Iedvesmas stunda

Karjeras izglītības pasākums 29.01.2019.

Pasākumā Tu veidosi izpratni par uzņēmējdarbības būtību, par savu interešu un vērtību nozīmi karjeras un dzīves mērķu izvēlē.
Būs tikšanās ar sabiedrībā pazīstamu personību, viņa stāstījums par karjeras izvēlēm.

Būs praktiska nodarbība, kurā Tu mācīsies ģenerēt idejas, izvirzīt mērķus, izprast savu piemērotību uzņēmējdarbībai vai citai jomai.

Piedalās Ropažu vidusskolas 8.-12. klašu un Zaķumuižas pamatskolas 8.-9. klašu skolēni.

Pasākumu  finansē  Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”