Interešu izglītība

 LR Izglītības likums nosaka:

  • interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības;
  • interešu izglītība ir brīvprātīga, tās uzsākšanai nav nepieciešama noteiktai izglītības pakāpei atbilstoša izglītība.

Interešu izglītības mērķis:

  • attīstīt bērnu un jauniešu spējas un talantus;
  • nodrošināt iespējas radošai pašizpausmei un savas individualitātes izkopšanai;
  • nodrošināt saturīgas un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas;
  • sekmēt pilsoniskās un nacionālās identitātes attīstīšanu;
  • veicināt preventīvo darbu negatīvo tendenču novēršanai jaunatnes vidū;
  • nodrošināt ievirzi karjeras izvēlē;
  • iegūt praktiskam darbam un dzīvei derīgu papildizglītību.

 

                    Interešu izglītības pulciņi Ropažu vidusskolā

                                           2018./2019. mācību gadā

(pulciņu saraksts un nodarbību laiki vēl tiek precizēti)

Pulciņš Skolotājs/-a
Dambrete 1. – 4.kl.
Guntis Valneris
Stikla apstrāde jeb mozaīkas pulciņš 1.-12. klasei Sigita Mulere
EKO padome 4.-12. klasei Silvija Kantāne
Rokdarbu pulciņš 1. – 5.kl. Vaira Lece
Bērnu mākslas studija 1.-9. klasei Gunta Darbvare
Skatuves runa un drāma Indra Ķeķe
Robotika 4.-9. klasei Armands Maslovskis
Kokapstrādes pulciņš 4.-6.klasei Ivars Hermanis
Angļu valodas diskusiju klubiņš TEDx Daira Ruta Morusa
Vācu valoda Irina Kreičmane
Dabaszinību pulciņš “Eksperimentētāji” 1.-3. klasei Vineta Šķerberga
Dabaszinību pulciņš “Pēti un eksperimentē” 7.-9. klasei Gundega Ganiņa
“Jauno matemātiķu klubs” 4.-6. klasei Antra Urtāne
“Matemātiķu klubs” 7.-9. klasei Anna Pūriņa
Datorgrafika un videomontāža Jānis Roziņš
Kustības priekam un veselībai Liene Kukule
Stils un mode Elena Suveizda
Loku šaušana  Jānis Roziņš
Jauniešu pašaudzināšanas programma AWARD 7.-12. klasei Jānis Roziņš

 


  PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA