Pedagogu profesionālās pilnveides mācības Ropažu vidusskolā !

     Ropažu vidusskola izstrādājusi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Interaktīvu mācību materiālu izveide programmatūras Teach Infinity II vidē” (programma saskaņota ar Pierīgas IKSP). Programmas mērķis ir pilnveidot pedagogu digitālo kompetenci dažādu interaktīvo mācību materiālu izveidē, izmantojot programmatūras Teach Infinity II vidi. Programmas ietvaros notiks praktiskās nodarbības, kas veicinās mērķtiecīgu pedagoga darbu interaktīvo mācību materiālu izstrādē, lai nodrošinātu efektīvāku mācīšanas un mācīšanās procesu mācību stundās. Tiks pilnveidota pedagogu savstarpējā sadarbība un pieredzes apmaiņa. Jau 12. novembrī notiks pedagogu pirmās grupas nodarbība.