Karjeras izglītība Ropažu vidusskolā 2019.gada pavasarī

      2018./2019.mācību gadā turpinājām dalību ESF projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  Visa mācību gada laikā notika tikšanās ar dažādu jomu profesionāļiem, ražošanas uzņēmumu apmeklēšana un dažādu amatu izzināšana.

Apjomīgākais karjeras attīstības atbalsta pasākums šajā mācību gadā  “Mana šodiena – pamats nākotnes karjerai vietējās uzņēmējdarbības jomā” Ropažu vidusskolas 8-12.klašu un Zaķumuižas pamatskolas 8.-9.klašu skolēniem norisinājās ”Uzņēmēju dienas GaRoZa 2019” ietvaros (28.martā). Skolēni jauktās grupās  pieredzējušas izaugsmes treneres V.Brakovskas vadībā mācījās apzināties savus iekšējos resursus un kā tos pielietot savu karjeras mērķu sasniegšanā. Tika izvirzītas idejas vietējās uzņēmējdarbības attīstībai, tās prezentētas. Tādējādi skolēnos tika stiprināta izpratne par uzņēmējdarbības praktiskajiem aspektiem, izmantojot tuvākās apkārtnes iespējas.  

    Projekta ietvaros tika īstenots KAA pasākumu cikls sākumskolas klasēm “ Amati Latvijā – no senatnes līdz mūsdienām”, kuru laikā skolēni iepazina dažādus amatus un arī paši izmēģināja savu piemērotību attiecīgajam amatam.

     Ļoti interesantas bija nodarbības pie audējas Daces Grīnbergas 3.b klasei (‘’Amati Latvijā …”(2.) 14.maijā) un ādas apstrādes meistares Marinas Lūses 3.a klasei (‘’Amati Latvijā…”(4.) 23.maijā), kurās skolēni uzzināja par šo amatu attīstību, izstrādājumu tapšanas procesu,  paši varēja piedalīties un izgatavot atbilstošus priekšmetus. Līdzīgi podnieka lomā iejutās 1.ab klašu skolēni (‘’Amati Latvijā…”(5.) 23.maijā). Savukārt 2.klases skolēni KAA pasākuma laikā  (‘’Amati Latvijā…”(3.) 20.maijā) centās saskatīt kur nepieciešama palīdzība mežam, mācījās  kā to darīt, tādejādi iepazīstot  mežkopja amata noslēpumus.

     27.maijā  notika arī pēdējais cikla ‘’Darbs uzņēmumā” (5.) pasākums, kura laikā 4.b klases skolēni iepazina saldējuma ražošanas procesu, uzzināja kādas profesijas ir nodarbinātas ražotnē, kādas zināšanas un prasmes nepieciešamas lai strādātu pārtikas ražošanas uzņēmumā. Šajā KAA pasākumu ciklā  gada laikā dažādus uzņēmumus ir iepazinuši 5.ab , 6.ab, 8., 12.klašu skolēni.