ES MĪLU SAVU VALODU –

ar šādu moto latviešu valodas nedēļa iekļāvās Valodu mēneša norisēs mūsu skolā.

Dzimtā valoda – tā ir katra mūsu patība, Mīlestība un Mājas. Tāpēc mīlama. Tā ir mūsu  valsts valoda. Tāpēc godājama.

Latviešu folklora – tautas uzkrātā pieredze, garamantas, daiļrade – pasakas, teikas, mīklas – vienmēr ir saistījusi gan lielu, gan mazu cilvēku prātus.

Ar folkloru saistītās  viktorīnās “Mini, mini, uzmini!” un “Domā, spried, secini!” 4. un 5. klašu skolēni sacentās atjautībā un gudrībā, minot mīklas, skaidrojot sakāmvārdus, atpazīstot grāmatu varoņus ilustrācijās un “tulkojot“ frazeoloģismus.

Valoda ir ceļš vai upe, kas nekad nestāv uz vietas, bet mainās līdzi laikam. 6.klašu skolēni demonstrēja savas prasmes un zināšanas olimpiādē, kuras moto raksturo M. Zālītes vārdi – “Valoda, tu esi mirguļojoša upe”.

Viktorīnas „Valoda ir kā neizsmeļama aka.” mērķis bija – attīstīt interesi par valodas daudzveidību un izmantošanas iespējām mūsdienu komunikācijā 8.klases skolēniem.

9. un 10. klašu skolēni rakstīja “atrasto dzejoli” par valodu pēc Ata Kronvalda pārdomu izlasīšanas.

10. klases audzēkņi, apgūstot pasaules literatūru (Džovanni Bokačo “Dekamerons”), veidoja skices par šo darbu, strādāja grupās, pārrunāja šī darba ideju un ietekmi arī latviešu literatūrā.

Iemīlot, apgūstot un mācoties  latviešu valodu, mēs atklājam savas saknes, mantojumu, vērtības – lai kāptu augstāk. Kalnā, no kura var redzēt tālāk – visu daudzveidīgo valodu pasauli. Un doties tajā iekšā.

Materiālu apkopoja Elita Strazdiņa