Vecāku diena

Cienījamie vecāki, gaidīsim Jūs Ropažu vidusskolā

uz Vecāku dienu š.g. 17.oktobrī no plkst. 8.00 – 17.00

Dienas kārtībā:

  1. Tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājiem.
  2. Mācību stundu apmeklējums (lūgums iepriekš pieteikties e-klasē vai telefoniski pie mācību priekšmetu skolotāja).
  3. Tikšanās ar skolas administrāciju.
  4. Tikšanās ar Atbalsta centra speciālistiem – logopēdu, psihologu, speciālo pedagogu, pedagogu palīgiem.
  5. Interešu izglītības pulciņu apmeklējums.
  6. Iespēja pieteikties novadīt kādu mācību stundu (lūgums pieteikties un saskaņot ar skolas administrāciju).

Ropažu vidusskolas administrācija