Par skolas jubileju

Sveiks, skolas nams, vai neaizmirsīsi draugus? Nē, neaizmirsīšu!

Paldies visiem maniem 3 vidusskolas izlaiduma klašu audzēkņiem, citiem Ropažu pamatskolas un vidusskolas beidzējiem, bijušajiem kolēģiem par satikšanās prieku, kopā būšanu! Tas bija lieliski, ka atnācāt uz bioloģijas klasi, sasēdāties solos un vaicājāt – par ko šodien būs kontroldarbs, skolotāj?

Paldies, ka pienācāt sasveicināties, apskauties, paldies par smaidiem, mīļumu, arī par dāvanām un ziediem! Jā, liliju  klēpis, viss izplauka baltā , smaržīgā ziedu kupenā!

Tā sirsnība, prieks, vieglums un labestība, kas staroja no Jums vēl ilgi sildīs mūs visus! Uz jaunu tikšanos!

Skolotāja Gundega Ganiņa