Vecāku diena!

Cienījamie vecāki!

Gaidīsim Jūs Ropažu vidusskolā

uz Vecāku dienu š.g. 7.martā no plkst. 12.30 – 18.00

Jums būs iespēja:

  • Tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem.
  • Tikties ar skolas administrāciju.
  • Tikties ar Atbalsta centra speciālistiem – logopēdu, psihologu, speciālo pedagogu, pedagogu palīgiem.
  • Apmeklēt mācību stundas pēc plkst. 12.30 (lūgums iepriekš pieteikties e-klasē vai telefoniski pie mācību priekšmetu skolotāja).
  • Apmeklēt interešu izglītības pulciņus.

Ropažu vidusskolas administrācija