Biedrība “Ropažu vidusskolai”

Par biedrību „Ropažu vidusskolai”

KĀDS IR BIEDRĪBAS MĒRĶIS?

Sniegt atbalstu Ropažu vidusskolas skolēniem un pedagogiem daudzpusīgai attīstībai, izvirzīto mērķu sasniegšanai, jaunu zināšanu un kompetenču ieguvei.

Biedrībai ir sabiedriskā labuma organizācijas gūšanas statuss (reģistrācijas numurs 40008218445)

 

GALVENIE ATBALSTA VIRZIENI:

  • Balvu fonds: skolēniem par īpašiem sasniegumiem mācībās, par aktīvu darbību skolas pasākumu organizēšanā, par nesavtīgu rīcību, sniedzot atbalstu līdzcilvekiem, par panākumiem konkursos utt.

Iepriekšējā mācību gadā jau tika apbalvoti 9 skolēni un 1 pedagogs. Šāda prakse tiks turpināta arī šogad.

  • Dalība projektos.

Aktuāli – loku šaušanas ekipējuma iegāde u.c.

Šogad plānots piedalīties ar atbalstu skolas organizētajā projektā „Enerģija”.

  • Praktisks atbalsts klašu eksursiju transporta apmaksai, teātra biļešu iegādei utt. (skolotājiem vai vecākiem nav jānodarbojas ar skaidras naudas vākšanu). Kārtība, kādā tiek veikti maksājumi, izmantojot biedrības “Ropažu vidusskolai” kontu šeit
  • Iespēja organizēt kursus, lekcijas, radošās vai sporta nodarbības, izmantojot biedrību kā finanšu uzkrāšanas līdzekli.

 

KAS IR BIEDRĪBAS BIEDRI UN KĀ PAR TĀDU VAR KĻŪT?

Biedri ir vecāki, pedagogi, uzņēmēji un citi interesenti.

Lai kļūtu par biedrības biedru, jāveic šādi soļi:

  1. Jāaizpilda anketa un jāatsūta uz e-pastu: rvsk@gmail.com
  2. Jāveic iemaksa 5 EUR.
  3. Gada dalības maksa 10 EUR (var veikt maksājumu pa daļām).

 

Biedrības „Ropažu vidusskolai” rekvizīti:

Reģ. nr. 40008218445,

Reģ.dat.14.12.2013

Juridiskā adrese: Rīgas iela 5, Ropaži, Ropažu nov., LV-2135

Swedbank AS, LV59HABA0551037734089

 

Kontaktpersona: Katrīna Duka-Gulbe

E-pasts: biedriba.rvsk@gmail.com

Tālrunis: 29132393

 Par loku šaušanas projektu

 

KĀDĒĻ LOKU ŠAUŠANA?

Tas ir sporta veids, kas māca koncentrēties, klausīties, vērot un neatlaidīgi trenēties. Tas ir piemērots īpaši tiem bērniem, kurus vairāk aizrauj individuālie sporta veidi.

Vadot Skolas padomi, esam novērojusi, ka viens no visbiežāk apspriestajiem jautājumiem ir skolēnu uzvedības problēmas, kuru risināšanai ir vajadzīga arvien radošāka un netradicionālāka pieeja – ne tikai mācību procesā, bet arī brīvajā laikā. Meklējam veidus, kā uzlabot skolēnu disciplīnu un dažādot pieejamo interešu izglītību.

Šis sporta veids iet roku rokā arī ar Ekoskolas konceptu, jo tas liks bērniem un jauniešiem vairāk mācīties no dabas procesiem, vairāk laika pavadīt ārā. Ņemot vērā, ka loku šaušana cieši saistīta ar medībām, tā rosinās dziļāku interesi par savvaļas dzīvnieku saglabāšanu un aizsardzību.

Loku šaušana iet kopsolī arī ar Ropažu tēlu un jau realizētajām aktivitātēm atbilstoši viduslaiku tematikai. Šāda sporta veida popularizēšana ļaus bērniem un jauniešiem dziļāk identificēties ar savu novadu un nest novada vārdu ārpus tā robežām, piedaloties sacencībās arī Latvijas mērogā. Biedrībai „Ropažu vidusskolai” ir izveidojusies laba sadarbība ar Latvijas loku mednieku asociāciju, kas mudina arvien jaunas skolas iesaistīties loku šaušanā, lai varētu organizēt sacensības arī skolu līmenī.

 

Septembrī plānojam organizēt loku šaušanas atklāšanas pasākumu, kad notiks paraugdemonstrācijas, un varēsiet iemēģināt roku arī jūs!

 

FINANSĒJUMS

Biedrība „Ropažu vidusskolai” piedalījās Ropažu novada pašvaldības organizētajā projektu konkursā „Iedzīvotāju iniciatīvas 2015”, kur guva līdzfinansējumu loku šaušanas ekipējuma iegādei. Pašlaik tiek gādāti 3 loki, mērķi, bultas un bultu ķeršanas tīkls.

 

Kopējais nepieciešamais finansējums: 1500 EUR

Projekta „Iedzīvotāju iniciatīvas 2015” līdzfinansējums: 750 EUR

Vēl nepieciešami: 750 EUR

 

Aicinām uzņēmējus, vecākus un citus interesentus kopīgi ieguldīt šajā projektā!

Ja tiks saziedoti vairāk līdzekļi nekā nepieciešams, tie tiks novirzīti skolēnu apbalvošanai vai citos vērtīgos projektos!