Krievu valodas nedēļa

Pirmā aprīļa nedēļa pagāja krievu valodas gaisotnē. Skolēniem bija iespēja parādīt gan savas zināšanas, gan izpausties radoši, gan kustēties.

Pirmdiena: 1. aprīlis. 10.-12. klašu skolēni rakstīja radošus darbus par Bitstrupa karikatūrām, cerams, ka būs interesanti „gara” darbi.

Otrdiena: 2. aprīlis. Frazeoloģismu un jautro burtu diena. 6.-9. klašu skolēni zīmēja frazeoloģismus, savukārt 1.-5. klašu skolēni – jautros burtus. Aktīvi jautro burtu rakstīšanā bija 3. klases un 5. klases skolēni. Paldies viņiem par to!

Trešdiena: 3. aprīlis. Tradicionālā pankūku diena. Visi, kas vēlējās, cepa pankūkas. 6. a b klases skolēni tika iepazīstināti ar pankūku rašanās vēsturi. Pēc pankūku cepšanas un ēšanas abas šīs klases nedaudz arī izkustējās, izspēlējot dažādas krievu tautai raksturīgākās rotaļas. 6. klašu skolēniem par šādu aktīvu darbošanos 12. klases sagatavoja pārsteigumu – deju.

Paldies mūsu saimniecītēm virtuvē, kuras arī atbalstīja mūs pankūku cepšanā, izcepot lielu paplāti ar gardām pankūkām, kuras bija iespēja nogaršot daudziem skolēniem un skolas darbiniekiem.

Protams, šīs dienas neatņemama sastāvdaļa ir „samovars” jeb patvāris. 3. stāvā skolēniem bija iespēja dzert tēju, cienāties ar barankām un sausiņiem. Diena bija jautra un interesanta.

Ceturtdiena: 4. aprīlis. 7.-9. klases piedalījās viktorīnā „Ko Tu zini par krievu valodu?” Lai tiktu galā ar uzdevumiem, bija nepieciešamas ne tikai zināšanas, bet arī loģiskā domāšana un atjautība.

Piektdiena: 5. aprīlis. Krievu un vācu tradicionālo ēdienu diena. Šajā dienā atsaucība bija neliela, dienas uzdevumos iesaistījās divi 3. klases skolēni.

Visas nedēļas garumā jebkuram interesentam bija iespēja piedalīties konkursā „Dienas jautājums”.

Paldies visiem, kas piedalījās, atbalstīja un meklēja atbildes uz piedāvātajiem jautājumiem.

Radošākie, aktīvākie, zinošākie – gaidiet balvas!