Mana balta māmuliņa

Ļauj man Tevi māmulīt,

Tavā dienā godināt,

Paldies teikt par katru rītu,

Kad nāc dienai modināt!

Esiet mīļi aicināta š. g. 11. maijā plkst. 18.00

Ropažu vidusskola zālē uz pasākumu,

 “Mana balta māmuliņa”

veltītu Mātes dienai.

 

Jūsu Ropažu vidusskola