Ēdināšanas pakalpojumi

No 2015.gada 1.septembra brīvpusdienas ir nodrošinātas visiem 1. –  4. klases skolēniem.

Brīvpusdienas daudzbērnu ģimenēm

 • Daudzbērnu ģimenēm – brīvpusdienas saskaņā ar Ropažu novada domes 26.03.2014. sēdes lēmumu Nr. 34, prot. Nr. 5, saistošie noteikumi Nr.2.
 • Ropažu novadā deklarētajiem 10.-12. klases skolēniem brīvlaunags saskaņā ar Ropažu novada pašvaldības Sociālā dienesta lēmumu Nr.25. (24.08.2017. izraksts no Sociālā dienesta sēdes protokola)

 2018./2019. mācību gadā ēdināšanas pakalpojums Ropažu vidusskolā veic 

SIA “ŽAKS -2

Samaksas noteikumi:

 • Samaksa par ēdināšanu tiek veikta ar pārskaitījumu vai skolas ēdnīcas kasē plkst. 7:30 – 9:30 vai 13:00 – 15:30.
 •  Pusdienu cena – 1,62 EUR
 •  Launaga cena –  0,70 EUR                                        
 • Samaksu par pusdienām un launagu var veikt skolas ēdnīcā līdz katras nedēļas piektdienas pusdienlaikam, apmaksājot ēdināšanu par visu nākošo nedēļu. Var apmaksāt uz priekšu arī garāku ēdināšanas periodu, piemēram – 2 nedēļas vai mēnesi. Par neapmeklētajām dienām, kas ir savlaicīgi atteiktas, tiek veikts pārrēķins, rēķinot samaksu par nākamo periodu.
 • Jūsu ērtībām piedāvājam iespēju apmaksāt pusdienas un launagu par pilnu mēnesi ar pārskaitījumu. Pārskaitījums ir jāveic līdz tekošā mēneša datumam par nākamo mēnesi, šajā gadījumā maksājuma uzdevuma kopija uz skolas virtuvi nav jānes.

Nepieciešamā informācija, kas OBLIGĀTI ir jānorāda maksājot ar bankas pārskaitījumu:

 • Skolas nosaukums
 • Bērna vārds un uzvārds
 • Klase, kurā mācās
 • Maksājuma periods (piemēram: 02.09.līdz 30.09.2017.- 21 diena)

Norēķinu rekvizīti bankas pārskaitījumam:

Uzņēmums:     SIA Žaks-2

PVN reģ.nr.:   LV40103137553

Norēķinu konts:  AS SEB banka LV41UNLA0034106683100

Informācija par kavējumiem

Lūgums savlaicīgi brīdināt par skolnieka neierašanos un atgriešanos skolā, zvanot uz norādīto tālruni vai informējot klases audzinātāju! Ja mēs saņemam informāciju par bērna neierašanos skolā līdz attiecīgās dienas plkst. 7:30 – 9:00 pa tālruni 28235850, ēdināšanas maksa par launagu par šo prombūtnes dienu nav jāmaksā.

SIA Žaks-2 administrācija tālrunis: 67621510, 22826625

 ĒDIENKARTES:

 

 

 

 


 • Alergenu_Plakati