Ēdināšanas pakalpojumi

No 2015.gada 1.septembra brīvpusdienas ir nodrošinātas visiem 1. –  4. klases skolēniem.

Brīvpusdienas daudzbērnu ģimenēm

 • Daudzbērnu ģimenēm – brīvpusdienas saskaņā ar Ropažu novada domes 26.03.2014. sēdes lēmumu Nr. 34, prot. Nr. 5, saistošie noteikumi Nr.2.
 • Ropažu novadā deklarētajiem 10.-12. klases skolēniem brīvlaunags saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu Nr.25. (24.08.2017. izraksts no Sociālā dienesta sēdes protokola)

 2018./2019. mācību gadā ēdināšanas pakalpojums Ropažu vidusskolā veic 

SIA “ŽAKS -2

Samaksas noteikumi:

 • Samaksa par ēdināšanu tiek veikta ar pārskaitījumu vai skolas ēdnīcas kasē plkst. 7:30 – 9:30 vai 13:00 – 15:30.
 •  Pusdienu cena – 1,62 EUR
 •  Launaga cena –  0,70 EUR                                        
 • Samaksu par pusdienām un launagu var veikt skolas ēdnīcā līdz katras nedēļas piektdienas pusdienlaikam, apmaksājot ēdināšanu par visu nākošo nedēļu. Var apmaksāt uz priekšu arī garāku ēdināšanas periodu, piemēram – 2 nedēļas vai mēnesi. Par neapmeklētajām dienām, kas ir savlaicīgi atteiktas, tiek veikts pārrēķins, rēķinot samaksu par nākamo periodu.
 • Jūsu ērtībām piedāvājam iespēju apmaksāt pusdienas un launagu par pilnu mēnesi ar pārskaitījumu. Pārskaitījums ir jāveic līdz tekošā mēneša datumam par nākamo mēnesi, šajā gadījumā maksājuma uzdevuma kopija uz skolas virtuvi nav jānes.

Nepieciešamā informācija, kas OBLIGĀTI ir jānorāda maksājot ar bankas pārskaitījumu:

 • Skolas nosaukums
 • Bērna vārds un uzvārds
 • Klase, kurā mācās
 • Maksājuma periods (piemēram: 02.09.līdz 30.09.2017.- 21 diena)

Norēķinu rekvizīti bankas pārskaitījumam:

Uzņēmums:     SIA Žaks-2

PVN reģ.nr.:   LV40103137553

Norēķinu konts:  AS SEB banka LV41UNLA0034106683100

Informācija par kavējumiem

Lūgums savlaicīgi brīdināt par skolnieka neierašanos un atgriešanos skolā, zvanot uz norādīto tālruni vai informējot klases audzinātāju! Ja mēs saņemam informāciju par bērna neierašanos skolā līdz attiecīgās dienas plkst. 7:30 – 9:00 pa tālruni 28235850, ēdināšanas maksa par launagu par šo prombūtnes dienu nav jāmaksā.

SIA Žaks-2 administrācija tālrunis: 67621510, 22826625

Šajā mācību gadā skolas ēdnīcā vairāki jaunumi:

 1. 1.septembrī stājās spēkā MK noteikumu Nr.172 jeb “uztura normu” grozījumi. Mūsu ēdienkartes ir izstrādātas atbilstoši šiem grozījumiem.

Jaunajās ēdienkartēs iekļauti vairāk dārzeņi, un piena produkti (tai skaitā “Skolas piens”), mazāk kartupeļi, mērces. Atšķiras arī kopējā ēdienreizes uzturvērtība un enerģētiskā vērtība. Neskatoties uz samazinātajām uztura normām, Jūsu/ Jūsu bērnu pusdienas ir veselīgas un pilnvērtīgas, jo tās tiek   gatavotas no kvalitatīviem produktiem pareizās attiecībās, saskaņā ar PVO pētījumiem.

 1. Esam ieviesuši jaunu kvalitātes kontroles sistēmu, kas ļaus mums operatīvi reaģēt uz Jūsu ierosinājumiem. Tā spēsim padarīt skolas ēdienu maksimāli draudzīgu bērnu vēlmēm, kā arī novērst iespējamās nepilnības. Mums svarīgi zināt gan labās lietas, kas Jums īpaši patīk, gan arī apzināt nepilnības, kas ikdienā paslīd garām mūsu acīm.

Jūsu ierosinājumus, pateicības un sūdzības lūdzam sūtīt

“GARDBRĪŽA” KVALITĀTES KONTROLEI*

uz e-pastu: labsediens@inbox.lv

 *Lūdzam obligāti norādīt skolu un vecuma grupu uz ko attiecināms ierosinājums

SIA “Žaks-2” administrācija

 ĒDIENKARTES:

 


 • Alergenu_Plakati