Interešu izglītība

 LR Izglītības likums nosaka:

  • interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības;
  • interešu izglītība ir brīvprātīga, tās uzsākšanai nav nepieciešama noteiktai izglītības pakāpei atbilstoša izglītība.

Interešu izglītības mērķis:

  • attīstīt bērnu un jauniešu spējas un talantus;
  • nodrošināt iespējas radošai pašizpausmei un savas individualitātes izkopšanai;
  • nodrošināt saturīgas un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas;
  • sekmēt pilsoniskās un nacionālās identitātes attīstīšanu;
  • veicināt preventīvo darbu negatīvo tendenču novēršanai jaunatnes vidū;
  • nodrošināt ievirzi karjeras izvēlē;
  • iegūt praktiskam darbam un dzīvei derīgu papildizglītību.

 

                    Interešu izglītības pulciņi Ropažu vidusskolā

                                           2017./2018. mācību gadā

Pulciņš Skolotājs/-a
Publiskā runa un prezentācijas prasmes 1.-4. klasei Indra Ķeķe
Publiskā runa un prezentācijas prasmes 5.-9. klasei
Dambrete 1. – 9.kl.
Guntis Valneris
Stikla apstrāde jeb mozaīkas pulciņš 1.-12. klasei Sigita Mulere
EKO padome 4.-12. klasei Silvija Kantāne
Vizuālās mākslas un rokdarbu pulciņš 4.-9. klasei Vaira Lece
Bērnu mākslas studija 1.-9. klasei Gunta Darbvare
Novadpētniecība un vēsture 6.-12. klasei Uģis Urtāns
Robotika 4.-9. klasei Armands Maslovskis
Kokapstrādes pulciņš 4.-6.klasei Mārtiņš Vālodze
Angļu valodas diskusiju klubiņš TEDx Daira Ruta Morusa
Vācu valodas diskusiju klubiņš 4.-6. klasei Biruta Pelēķe
Dabaszinību pulciņš “Eksperimentētāji” 1.-3. klasei Dace Grundmane
Dabaszinību pulciņš “Pēti un eksperimentē” 7.-9. klasei Baiba Maskoļūna
“Jauno matemātiķu klubs” 4.-6. klasei Antra Urtāne
“Matemātiķu klubs” 7.-9. klasei Anna Pūriņa
Kustība priekam un veselībai (1.kl.) Liene Kukule
Loka šaušana 4.-12. klasei Ilvars Ieviņš
Jauniešu pašaudzināšanas programma AWARD 7.-12. klasei

 

Nodarbību laiki un vieta

  PIRMDIENA OTRDIENA TREŠDIENA CETURTDIENA PIEKTDIENA SESTDIENA
8.10-8.50       EKO padome L2    
13.40-14.20  

Mākslas studija (1.-9) Mākslas skola

 

Mozaīka (1.-12.) Mājt.

Dabaszin. (1.-3.) Viz.m.

EKO padome L2

Mākslas studija (1.-9.) Mākslas skola

  Mozaīka (1.-12.) Mājt.  Publ. runa (1.-4.)  
14.25-15.05  

Dabaszin. (7.-9.) Ķīm.

Matemātika (4.-6.) M1

Mākslas studija (1.-9.) Mākslas skola

Mozaīka (1.-12.) Mājt.

Dabaszin. (1.-3.) Viz.m.

Mākslas studija (1.-9.) Mākslas skola

Kokapstrāde (4.-6.) Mājt. Mozaīka (1.-12.) Mājt.

Loka šaušana (4.-12.) Skolas zāle

 

Robotika (4.-9.) M2

Publ. runa (1.-4.)

Matemātika (7.-9.) Fiz.

 

 
15.15-15.55 Dabaszin. (7.-9.) Ķīm.

Rokdarbi (4.-9.) Mājt.

Mākslas studija(1.-9.) Mākslas skola

 

Matemātika (4.-6.) M1

Dabaszin. (1.-3.) Viz.m.

TEDx (6.-12.) A1

Kokapstrāde (4.-6.) Mājt.

Mākslas studija (1.-9.) Mākslas skola

Matemātika (7.-9.) Fiz.

Kokapstrāde (4.-6.) Mājt.

Mozaīka (1.-12.) Mājt.

Loka šaušana (4.-12.) Skolas zāle

 

Robotika (4.-9.) M2 Novadpētniecība (8.-12.) Vēst.  
16.00-16.40 Dabaszin. (7.-9.) Ķīm.

Rokdarbi (4.-9.) Mājt.

TEDx (6.-12.) A1

Kokapstrāde (4.-6.) Mājt.

Matemātika (4.-6.) M1

Kokapstrāde (4.-6.) Mājt.

Matemātika (7.-9.) Fiz.

AWARD (7.-12.) Mūz.

 

Novadpētniecība (8.-12.) Vēst.  
16.45-17.25 Rokdarbi (4.-9.) Mājt.   Kokapstrāde (4.-6.) Mājt. AWARD (7.-12.) Mūz.    

*) Vācu valoda 4. -6.kl. notiek vienojoties ar skolotāju