Prezentācija pr skolas padomes paveikto_4.12.2014.

Prezentācija pr skolas padomes paveikto_4.12.2014.