Ropažu vidusskolēnu sporta stundas Zaķumuižas svaru zālē!

Pateicoties Ropažu Novada pašvaldības atbalstam un attiecīgai sporta stundu plānošanai, Ropažu vidusskolas 11. un 12. klasei viena no sporta stundām nedēļā notika Zaķumuižas svaru zālē. Stundas tika plānotas, lai rastu padziļinātu izpratni par vispārējās fiziskās sagatavotības stiprināšanu un nozīmi ikdienas dzīvē. Skolēni tika iepazīstināti ar drošības noteikumiem svaru zālē, pieejamo inventāru un to pareizu pielietojumu. Skolēni iemācījās izvirzīt sev mērķi un sastādīt sev attiecīgu uzdevumu programmu, lai stiprinātu, pilnveidotu un attīstītu attiecīgo muskuļu grupu.

Skolēni priecājās par šo doto iespēju, kā arī novērtēja, ka sporta stundu tradicionālais formāts tika pamainīts un padarīts interesantāks!

Aktīvu un veselīgu pavasara brīvlaiku!