Tiek uzsāktas veselību veicinošas aktivitātes Ropažu novada izglītības iestādēs

 Vienlaikus ar  jauno mācību gadu tiek uzsāktas veselību veicinošas aktivitātes Ropažu novadā. Projekta atklāšanu uzsāk orientēšanās pasākums “Veselīgs piedzīvojums Ropažos”, kurš notiks 2. septembrī. Šajā dienā gaidām ģimenes ar bērniem, jauniešus, vecāsmammas un vecostēvus, lai kopā aizraujoši pavadītu dienu.

Visa 1. mācību pusgada laikā skolēniem tiks piedāvātas izglītojošas nodarbības un nodarbību cikli, kas veicina veselīgu paradumu veidošanu bērniem, jauniešiem un ģimenēm. Nodarbības un to cikli tiek piedāvāti 5 tēmu blokos – uzturs, fiziskās aktivitātes, garīgā veselība, seksuālā un reproduktīvā veselība, atkarības.

Sākot ar 5. septembri notiks nodarbību cikls par veselīgu uzturu bērniem vecuma grupās no 7 līdz 11 gadiem un no 12 līdz 16 gadiem. Bērniem būs iespēja iepazīt uztura pamatus, piedalīties radošās meistarklasēs, pētīt preču etiķetes u. tml.

Septembrī noritēs arī lekciju cikls par datorspēļu un viedierīču ietekmi uz garīgo veselību. Šajā mēnesī tiks uzsākti arī brīvo sarunu cikli par seksuālo un reproduktīvo veselību.

Pasaules sirds dienā 29. septembrī noritēs Sirds veselības diena jauniešiem Zaķumuižas pamatskolā un Ropažu vidusskolā. Pasākuma vadmotīvs ir par to, kā uzturs pārvēršas enerģijā un kā enerģija tiek sadedzināta caur fiziskām aktivitātēm.

Bērniem vecumā no 7 līdz 10 gadiem tiek piedāvātas vingrošanas nodarbības vispārējās veselības veicināšanai, kas noritēs ārpus stundu laikā. Lūgums vecākiem iepriekš pieteikt bērnus pa tālruni 67918666 vai rakstot e-pastā ropazi@ropazi.lv. Pirmās vingrošanas nodarbības Zaķumuižas pamatskolā  un Ropažu vidusskolā sāksies jau 19. septembrī.

Oktobra mēnesī Zaķumuižas pirmskolas izglītības iestādē bērniem tiks piedāvātas rotaļnodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem. Decembrī Zaķumuižas pamatskolas bērniem būs nodarbības par uzturvērtību, būtisku uzsvaru liekot uz cukuru un saldinātajiem dzērieniem. Novembra mēnesī  jauniešiem notiks lekcijas par atkarībām.

Visas minētās nodarbības (izņemot vingrošanu bērniem) sadarbībā ar Ropažu novada izglītības iestāžu atbalstu tiks iekļautas mācību procesā.

Visas minētās aktivitātes ir pieejamas BEZ MAKSAS.

 

Projekts „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ropažu novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/065)