Ēdināšanas pakalpojumi

No 2015.gada 1.septembra brīvpusdienas ir nodrošinātas visiem 1. –  4. klases skolēniem.

Brīvpusdienas daudzbērnu ģimenēm

  • Daudzbērnu ģimenēm – brīvpusdienas saskaņā ar Ropažu novada domes lēmumu Nr.25. (24.08.2017. izraksts no Sociālā dienesta sēdes protokola)
  • Ropažu novadā deklarētajiem 10.-12. klases skolēniem brīvlaunags saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu Nr.25. (24.08.2017. izraksts no Sociālā dienesta sēdes protokola)

 2017./2018. mācību gadā ēdināšanas pakalpojums Ropažu vidusskolā sniedz: SIA ANIVA

Maksa par brokastīm ir  0,70 EUR, kompleksajām pusdienām ir  1,42 EUR par porciju un  0,70 EUR par launagu. Maksa par nākamo nedēļu līdz iepriekšējās nedēļas piektdienai. Maksa par nākamo mēnesi līdz iepriekšējā mēneša pēdējam datumamPusdienas atteikt pa tālruni 27796571 no plkst. 8:00 līdz 9:00.Skaidras naudas norēķinus var veikt ēdnīcā katru darba dienu līdz plkst. 9:00 Veicot pārskaitījumu uz SIA ANIVA kontu, lūdzu, norādiet: bērna vārdu, uzvārdu, klasi un periodu.

Rekvizīti maksājumiem:

SIA ANIVALV50003115551

A/S Banka CitadeleSWIFT kods: PARXLV22

Konts: LV53PARX0001301100003 

Lūgums vecākiem maksājuma uzdevumu (apstiprinājumu) pārsūtīt uz e-pastu lietvediba@ropazuvsk.lv

 ĒDIENKARTES:

 

 

 

 


  • Alergenu_Plakati