Interešu izglītība

 LR Izglītības likums nosaka:

 • interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības;
 • interešu izglītība ir brīvprātīga, tās uzsākšanai nav nepieciešama noteiktai izglītības pakāpei atbilstoša izglītība.

Interešu izglītības mērķis:

 • attīstīt bērnu un jauniešu spējas un talantus;
 • nodrošināt iespējas radošai pašizpausmei un savas individualitātes izkopšanai;
 • nodrošināt saturīgas un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas;
 • sekmēt pilsoniskās un nacionālās identitātes attīstīšanu;
 • veicināt preventīvo darbu negatīvo tendenču novēršanai jaunatnes vidū;
 • nodrošināt ievirzi karjeras izvēlē;
 • iegūt praktiskam darbam un dzīvei derīgu papildizglītību.

 

Interešu izglītības pulciņi Ropažu vidusskolā

2017./2018. mācību gadā

 

Pulciņš Skolotājs/-a
Publiskā runa un prezentācijas prasmes 1.-4. klasei Indra Ķeķe
Publiskā runa un prezentācijas prasmes 5.-9. klasei
Stils un mode 8.-12. klasei Elena Suveizda
Stikla apstrāde jeb mozaīkas pulciņš 1.-12. klasei Sigita Mulere
EKO padome 4.-12. klasei Silvija Kantāne
Vizuālās mākslas un rokdarbu pulciņš 4.-9. klasei Vaira Lece
Bērnu mākslas studija 1.-9. klasei Gunta Darbvare
Novadpētniecība un vēsture 6.-12. klasei Uģis Urtāns
Robotika 4.-9. klasei Armands Maslovskis
Kokapstrādes pulciņš 4.-6.klasei Mārtiņš Vālodze
Angļu valodas diskusiju klubiņš TEDx Daira Ruta Morusa
Vācu valodas diskusiju klubiņš 4.-6. klasei Biruta Pelēķe
Dabaszinību pulciņš “Eksperimentētāji” 1.-3. klasei Dace Grundmane
Dabaszinību pulciņš “Pēti un eksperimentē” 7.-9. klasei Baiba Maskoļūna
“Jauno matemātiķu klubs” 4.-6. klasei Antra Urtāne
“Matemātiķu klubs” 7.-9. klasei Anna Pūriņa
Loka šaušana 4.-12. klasei Ilvars Ieviņš
Jauniešu pašaudzināšanas programma AWARD 7.-12. klasei

*) Interešu izglītības pulciņu nodarbības tiek plānotas no 18. septembra.

 

Pulciņa nosaukums
Vadītājs Diena Laiks
       
       

 

 

IMG_2001 (Large)         Deju kolektīvs “Pūpolītis”

Ropažu vidusskolā tautisko deju kolektīvs “ Pūpolītis “ darbojas jau četrpadsmit gadus. Darbības laikā sniegti priekšnesumi skolas, pašvaldības un rajona pasākumos. Kolektīvs aktīvi piedalījies rajona organizētajās deju skatēs, konkursos, skolēnu dziesmu un deju svētku modelēšanas koncertā. Skolēniem nostiprinājusies interese par deju kā iespēju sevi apliecināt, gūt gandarījumu, priecēt skatītājus un sniegt devumu savai skolai un novadam.  

Kolektīvu no 2002.gada vada skolotāja Ramona Poga. Jau 2 gadus pēc kārtas Pierīgas deju kolektīvu skatē esam ieguvuši 1. pakāpi. Šajā mācību gadā kolektīvā darbojas 3. – 4. klašu grupa. Gatavojamies atbildīgai skatei un ceram piedalīties Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos.

 

P4170078 (Large)P4170085 (Large)   Aktīvais tūrisms

AKTĪVS UN VESELS! PRASMĪGS UN ATBILDĪGS!

Šie vārdi ir moto interešu pulciņam ‘’AKTĪVAIS TŪRISMS’’ Ropažu vidusskolā. Uz nodarbībām tiek aicināti 4. – 6. klases skolēni.

‘’Aktīvā tūrisma’’ nodarbībās skolēni var:

 • Apgūt aktīvā tūrisma iemaņas (mezglu siešana, šķēršļu joslu pārvarēšana, izdzīvošanas pamati mežā u.c.);
 • Apgūt iemaņas klinšu kāpšanā;
 • Iemācīties orientēties svešā apvidū ar kartes un kompasa palīdzību;
 • Piedalīties pārgājienos un sacensībās;
 • Apgūt vadīšanas un organizatora prasmes (vadīt spēles, veidot tūrisma trases un šķēršļu joslas). u.c.

Nodarbības notiek ceturtdienās, pl. 14.10 – 15.40.

 

Mozaīkas pulciņš

Par mozaīku sauc dekorāciju, kas sastāv no maziem stikla, flīžu vai akmens gabaliņiem. Mozaīku var uzskatīt par puzli, kuru paši ne tikai uzzīmē, bet arī saliek. Tādējādi attīstot bērnam domāšanu un radošās prasmes.

Mozaīkas pulciņā bērns apgūs jaunas iemaņas, attīstīs intelektu (sajust, uztvert, atcerēties, domāt, analizēt un iztēloties), varēs ar savām rokām veidot skaistas un praktiskas lietas, kuras tiks darinātas no dabas un otrreiz izmantojamajiem materiāliem. Apgūs mozaīkas veidošanas pamatus. Sākot ar dabas materiālu smalko un rupjo detaļu savienošanu, veidojot kompzīciju, kurai piesaistīs arī krāsas, lai darbs būtu krāsaināks un interesantāks. Vēlāk papildinās dabas materiālus ar otrreiz izmantojamajiem materiāliem, veidojot jau sarežģītāku kompozīciju. Apgūstot patstāvīgā darbā nepieciešamās iemaņas un pacietību, varēs sākt izmantot arī stiklu, kas prasīs no bērna ievērot darba drošības prasības.

 

   

IMG_6150 (Large) IMG_6158 (Large)   Mākslas studija bērniem

Studijā bērni apgūst keramikas, zīmēšanas, gleznošanas, noformēšanas pamatus. Mākslas studija bērniem darbojas 3 gadus. Regulāri piedalāmies un veidojam izstādes ar audzēkņu darbiem. Šogad noformējam arī Ropažu vidusskolas vestibilu ar krāsainiem darbiem dažādiem svētkiem.

Keramikas nodarbības bērniem attīsta roku muskuļus, māca valdīt pār savu spēku – lai no māla radītu darbu, vajag gan spēcīgu, gan pavisam vieglu pieskārienu. Saskare ar mālu vingrina taustes sajūtu. Trenē koncentrēšanās spēju. Rosina iztēli, palīdz uzplaukt bērna radošajām spējām un individualitātei. Ļauj bērnam apzināties, ka viņš spēj paveikt ko tiešām vērtīgu. bērnu darbi var kļūt par unikālām dāvanām.

Noformēšanas nodarbībās bērni attīsta radošās spējas veidot izteiksmīgus mākslas tēlus zīmējot, krāsojot, līmējot, mācās radīt vides un telpu objektus. Iepazīst un apgūst mākslas valodas pamatelementus – zīmi, līniju, virsmu, krāsu, gaismu, telpu. Apgūst mākslas terminoloģijas elementārākos pamatus. Rod izpratni par kompozīcijas veidošanās principiem. Iepazīst vizuālās un plastiskās mākslas veidus, žanrus, tehnikas un materiālus. Veido izpratni par māksliniecisko izteiksmes līdzekļu dažādību.

Ropažu vidusskolas un mākslas audzēkņu darbus pašreiz var apskatīt starptautiskā bērnu darbu izstādē „Šodienas stāsti” Nacionālās bibliotēkas telpās. Mūsu audzēkņi ieguva 3. vietu savā vecuma grupā ar darbu grupu „Meža gari” .To veidoja Elīza un Anna Bretšteinas, Mārtiņš Zuters, Rūta un Roberts Pelēķi.