Archive for the ‘jaunumi’ Category

Mācību ekskursija „Mana karjera”

      2017.gada 14.decembrī  Ropažu vidusskolas 5.ab  klases,  ESF  projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  ietvaros,  iepazinās  ar  ģimenes uzņēmuma  „Ik Snigol”, kas nodarbojas ar marmelādes un dabīgo sīrupu ražošanu, privātā biznesa īstenošanu no idejas  līdz realizācijai. Skolēni noskaidroja cik daudz dažādu darbu ir jāpaveic, lai izveidotu privāto biznesu, lai panāktu produkcijas atpazīstamību un izietu starptautiskajā tirgū. Iespējams kādam jau radās ideja sava uzņēmuma dibināšanai.

     Tika pārrunāts kādas zināšanas un prasmes ir nepieciešamas ar pārtikas ražošanas  jomu saistītajās profesijās.  Tuvāk iepazinās ar pārtikas tehnologa profesijai nepieciešamajām kvalitātēm  un paši varēja iejusties degustatora lomā, izprast šī darba nozīmi pārtikas ražošanā un daži pat noskaidroja īpašas spējas.  Visiem skolēniem bija iespēja pašiem pagatavot savu konfelādi, tā iemēģinot roku marmelādes ražošanas meistara amatā.

Ekskursija uz “Namdara darbnīcu”

     23. novembrī arī Ropažu vidusskolas 1.a un 2. a,b klases skolēni projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros apmeklēja “Namdara darbnīcu” Garkalnē, lai uzzinātu par namdara amatu kā profesiju un lai arī paši iejustos namdara lomā.  Darbnīcas saimniece Laura iepazīstināja skolēnus ar Latvijas koku īpašībām un to izmantošanu. Meistars Kristaps pastāstīja, kā var apgūt namdara amatu, kādām zināšanām un prasmēm jābūt namdarim, kā arī demonstrēja savas iemaņas darbā ar koku. Katrs no bērniem pamēģināja darboties ar namdara arodam nepieciešamajiem instrumentiem, uzzināja to nosaukumus un izgatavoja sev suvenīrus. 

    Pēc nopietnām nodarbībām un pēc darbošanās bija iespēja arī rotaļāties, šūpoties, griezties karuselī, mācīties skolā, kura atrodas augstu kokā, kā arī pabūt lielā putnu būrī. Bērnus ļoti iepriecināja iespēja pa “trosu ceļu” pārbraukt pāri dīķim.

    Pēc raženā darba visi baudīja Namdara darbnīcas spēka tēju, ugunskurā cepa līdzpaņemtās desiņas un uzklausīja Kaspara un Jāņa pārdomas par namdara arodu, priecājās par namdara eglīti.

Labdarības koncerts

Ropažu vidusskola aicina

uz adventa laika labdarības koncertu

Ropažu ev. lut. baznīcā

2017. gada 13. decembrī plkst. 18.00.

Aicinām ziedot Ropažu baznīcas atjaunošanai!

Sācies mācību priekšmetu olimpiāžu laiks!

     Mūsu skolēni, arī šajā mācību gadā,  uzsākuši dalību mācību priekšmetu olimpiādēs gan skolas, gan Pierīgas novadu apvienības, gan valsts organizētajās olimpiādēs!

     24.novembrī Pierīgas novadu apvienības 4.-9.klašu vizuālās mākslas alternatīvajā olimpiāde “Mākslinieks” no mūsu skolas startēja  Roberts Eglītis (5.a), Patrīcija Mužika (6.a) un  Krišjānis Šteinfelds (8.a), skolotājas Vairas Leces vadībā. 

     Lepojamies ar Roberta Eglīša iegūto 3.vietu! Apsveicam!

    30.novembrī  Pierīgas novadu apvienības bioloģijas olimpiādē piedalījās Agnese Bleidele (9.b) un Megija Kolganova (12.kl.) skolotājas Gundegas Ganiņas vadībā.

    1.decembrī Pierīgas novadu apvienības vidusskolas klašu  angļu valodas olimpiādē, pēc skolas olimpiādes posma labāko rezultātu ieguves,  piedalījās Jānis Rinalds Veličko, Zanda Zelma Lece, Miks Bleija (12.kl.) skolotājas Ilzes Lindbergas vadībā.

      Apsveicam arī Miku Bleiju ar iegūto 3. vietu!

    Paldies visiem dalībniekiem un skolotājiem  par uzdrīkstēšanos un ieguldīto darbu!

     Vēlam labus rezultātus un aicinām uz jauniem startiem arī turpmāk!

Mēs esam Latvija!

      Valsts svētku nedēļā 3.a klases skolēni devās uz Rīgu. Nolikām ziedus pie Brīvības pieminekļa. Uzzinājām par pieminekļa tapšanas vēsturi. Apskatījām pieminekļa ciļņus, kuros attēlota mūsu valsts vēsture – kaujas pret Bermonda armiju, alkas pēc brīvības atainoja Važu rāvēji, Lāčplēša cīņa ar Melno bruņinieku, Dziesmu svētku motīvi…

     Ejot caur Bastejkalnu apstājāmies pie Andra Slapiņa un Gvido Zvaigznes piemiņas plāksnēm. Pārrunājām par baisajiem janvāra notikumiem, barikādēm, mūsu tautas neatlaidīgajām alkām būt brīviem neatkarīgā valstī.

     Kara muzejā Vecrīgā apskatījām dokumentus, fotoattēlus, kuros iemūžināta mūsu valsts dzimšanas – 18. novembra notikumi Nacionālajā teātrī.

     Tālāk Vecrīgas šaurās un līkumainās ieliņas mūs aizveda līdz Strēlnieku laukumam, kur bērni varēja noskatīties interesantu un izzinošu 5D filmiņu par Rīgu.

     Ropažos atgriezāmies ar mīlestību un lepnumu par savu valsti.

Es Latvijā, Latvija manī!

         Skolas gaiteņi un klases ieguvušas svētku rotu ar skolēnu pašu veidotajiem veltījumiem Latvijas 99.gadadienai! Jau vairākus gadus patriotu nedēļu un visu novembri pavadām ar ideju „ Es Latvijā, Latvija manī!”

          Dažas pārdomas no 6.klases skolēnu darbiem:

       „ Latvija vienmēr paliks Tavā sirdī, jo tā ir Tava dzimtene. Tu Latviju nekad nevari aizmirst. Te ir zaļi meži, svaigs gaiss un skaistas ainavas. Katrs mēs esam patriotisks, īpašs un nepieciešams savai valstij. Latvija ir ļoti daudz piedzīvojusi, bet mēs esam brīva valsts un vēl patriotiskāki kā nekad! ”

      „Mana Latvija sākas Ropažos. Šeit esmu dzimis un audzis, Lielā Jugla ir mana upe. Manai Latvijai ir krāšņākie tautastērpi un skaistākās dejas, skanīgākās dziesmas. Mana Latvija ir visi cilvēki, kuri šeit dzīvo un mīl savu valsti. Es novēlu, lai atgriežas aizbraucēji, lai cilvēki šeit ir smaidīgi, gudri un laimīgi! “

         Sveicam mūsu skolēnus un viņu ģimenes, mūsu darbiniekus un viņu ģimenes valsts svētkos!

Uzsākot Latvijas valsts svētku nedēļu!

Ik gadu novembrī pieminam gan Brīvības cīņās un abos pasaules karos, gan mūsu NBS miera misijās kritušos kareivjus.

Klases stundās un mācību stundās skolēni rakstīja (vai veidoja) savus Latvijas stāstus un apsveikumus. Savukārt visi kopā, sagaidot Lāčplēša dienu, jau tradicionāli no svecītēm skolas pagalmā veidojām latviešu spēka zīmi – šoreiz  akas zīmi, kas simbolizē ūdeni, jauna sākumu, sakārtotību un tai piemīt spēcīga aizsardzības enerģija.

14.novembrī pulcēsimies kopīgajā svinīgajā līnijā par godu Latvijas valsts dibināšanas 99.gadadienai!

Helovīnu ballīte

Lai gan Helovīni bija jau 31.oktobrī, nedēļas noslēgumā, 3.novembrī, Skolēnu Līdzpārvalde (LPV) organizēja ballīti visai skolai. Īpaši lielu atsaucību izrādīja 1. – 5.klase, par ko, protams, organizatoriem liels prieks!

Nosacījums bija viens- ierašanās kostīmā -gan skolēniem, gan skolotājiem. Lielākā daļa, gods kam gods, bija sapucējušies, bet pārējiem nācās izlozēt savu kostīmu turpat uz vietas.

Ballītes laikā organizējām aktivitātes – klasisko spēli, kad visiem nepietiek krēslu, zirnekļu cīņas un mistisko, melno kasti kā drošsirdības pārbaudījumu, jo tajā varēja pataustīt acis, zarnas, vērša sirdi un pat strausa smadzenes. Par piedalīšanos aktivitātes visi saņēma mazas, gardas balviņas.

Ierīkojām arī foto stūrīti, kurā visa vakara garumā gozējās skelets, spoku-skelets un lidojošā ragana. Uz ballīti bija ieradušās vēl lērums citu raganu – no kolekcijas.

Pasākumu uzraudzīja vienreizēji sargi –labi pamanāmi tumsā, visa veida gāzes padevās to priekšā un kāpnes bija kā neieņemams tornis.

Paldies visiem par dalību pasākumā!

Foto no pasākumā apskatāmas sadaļā GALERIJA

LPV prezidente

Par skolas jubileju

Sveiks, skolas nams, vai neaizmirsīsi draugus? Nē, neaizmirsīšu!

Paldies visiem maniem 3 vidusskolas izlaiduma klašu audzēkņiem, citiem Ropažu pamatskolas un vidusskolas beidzējiem, bijušajiem kolēģiem par satikšanās prieku, kopā būšanu! Tas bija lieliski, ka atnācāt uz bioloģijas klasi, sasēdāties solos un vaicājāt – par ko šodien būs kontroldarbs, skolotāj?

Paldies, ka pienācāt sasveicināties, apskauties, paldies par smaidiem, mīļumu, arī par dāvanām un ziediem! Jā, liliju  klēpis, viss izplauka baltā , smaržīgā ziedu kupenā!

Tā sirsnība, prieks, vieglums un labestība, kas staroja no Jums vēl ilgi sildīs mūs visus! Uz jaunu tikšanos!

Skolotāja Gundega Ganiņa

Projekts “Veselības veicināšana un slimību profilakse Ropažu novadā”

Cienījamie vecāki, Ropažu novada pašvaldība aicina piedalīties nodarbībās projekta “Veselības veicināšana un slimību profilakse Ropažu novadā” ietvaros.

Nodarbības par veselīga uztura jautājumiem jaunajiem vecākiem par bērniem vecumā no 6 mēnešu 12 gadu vecumam uzsāksies jau 31.oktobrī.

Pieteikšanās līdz 30.oktobrim!

 

Sīkāka informācija par projektu un nodarbībām pa tālr.27134698.

 

Līga Mekša

Ropažu novada pašvaldības

Attīstības daļas projektu vadītāja

T: 67918553, mob.: 27134698