Lepojamies!

Šī gada 1. novembrī Babītes vidusskolā norisinājās trešo klašu olimpiāde “Erudīts”. Mūsu skolu pārstāvēja Elīza Kunstberga, Jete Liepiņa, Olivers Krilkovs un Toms Edvards Vucens un ieguva 3. vietu.