21. septembrī Ropažu vidusskolā notika Olimpiskā un vides diena

     21. septembrī Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK), atzīmējot savu dzimšanas dienu.  Šogad “Olimpiskās dienas 2018” devīze Latvijā ir “Teniss vieno!” un tā ir veltīta Olimpiskā sporta veida – tenisa popularizēšanai. Šajā dienā vienlaicīgi visās Latvijas “Olimpiskās dienas 2018” norises vietās pasākums sākās ar Olimpisko rīta vingrošanu, kuras mērķis ir dalībniekus pamodināt un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu. Arī Ropažu vidusskolas kolektīvs kopā ar PII “Anneles” bērniem  aktīvi piedalījās rīta vingrošanā un Olimpisko apļu veidošanā.

Ropažu vidusskolas šīs dienas norises kārtība:

  • 1.stunda notiek atbilstoši stundu sarakstam;
  • 2.stundas laikā ap plkst. 9.20 visas klases pulcējas asfaltētajā laukumā aiz skolas;
  • Plkst. 9.35 – Olimpiskās dienas atklāšana;
  • Plkst. 9.50 visām klasēm kopīga vingrošana, olimpisko apļu veidošana+fotografēšanās;
  • Plkst. 10.50 – pusdienas 1. – 4.klasei;
  • Plkst 11.10 – 13.001.-3.klasei “Sporta diena”;
  • Plkst. 10.50 – 16.00 – 7.- 9. klasei Vides izglītības projekts “Es un vide – simbioze” (nodarbības notiks ārā, apģērbam jābūt atbilstošam laika apstākļiem un āra nodarbībām, tiks nodrošinātas pusdienas projekta ietvaros);
  • Plkst. 11.10 – 4. – 6.klasei notiek mācību stundas atbilstoši stundu sarakstam;
  • Plkst. 11.10 – 13.00 10. – 12.klasei notiek stundas atbilstoši stundu sarakstam;
  • Plkst. 13.10 – 14.40 – sporta stundas 10.-12.klasei par tēmu Sirds veselība.

* ) Pagarinātā dienas grupa 1. – 3.klasei sāk darboties pēc Sporta dienas aktivitātēm no plkst. 13.00, savukārt 4. – 6.klasei atbilstoši pagarinātās dienas grupas grafikam no plkst. 14.00.