedēļā uz stundu.  Interešu pulciņu grafiks Ropažu vidusskolā tiks noformulēts jau septembra vidū.  Ja vēlaties, lai Jūsu skolēns arī pastiprina savas angļu valodas zināšanas un reizē apgūst publiskā runas prasmes, noteikti būs vieta! Laipni gaidām viņus!

Sveicieni Zinību dienā!

“Paskaties visapkārt, ieraugi savu lidojumu un uzsāc jauno mācību gadu ar tauriņa vieglumu!”

Novēlam mums visiem  2018./2019 . mācību gadā atvērtas sirdis, možu prātu, nebaidīties no izaicinājumiem, sasniegt jaunas virsotnes, sadzirdēt un atbalstīt vienam otru!

Lai mums viss izdodas!

Skolas administrācija

 

3. septembris Ropažu vidusskolā

Līdz plkst. 9.00 pulcēšanās klašu telpās

Klase Audzinātājs Telpa
1.a Elena Suveizda 1.a (I stāvs jaunais korpuss)
1.b Anita Sārna 1.b (I stāvs jaunais korpuss)
2. Indra Ķeķe 2. (II stāvs jaunais korpuss)
3.a Aija Dzene 3.a (II stāvs jaunais korpuss)
3.b Solvita Liepiņa 3.b (II stāvs jaunais korpuss)
4.a Elita Strazdiņa L2 (III stāvs vecais korpuss)
4.b Silvija Kantāne L3 (III stāvs vecais korpuss)
5.a Olga Ozola A2 (Istāvs vecais korpuss)
5.b Elīna Ešmite A1 (I stāvs vecais korpuss)
6.a Velga Rotberga-Bleija Vēsture (III stāvs jaunais korpuss)
6.b Antra Urtāne M1 (II stāvs vecais korpuss)
7.a Anna Pūriņa M2 (II stāvs vecais korpuss)
7.b Lidija Markeviča L1 (III stāvs vecais korpuss)
8. Egita Seņkāne Soc. zin. (III stāvs vecais korpuss)
9.a Zane Ozoliņa Mūzika (III stāvs jaunais korpuss)
9.b Iveta Lapiņa Ģeogrāfija (III stāvs jaunais korpuss)
10. Ilze Lindberga Bioloģija (II stāvs vecais korpuss)
11. Ārija Bukeviča Krievu val. (III stāvs vecais korpuss)
12. Fēlikss Svirskis Valodu kab. (III stāvs vecais korpuss)

 

Plkst. 9.00        -Svinīgais pasākums asfaltētajā laukumā pie skolas kanāla pusē (lietus apstākļos Kultūras centra Lielajā zālē)

Plkst. 10.00     -Klases stunda kopā ar audzinātāju

                        -Vecāku tikšanās ar skolas administrāciju skolas zālē

Autobusi uz skolu kursēs pēc ikdienas saraksta,

Autobusi uz mājām 3. septembrī:

 • 13.30 – Kākciems, Tumšupe
 • 14.00 – Augšciems

 

Jaunumi no portāla “Uzdevumi.lv”

Stājoties spēkā Vispārīgajai datu aizsardzības regulai, bērniem, kas nav sasnieguši 13 gadu vecumu, nepieciešama vecāku atļauja izmantot interneta resursus un nodot savus datus. Rūpējoties par skolēnu drošību, turpmāk skolēni, kas jaunāki par 13 gadiem, reģistrēties un izmantot portālu varēs tikai ar vecāku atļauju.

Skolēniem, ielogojoties portālā, tiek prasīts apstiprināt atjaunotos portāla lietošanas noteikumus.

 • Skolēni, kam ir 13 gadi vai vairāk, var paši apstiprināt atjaunotos noteikumus. 
 • Skolēniem, kas jaunāki par 13 gadiem, tiek piedāvāts izsūtīt vecākiem pieprasījumu pēc atļaujas. Kamēr atļauja netiks sniegta, skolēns portālu nevarēs izmantot.

Skolēni atļaujas vecākiem var paprasīt paši, taču, lai palīdzētu tās iegūt ātrāk, vecāki var izmantot  šo saiti:

https://www.uzdevumi.lv/atlauja

 

2018./2019. mācību gadā ir manījies skolēnu autobusu kustības saraksts

Autobusu kustības saraksts 2018./2019. mācību gads

Kākciems

7.05 – Vāverkrogs

7.15 – Jaunā muiža

7.20 – Kākciems

7.25 – Kangari

7.30 – Aizalkšņi

7.35 – Ropaži

Tumšupe

7.45 – Podkājas

7.50 – Plānupe

8.00 – purvs

8.10 – pie mājām “Zītari”

8.15- Tumšupe

8.20 – Ropaži

Silakrogs

7.05 – Kangari( Zaķumuižas virziens)

7.15 – Bajāri

7.20 – Bajāru (DUS)

7.25- Zaķumuižas skola

7.35- Silakrogs

7.50 – Ropaži

Augšciems

8.05 – Allažu krustojums

8.10 – Augšciems

8.15 – Jasmīni

8.20 – Ropaži

Mājās no skolas

16.20 – Tumšupe

16.20 – Kākciems – Silakrogs

17.00 – Augšciems

19.10 – interešu izglītības pulciņu dalībniekiem