Karjeras izglītība

Skolēnu vasaras nodarbinātība 2019

Ropažu novada pašvaldība izsludina pieteikšanos SKOLĒNU VASARAS NODARBINĀTĪBAS PASĀKUMIEM 2019. gada vasarai.

Aicinām iepazīties ar sīkāku informāciju par pasākumu, piedāvātajām vakancēm un pieteikšanās kārtību.

1.Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu (vecumā no 15 līdz 20 gadiem) nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt darba prasmes, iemaņas un pieredzi. Par paveikto darbu skolēns saņem atalgojumu vismaz valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī – 430 eiro pirms nodokļu nomaksas.

2.Kas var piedalīties?

Pieteikties var izglītojamie vecumā no 15 – 20 gadiem, kuri mācās kādā no Ropažu novada izglītības iestādēm vai ir deklarēti Ropažu novadā un kuri apgūst izglītības programmu cita novada vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Jaunieši, kuri ir jau ieguvuši vidējo izglītību, nevar piedalīties.

Ropažu novada pašvaldības atbalstītajā pasākumā VIENS jaunietis vasarā algotu darbu var strādāt VIENU mēnesi.

3.Kad pasākums tiks organizēts?

No 2019. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

4.Kas skolēnam tiek nodrošināts?

 • darba alga vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā;
 • darba vadītājs;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšana;
 • apmaksātas obligātās veselības pārbaudes (ja tās paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm).

5.Kāds ir skolēna darba laiks?

 • skolēns vecumā no 15 līdz 18 gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā septiņas stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā atbilstoši nedēļas darba grafikam (darba likuma 132.pants);
 • skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot) tiek nodarbināts ne vairāk kā astoņas stundas dienā un ne vairāk kā 40 stundas nedēļā (darba likuma 131.pants).

6.Vakances Ropažu novada pašvaldības iestādēs

Pašvaldības struktūrvienība

 

 

Profesija

 

 

Darbavietu skaits
1.-30.06. 1.-31.07. 1.-31.08.
Ropažu Kultūras un izglītības centrs Kultūras pasākumu organizators (Palīgs pasākumu organizēšana)      
Palīgstrādnieks 1    
PII Annele Apkopējs (grupas) 3 3  
Ropažu novada bibliotēka Palīgs bibliotēkā, Ropažos 1 1  
Palīgs bibliotēkā, Zaķumuižā     1
Ropažu vidusskola Palīgstrādnieks     2
Zaķumuižas pamatskola Palīgstrādnieks     2
Skolotāja palīgs (Bērnudārza audzinātāja palīgs) 2   3
RNP Sociālais dienests Aprūpētājs (Aprūpētāja palīgs mājās) 1 1 1
RNP Attīstības daļa Palīgstrādnieks   2  
Mūzikas un mākslas skola Palīgstrādnieks     1
Ropažu Sporta centrs Palīgstrādnieks 1   1
  Kopā: 9 7 11

* vakanču skaitā un grafikā iespējams būs nelielas izmaiņas!

7.PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA JEB KĀ RĪKOTIES?

1) Izskati vakances un izvēlies savām spējām piemērotāko

2) Aizpildi PIETEIKUMA ANKETU

3) Uzraksti motivācijas vēstuli nosūtot to kā pielikumu uz e-pastu: jauniesi@ropazi.lv

4) Pieteikšanās TERMIŅŠ ir 14. MAIJS!

Pieteikšanās vēl 100% negarantēs darbu vasarā, jo gadījumā, ja skolēnu pieteikumi būs vairāk nekā pieejamās darba vietas – notiks atlase, balstoties uz motivācijas vēstuli, darba interviju un pieteikuma anketas iesniegšanas laiku.

Ja rodas kādi jautājumi, droši rakstiet jauniesi@ropazi.lv,  vai zvaniet 26805400

Ilvars Ieviņš

Jaunatnes lietu speciālists


Ropažu vidusskola īsteno ESF projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Karjeras attīstības atbalsta sistēma:

PREZENTĀCIJA

 

Par pasākumiem, kas saistīti ar šo projektu:


29. janvārī Ropažu kultūras un izglītības centrā pie Ropažu gan Zaķumuižas skolēniem viesojās jauniešu iniciatīvas projekts “Iedvesma” kopā ar reperi Gacho jeb Gati Irbi. Pasākuma sākuma daļā Gacho stāstīja kā nonāca līdz saviem panākumiem un par saviem skolas gadiem, iedvesmojot skolēnus darīt to, kas viņiem patīk un darīt to no sirds.

Vēlāk pasākuma otrajā daļā skolēni tika aicināti iesaistīties diskusijās un nelielā radošajā darbnīcā, lai uzzinātu savas stiprās puses, intereses un kā tās nākotnē attīstīt un izmantot savām nākotnes profesijām.

Pasākuma mērķis bija veidot izpratni par uzņēmējdarbības būtību, par savu interešu un vērtību nozīmi karjeras un dzīves mērķu izvēlē.

Pasākumu finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Raksts pārpublicēts: https://ropazi.lv/lv/sabiedriba/jauniesiem/jaunumi/o/pie-ropazu-un-zakumuizas-skoleniem-viesojas-r-6773


 

karjera_0Kas ir karjeras izglītība?

Karjeras veidošana ir nepārtraukts process, kura gaitā indivīds izmanto informāciju, ko viņš zina par sevi, apkopo to un pielieto, lai apgūtu profesiju pasauli un attiecinātu to uz sevi. Karjera ir sekmīga darbošanās un ievirzīšanās profesionālās, zinātniskās, sabiedriskās, administratīvās vai citas darbības laukā; sekmīga profesionāla attīstība, popularitātes, slavas, stāvokļa sabiedrībā, materiālās labklājības sasniegšana.

Karjera ir sekmīga virzīšanās pa vajadzību piramīdas pakāpieniem. Cilvēks, kurš spējis apmierināt fizioloģiskās vajadzības un jūtas drošībā, tiecas pēc piederības kādai grupai, vēlas būt pieņemts un mīlēts. Tas savukārt rada vajadzību gūt panākumus, atzinību, prestižu, brīvību. Šī ir izteikta karjeras būtību raksturojoša vajadzība. Lai to panāktu, cilvēks mācās, – tāpēc arī spēj sasniegt savus mērķus, spēj realizēties kā personība un atrod dzīves jēgu.

Svarīgi ir apzināties, ka cilvēks pats piedalās savas karjeras/ dzīves plānošanā. Cilvēks izvēlas akcentus un sabalansē karjeras kā dzīves piecas jomas – darbu, ģimeni, brīvo laiku, garīgumu un pilsoniskumu. Darbs neeksistē izolēti no indivīda dzīves pārējās daļas, tāpēc apmierinātība ar profesionālās karjeras veidošanos ietekmē arī pārējās dzīves jomas. Ja mēs atzīstam, ka pasaule nepārtraukti mainās un 21. gadsimtā tiks izgudrotas vēl daudzas profesijas, kļūst skaidrs, ka jāmācās un jāveido karjera nepārtraukti visas dzīves gaitā.

Mainās gan indivīds, gan pasaule ap viņu, rodas jaunas darba vietas un jaunas profesijas, mainās darba dēvēju un darba ņēmēju attiecības, kā arī darba devēju prasības pret darbiniekiem. Tāpēc jebkuram cilvēkam šajā mainīgajā vidē jābūt iespējai apgūt tās zināšanas, prasmes un iemaņas, kas palīdz pielāgoties pārmaiņu procesiem. Tieši to arī paredz karjeras izglītība.

Karjeras izglītība – plānots pasākumu kopums, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādē, lai mācītu un palīdzētu izglītojamiem apgūt un attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā un karjeras vadīšanā, sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un attīstīšanu visa mūža garumā .

 Karjeras izglītības mērķi skolā ir:

 • radīt bērnos / jauniešos interesi par karjeru un iepazīstināt viņus ar darba pasaules daudzveidību un ar to saistīto izglītību, tās ieguves iespējām;
 • mācīt pašnovērtēšanas metodes (salīdzināt intereses un spējas);
 • palīdzēt pieņemt apzinātu lēmumu par turpmāko izglītību un ar to saistīto iespējamo karjeru.

 Karjeras izglītība palīdz:

 • izprast un apzināties sevi;
 • attīstīt prasmes, kas nepieciešamas karjeras izaugsmes attīstības plānošanai un vadībai, kā arī nodarbinātībai;
 • pieņemt apzinātu lēmumu par turpmāko izglītību un ar to saistīto iespējamo karjeru;
 • izprast pārmaiņas izglītībā, mācībās un nodarbinātībā, kā arī šo izmaiņu ietekmi uz karjeras veidošanu;
 • uzzināt, kur un kā piekļūt atbilstošajai informācijai, resursiem un konsultācijām;
 • veidot karjeras plānus un realizēt tos;
 • izlemt nākamos soļus karjeras attīstībā un spert tos, izmantojot piemērotus paņēmienus, piemēram, rīcības plānošanu, pārskatīšanu un sasniegumu fiksēšanu;
 • pārvarēt pārejas posmus.
 • izprast pārmaiņas izglītībā, mācībās un nodarbinātībā, kā arī šo izmaiņu ietekmi uz karjeras veidošanās shēmām;
 • izpētīt pieejamās karjeras iespējas un kādas iespējas piedāvā mācīšanās, darbs un atpūta gan mājās, gan ārzemēs;
 • uzzināt, kur un kā piekļūt atbilstošajai informācijai, resursiem un konsultācijām.

 Karjeras izglītība parāda saikni starp skolēnu mācībām un nākotnes plāniem; veicina karjeras vadības prasmju attīstību; veicina nodarbinātībai nepieciešamo prasmju attīstību; palīdz plānot nākotni; veicina karjeras izvēles konsultēšanas un citu mācību iestādes sniegto iespēju un resursu izmantošanu; veicina efektīvu sevis pasniegšanu.

Karjeras izglītība skolā ir saistīta ar visām tematiskajām jomām un mācību priekšmetiem. Daļa tēmu ir apgūstamas audzināšanas stundās, kā arī jomu – Cilvēks un sabiedrība, Valodas, Tehnoloģija un zinātņu pamati, Māksla- ietvaros. Šo jomu mācību priekšmetu programmās ir tēmas, kas tieši saistās ar karjeras izvēli.

Grāmata vecākiem:

mans beerns

MANS BĒRNS IZVĒLAS KARJERU

CITI NODERĪGI INTERNETA RESURSI

Profesiju izvēles testi:

http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm

http://www.testi.lv/index.php?a=55

http://www.alberta-koledza.lv/contents.php?parent=10000

http://www.testi.lv/index.php?a=55

http://www.prakse.lv/career-tests

 

prof_pasaule                                         plakats_pp_niid

  Profesiju Pasaule                             Nacionālās Izglītības Iespēju Datubāze (NIID)

KIKC                                                        lkaaa

Jauniešu un vecāku karjeras informācijas           Latvijas Karjeras attīstības

un konsultēšanas centrs (JV-KIKC)                      atbalsta aģentūra (LKAAA)