Arī 3. klases sporto kopā!

Projektā “Sporto visa klase” abas 3. klases startēja kopā. Šajā mācību gada laikā gatavojāmies stafetēm un mācījāmies sadarboties. Un mums daudzas lietas izdevās! Secinājām, ka varam būt draudzīgi un saliedēti, un nepieciešamības brīžos viens otru atbalstīt. Diemžēl, tālāk par pirmo kārtu netikām, bet tagad zinām, ka sadarbībai ir liels spēks. Kas zina, varbūt nākamgad izdosies?

 Viens no projekta uzdevumiem bija veikt labo darbu. Trešās klases nolēma, ka  labais darbs būs iepriecināt 1. klases, kā arī ieinteresēt nākamajā mācību gadā piedalīties “Sporto visa klase” projektā. Jo tikai veselīgs, aktīvs skolēns, kurš rūpējas par savu veselību, var būt stiprs un ātrs!  3. klases skolēni kopā ar skolotājām izveidoja un novadīja viktorīnu, kurā bija jautājumi par sportu un veselīgu dzīves veidu. Pēc viktorīnas kopā izspēlēja kustību rotaļas, jo zināšanas bez aktivitātēm nav iedomājamas. Zemāk pievienojam bildes, lai redzētu, kā mums gāja.

Ar sportiskiem sveicieniem, Ropažu vidusskolas 3.klases skolēni un skolotājas.